Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie problemów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie problemów"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązywanie problemów
VRF Rozwiązywanie problemów 采用midea通用PPT模版, 参考《公司简介》PPT

2 Zawartość Kody błędów w jednostce zewnętrznej Rozwiązywanie problemów
Kody błędów w jednostce wewnętrznej

3 Kody błędów jednostki zewnętrznej
12: w trybie czuwania, wyświetla ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do system VRF. W tym przykładzie, z jednostką zewnętrzną może komunikować się 12 jednostek wewnętrznych w systemie. 35: gdy system pracuje wyświetlana jest częstotliwość pracy sprężarki inverterowej. W tym przypadku częstotliwość ta wynosi 35Hz. dF: gdy system jest w trybie odmrażania wyświetlany jest symbol “dF”

4 Kody błędów jednostki zewnętrznej
d0: gdy aktywny jest program powrotu oleju, wyświetlany jest symbol “d0” Gdy pojawi się błąd lub zabezpieczenie, wyświetlany jest odpowiedni kod: Kod błędu: E0, E2……E9 Kod błędu : H0,H2……H9 Kod zabezpieczenia: P1,P2……P9 Kod błędu po zabezpieczeniu P6: L1,L2……L9

5 Kody błędów jednostki zewnętrznej
Błąd lub zabezpieczenie Informacja E0 Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi Wyświetla się tylko na SLAVE E1 Błąd kolejności faz E2 Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną MASTER a jednostkami wewnętrznymi E3 - E4 Błąd czujnika temperatury otoczenia E5 E6 Błąd czujnika temperatury wymiennika ciepła w jednostce zewnętrznej E7 E8 Nieprawidłowy adres jednostki zewnętrznej E9

6 Kody błędów jednostki zewnętrznej
Błąd lub zabezpieczenie Informacja P1 Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem P2 Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem P3 Zabezpieczenie przed poborem zbyt dużego prądu przez sprężarkę inverterową P4 Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki P5 Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej P6 Zabezpieczenie modułu invertera P7 Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki 1. P8 Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki 2. P9 Zabezpieczenie modułu wentylatora

7 Kody błędów jednostki zewnętrznej
Błąd lub zabezpieczenie Informacja H0 Błąd komunikacji pomiędzy modułem DSP a 0547 H1 Błąd komunikacji pomiędzy 0537 a 0547 H2 Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych Wyświetla się tylko na jednostce MASTER H3 Nieprawidłowa , zbyt duża liczba jednostek zewnętrznych H4 Zabezpieczenie P6 pojawiło się 3 razy w czasie 30 minut H5 Zabezpieczenie P2 pojawiło się 3 razy w czasie 30 minut H6 Zabezpieczenie P4 pojawiło się 3 razy w czasie 100 minut H7 Nieprawidłowa liczba jednostek wewnętrznych przez 3min H8 Błąd presostatu na tłoczeniu sprężarek Gdy ciśnienie jest niższe niż 0.3MPa H9 Zabezpieczenie P9 pojawiło się 3 razy w czasie 30 minut

8 Kody błędów jednostki zewnętrznej
Błąd lub zabezpieczenie Informacja L0 Błąd pracy sprężarki inverterowej Wyświetlają się w przypadku gdy zabezpieczenie P6 pojawiło się na 60 sekund L1 Niskie napięcie DC L2 Wysokie napięcie DC L3 - L4 Błąd pracy MCE L5 Nieprawidłowa praca sprężarki inverterowej L6 L7 Nieprawidłowe zabezpieczenie przed kolejnością faz L8 Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz przedniego i tylnego zegara L9 Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz pomiędzy zegarem rzeczywistym i ustawionym

9 E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi

10 Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
Sprawdzić adres ustawiony na przełączniku SW6 Tak Więcej niż 3 jest zabronione Wykonać reset Nie H1 to H1, H2 to H2? Sprawdzić połączenia komunikacyjne pomiędzy jednostkami Zwarcie lub brak połączenia? Poprawić połączenia lub wymienić przewód Tak Czy przewód jest ekranowany?/ Nie Poprawne połączenia? Wymienić CHIP Sprawdź CHIP na płycie głównej Tak Dobrze dociśnięty? Piny uszkodzone? Nie Widoczne uszkodzenia? Sprawdź płytę główną Wymienić płytę główną Mokre?

11 Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
1. Sprawdzić czy adres modułu jest poprawnie ustawiony na przełączniku SW6 Jednostka MASTER musi mieć adres 0, jednostki SLAVE po kolei 1, 2 lub 3. Adresy nie mogą się powtarzać. Jeśli adres modułu był źle ustawiony, należy zresetować system.

12 Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
2. Sprawdzić przewody komunikacyjne pomiędzy jednostkami zewnętrznymi, upewnić się, że nie ma przerwy w obwodzie lub zwarcia. Pociągnąć przewody i upewnić się, że są dobrze dokręcone.

13 Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
3. Sprawdzić przewód komunikacyjny podłączony do płyty głównej. Upewnić się, że wtyczki są dobrze zatknięte. Sprawdzić połączenie wtyczki Sprawdzić połączenie wtyczki

14 Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
4. Zmierzyć rezystancję pomiędzy przewodami H1, H2, E i sprawdzić, czy nie ma zwarcia lub przerwy w przewodzie. Rozwiązanie: Jeśli rezystancja przewodu wynosi nieskończoność oznacza to, że jest przerwany. Jeśli rezystancja pomiędzy przewodami wynosi 0Ohm oznacza to, że jest pomiędzy nimi zwarcie.

15 Troubleshooting E0: Błąd komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi
5. Używać przewodów dwużyłowych z ekranem.

16 E1: Błąd kolejności faz lub zanik fazy
Troubleshooting E1: Błąd kolejności faz lub zanik fazy

17 Troubleshooting E1: Błąd kolejności faz lub zanik fazy
Sprawdzić kolejność faz (Automatyczne sprawdzenie jest wykonywane tylko przy pierwszym uruchomieniu) Zmienić kolejność przewodów fazowych Tak Musi być zgodne z wymaganiami sprężarki Nie Sprawdzić, czy na każdym przewodzie fazowym jest napięcie ~230V Przewody zasilające muszą być dobrze dokręcone do terminala Podłączyć dobrze przewód do terminala Tak Nie Poprawny kierunek? Wymienić chip na nowy Sprawdzić chip na płycie głównej Tak Dobrze dociśnięty? Uszkodzony pin? Nie OK Elementy na płycie głównej uszkodzone? Sprawdzić płytę główną Wymienić płytę główną Mokra?

18 Troubleshooting E1: Błąd kolejności faz lub zanik fazy
1. Sprawdzić kolejność faz z kolejnością opisaną w jednostce zewnętrznej. Rozwiązanie: Jeśli kolejność faz jest nieprawidłowa, należy zmienić podłączenia przewodów.

19 Każda faza powinna mieć napięcie w granicach 220V – 240V
Troubleshooting E1: Błąd kolejności faz lub zanik fazy 2. Zmierzyć napięcie na każdej fazie i upewnić się, że nie ma zaniku napięcia. Każda faza powinna mieć napięcie w granicach 220V – 240V Rozwiązanie: Jeśli kolejność faz jest niepoprawna, należy zmienić kolejność przewodów. Jeśli brakuje napięcia na którejś fazie, sprawdzić czy połączenia są poprawne.

20 E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrznymi.
Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrznymi.

21 Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi Wyświetlana liczba jednostek wewnętrznych jest niestabilna Zwarcie lub przerwa w obwodzie? Sprawdzić przewód komunikacyjny Tak Naprawić połączenie Adres jednostki powielony? Czy wszystkie jednostki są podłączone do zasilania? Nie Sprawdzić połączenia przewodów i adresy jednostek Prawidłowe szeregowe podłączenie? Tak Naprawić pomyłkę Zbyt blisko do silnych źródeł zasilania? Nie Za dużo lamp? Usunąć źródło zakłóceń Sprawdzić czy istnieją możliwe zakłócenia Tak Transformatory dużych mocy? Nie Przewód jest za długi? Sprawdzić chip lub płytę główną Naprawić lub wymienić uszkodzoną część

22 Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 1. Sprawdzić poprawność podłączenia przy terminalu w jednostce zewnętrznej. Zwarcie pomiędzy E i Q Rozwiązanie: Jeśli podłączenie jest niepoprawne należy je naprawić.

23 Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 2. Sprawdzić przewód komunikacyjny pomiędzy terminalem i płytą główną w jednostce zewnętrznej. Yellow, orange and black wires are indoor and outdoor communication wire Żółty, pomarańczowy i czarny to przewody komunikacyjne pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi Rozwiązanie: Jeśli wtyczka jest źle wetknięta należy to naprawić.

24 Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 3. Zmierzyć rezystancję przewodów P, Q, E i upewnić się, że nie ma zwarcia lub przerwy w przewodach pomiędzy terminalem i płytą główną. Rozwiązanie: Jeśli jest uszkodzona wiązka przewodów komunikacyjnych należy je wymienić. Jeśli uszkodzony jest terminal należy go wymienić na nowy.

25 Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 4. Zmierzyć rezystancję przewodów P, Q, E i upewnić się, że nie ma zwarcia lub przerwy w obwodzie. Gdy system jest odłączony od zasilania, rezystancja pomiędzy przewodami P,Q,E powinna wynosić nieskończoność lub wartość powinna być wyrażona w Mohm. Jeśli rezytancja wynosi 0,1Ohm oznacza to zwarcie. Rozwiązanie: Jeśli jest zwarcie w przewodach komunikacyjnych należy to naprawić, jeśli nie ma zwarcia należy wymienić płytę główną.

26 Troubleshooting E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 5. Przewody komunikacyjne muszą łączyć jednostki wewnętrzne szeregowo.

27 Troubleshooting 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo
E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo

28 Troubleshooting 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo
E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo

29 Troubleshooting 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo
E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi (20 minut po podłączeniu do zasilania za pierwszym razem lub błąd komunikacji pomiędzy jednostkami przez czas dłuższy od 2 minut) 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo

30 Troubleshooting 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo
E2: Communication Error between Outdoor Unit and Indoor Units (20 minutes after powered on for the first time or the communication between indoor units and outdoor unit fail for 2 minutes) 5. Jednostki wewnętrzne muszą być podłączone szeregowo

31 E4: Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej (T4)
Troubleshooting E4: Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej (T4)

32 Troubleshooting E4: Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej (T4) Sprawdzić czy czujnik temperatury jest dobrze wpięty do płyty głównej Poprawić podłączenie Nie OK Zwarcie, brak połączenia czy nieprawidłowa rezystancja? Sprawdzić czy czujnik nie jest uszkodzony Nie Wymienić czujnik na nowy Temp. (℃) Wartość rezystancji (KΩ ) 25 10 35 6.4 OK Sprawdzić chip lub płytę główną

33 Troubleshooting E4: Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej (T4) 1. Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury do płyty głównej (Czarny kolor) Pociągnąć lekko każdy przewód aby upewnić się, że jest dobrze wetknięty. Rozwiązanie: Jeśli brak połączenia, należy je naprawić.

34 Troubleshooting E4: Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej (T4) 2. Odłączyć czujnik temperatury i zmierzyć jego rezystancję aby upewnić się, że nie ma zwarcia lub przerwy w obwodzie. Zakres rezystancji przy temperaturze od 0˚C do 40˚Cwynosi 13KΩ ~ 2.9KΩ) Rozwiązanie: Jeśli wartość rezystancji wynosi 0Ω (zwarcie) lub OL (nieskończoność), należy wymienić czujnik. W innym przypadku należy wymienić płytę główną.

35 E6: Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika
Troubleshooting E6: Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika P5: Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika w jednostce zewnętrznej

36 Troubleshooting E6,P5: Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika Jeśli czujnik jest poprawnie podłączony, należy wymienić go na nowy. Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury Nie OK Sprawdzić czy obciążenie chłodzeniem nie jest za duże OK Słaba wymiana ciepła w jednostce zewnętrznej OK W układzie znajduje się powietrze lub N2 Sprawdzić chip lub płytę główną OK ok Sprawdzić stronę cieczową – przytkana? ok Sprawdzić silnik wentylatora

37 Troubleshooting E6,P5: Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika 1. Sprawdzić stan wymiennika ciepła w jednostce zewnętrznej Rozwiązanie: Jeśli wymiennik jest zabrudzony lub zablokowany należy go wyczyścić i odblokować zapewniając jak najlepszą wymianę ciepła.

38 Troubleshooting E6,P5: Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika 2. Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury do płyty głównej (Biały kolor) Pociągnąć lekko każdy przewód aby upewnić się, że jest dobrze wetknięty. Rozwiązanie: Jeśli brak połączenia, należy je naprawić.

39 Troubleshooting E6,P5: Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą wymiennika 3. Odłączyć czujnik temperatury i zmierzyć jego rezystancję aby upewnić się, że nie ma zwarcia lub przerwy w obwodzie. Zakres rezystancji przy temperaturze od 0˚C do 40˚Cwynosi 13KΩ ~ 2.9KΩ). Rozwiązanie: Jeśli wartość rezystancji wynosi 0Ω (zwarcie) lub OL (nieskończoność), należy wymienić czujnik. W innym przypadku należy wymienić płytę główną.

40 E8: Błąd adresowania jednostki zewnętrznej
Troubleshooting E8: Błąd adresowania jednostki zewnętrznej

41 Troubleshooting E8: Błąd adresowania jednostki zewnętrznej
Zmienić adres na mniejszy niż 4. Sprawdzić adres jednostki zewnętrznej Czy adres jest większy od 3? Error OK Sprawdzić chip lub płytę główną

42 Troubleshooting E8: Błąd adresowania jednostki zewnętrznej 1. Sprawdzić poprawność ustawienia adresu (zmian należy dokonywać przy odłączonym zasilaniu). Jednostka Master powinna mieć adres 0. Jednostki Slave 1, 2 lub 3. Należy się upewnić, że adresy ustawione na jednostkach się nie dublują. Rozwiązanie: Jeśli adres nie jest ustawiony poprawnie, należy go zmienić.

43 Troubleshooting E8: Błąd adresowania jednostki zewnętrznej 2. Zresetować adres (należy zwrócić uwagę na poprawne położenie przełącznika). Rozwiązanie: Jeśli zresetowanie adresu w jednostce zewnętrznej nie pomoże, należy wymienić płytę główną.

44 H0:Błąd komunikacji pomiędzy DSP a 0547
Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy DSP a 0547

45 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 Czy w pobliżu jednostki znajdują się silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych? Tak Usunąć źródła Problem nie został rozwiązany Nie Nie Czy przewody komunikacyjne są prawidłowo podłączone? Poprawić połączenie Problem nie został rozwiązany Tak Tak Wymienić moduł inverterowy na nowy Błąd modułu inverterowego? Problem nie został rozwiązany Nie Wymienić płytę główną Problem rozwiązany Koniec

46 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 1. Sprawdzić połączenie i przewód komunikacyjny pomiędzy płytą główną a modułem inverterowym. Sprawdzić czy połączenie na wtyczkach jest poprawne.

47 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 2. Zmierzyć rezystancję przewodu komunikacyjnego pomiędzy płytą główną i inverterową i sprawdzić, czy jest połączenie. Rozwiązanie: Jeśli zmierzona rezystancja wynosi OL (nieskończoność), należy wymienić wiązkę przewodów.

48 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 3. Sprawdzić, czy na płycie inverterowej świeci się dioda LED. Rozwiązanie: Jeśli LED się świeci, należy wymienić płytę główną lub płytę inverterową. Jeśli LED się nie świeci, przejść do następnego etapu.

49 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 4. Sprawdzić czy połączenia P1, N1 na module inverterowym są prawidłowe.

50 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 5. Sprawdzić gniazdo CN11, czy wtyczka jest dobrze wetknięta

51 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 6. Zmierzyć napięcie DC na złączu CN11 (normalna wartość to 300V) Rozwiązanie: Jeśli napięcie wynosi 300VDC, wymienić płytę inverterową, jeśli zmierzone napięcie wynosi 0V, należy wymienić płytę z filtrami.

52 Troubleshooting H0:Błąd komunikacji pomiędzy modułem inverterowym a chipem 0547 7. Jeśli błąd występuje w dalszym ciągu pomimo wykonania powyższych kroków, należy wymienić płytę główną.

53 H1: Błąd komunikacji pomiędzy chipem 0537 a chipem 0047
Troubleshooting H1: Błąd komunikacji pomiędzy chipem 0537 a chipem 0047

54 Troubleshooting Rozwiązanie: Wymienić płytę główną.
H1: Błąd komunikacji pomiędzy chipem 0537 a chipem 0047 H1 Czy w pobliżu znajdują się mocne źródła pola elektromagnetycznego? Usunąć źródła zakłóceń Tak Problem nie rozwiązany Nie Wymienić płytę główną Problem rozwiązany Koniec Rozwiązanie: Wymienić płytę główną.

55 H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych
Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych

56 Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych Sprawdzić przewody komunikacyjne pomiędzy jednostkami zewnętrznymi Problem Podłączyć przewody prawidłowo Czy problem występuje podczas pracy systemu? OK Sprawdzić zasilanie każdej jednostki zewnętrznej Czy zasilanie jest prawidłowo podłączone do jednostek zewnętrznych? Problem Podłączyć przewody prawidłowo OK Sprawdzić chip lub płytę główną

57 Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych Sprawdzić przewody komunikacyjne jednostek zewnętrznych.

58 Troubleshooting 2. Sprawdzić czy kontrolki LED zasilania świecą.
H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych 2. Sprawdzić czy kontrolki LED zasilania świecą. Rozwiązanie: Jeśli LEDy świecą, wymienić płytę główną. Jeśli któraś z nich lub wszystkie są zgaszone, przejść do następnego kroku.

59 Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych 3. Sprawdzić, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo wetknięta w gniazdo.

60 Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych 4. Zmierzyć napięcie AC pomiędzy L1 i N. Normalna wartość to ~230V Rozwiązanie: Jeśli napięcie pomiędzy L1 a N nie wynosi w okolicach ~230V należy sprawdzić co jest przyczyną i to naprawić.

61 Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych 5. Zmierzyć napięcie na gnieździe zasilania transformatora płyty głównej. Normalna wartość to około ~230V. Bezpiecznik Rozwiązanie: Jeśli napięcie nie dochodzi do zacisku, należy wymienić bezpiecznik.

62 Troubleshooting H2: Nieprawidłowa, zbyt mała liczba jednostek zewnętrznych 6. Zmierzyć napięcie na wyjściu z transformatora. Prawidłowa wartość napięcia pomiędzy żółtymi przewodami to 11V, a brązowymi 14,5V. Rozwiązanie: Jeśli napięcie AC jest nieprawidłowe, należy wymienić transformator. Gdy napięcie jest prawidłowe należy wymienić płytę główną.

63 H3: Nieprawidłowa , zbyt duża liczba jednostek zewnętrznych
Troubleshooting H3: Nieprawidłowa , zbyt duża liczba jednostek zewnętrznych

64 Troubleshooting H3: Nieprawidłowa, zbyt duża liczba jednostek zewnętrznych H3 pojawia się, gdy jest problem z zasilaniem jednostek. Rozwiązanie: System się automatycznie zrestartuje.

65 Troubleshooting P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem
H5: Zabezpieczenie P2 pojawiło się 3 razy w czasie 30 minut

66 Troubleshooting H5, P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem
Po wyświetleniu błędu H5, należy zresetować napięcie zasilania. H5, P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem Czy czynnik został uzupełniony prawidłowo? Czy jest nieszczelność? Znaleźć nieszczelność i uzupełnić czynnik chłodniczy Nieszczelność Tak Nie Rura gazowa jest zablokowana? Zawór nie jest odkręcony? Usunąć blokadę, otworzyć zawór Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki? Niski prąd pobierany przez sprężarkę? Niskie ciśnienie jest niskie? Sprawdzić stronę gazową układu Błąd OK Zwiększyć wymianę ciepła w jednostkach wewnętrznych Wymiana ciepła w jednostkach wewnętrznych jest nieprawidłowa Błąd Wentylator w jednostce wewnętrznej nie działa? Zabrudzone filtry w jednostce wewnętrznej? Wylot/wlot powietrza jest zablokowany? OK Sprawdzić presostat niskiego ciśnienia lub płytę główną

67 Troubleshooting H5, P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem 1. Zmierzyć niskie ciśnienie podczas pracy systemu. Normalna wartość ciśnienia roboczego powinna wynosić 0.7 – 0.9 Mpa. Gdy ciśnienie jest niże niż 0.08MPa, zadziała zabezpieczenie. Rozwiązanie: Gdy ciśnienie jest niższe niż 0.08MPa idź do kroku 2. Jeśli ciśnienie jest w normie, idź do kroku 3.

68 Troubleshooting H5, P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem 2. Jeśli zabezpieczenie P2 pojawi się w trybie chłodzenia, należy sprawdzić szczelność we wszystkich miejscach łączenia rurociągu. Jeśli zabezpieczenie P2 pojawi się w trybie grzania, należy powrócić do trybu chłodzenia (naciskając przycisk wymuszania chłodzenia): Jeśli niskie ciśnienie w trybie chłodzenia jest w dalszym ciągu zbyt niskie, należy znaleźć nieszczelność w układzie i uzupełnić czynnik Jeśli ciśnienie w trybie chłodzenia jest w normie, należy sprawdzić napięcie na złączu SV1 (normalnie powinno wynosić ~230V AC) Jeśli napięcie na SV1 wynosi 0V, należy wymienić płytę główną Jeśli napięcie na SV1 wynosi ~230V, należy wymienić zawór SV1

69 Troubleshooting H5, P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem 3. Należy sprawdzić połączenie presostatu niskiego ciśnienia z płytą główną.

70 Troubleshooting H5, P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem 4. Odłączyć presostat niskiego ciśnienia od płyty głównej i zmierzyć jego rezystancję (powinno być 0 [Ohm]). Rozwiązanie: Jeśli rezystancja jest prawidłowa (0 [Ohm]) należy wymienić płytę główną. Jeśli rezystancja wynosi OL (nieskończoność), należy wymienić presostat.

71 Troubleshooting P4: Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki H6: Zabezpieczenie P4 pojawiło się 3 razy w czasie 100 minut

72 Troubleshooting H6, P4: Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki
Po wyświetleniu błędu H5, należy zresetować napięcie zasilania. H6, P4: Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki Prawidłowo doładowany czynnik? Nieszczelność? Usunąć nieszczelność i uzupełnić czynnik Zbyt mała odległość pomiędzy jednostkami zewnętrznymi? Uszkodzony wentylator? Zabrudzony wymiennik? Error Nieszczelność OK Wyczyścić wymiennik i usunąć przeszkody Error Wysoka temperatura otoczenia lub zła wymiana ciepła przez wymiennik w j.zew Za dużo jednostek wewnętrznych? OK Zmniejszyć ilość lub wielkość jednostek wewnętrznych Error Sprawdzić, czy nie ma zbyt dużego obciążenia na chłodzeniu Za duża suma mocy jednostek wewnętrznych? OK Usunąć czynnik z układu, wykonać próżnię i uzupełnić czynnik wg wagi. Error W układzie znajduje się powietrze lub N2 Wysoka temperatura tłoczenia i ssania, duży prąd pobierany przez sprężarkę? OK Przytkana strona niskiego ciśnienia w j.zew Wysoka temperatura tłoczenia i ssania, niski prąd pobierany przez sprężarkę, niskie ciśnienie zbyt niskie? Error Wyczyścić układ, usunąć przyczynę zatkania OK Sprawdzić czujnik temperatury, chip lub płytę główną

73 Troubleshooting H6, P4: Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki 1. Sprawdzić niskie ciśnienie podczas pracy (normalnie powinno być w okolicach MPa) Rozwiązanie: Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, należy dobić czynnik chłodniczy i przejść do kroku 2. Jeśli ciśnienie jest w normie przejść do kroku 3.

74 Troubleshooting H6, P4: Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki 2. Sprawdzić napięcie terminalu SV2. Powinno być ~230V AC. Rozwiązanie: Jeśli na terminalu SV2 napięcie wynosi 0V, należy wymienić płytę główną. W innym przypadku należy wymienić SV2.

75 Rezystancja spada gdy temperatura rośnie (charakterystyka NTC).
Troubleshooting H6, P4: Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki 3. Sprawdzić czujnik temperatury tłoczenia sprężarki (50KΩ=25℃) Rozwiązanie: Jeśli czujnik temperatury ma błędne wskazania, należy go wymienić. W innym przypadku należy wymienić płytę główną. Rezystancja spada gdy temperatura rośnie (charakterystyka NTC).

76 H7: Nieprawidłowa liczba jednostek wewnętrznych przez 3min
Troubleshooting H7: Nieprawidłowa liczba jednostek wewnętrznych przez 3min

77 Troubleshooting H7:Nieprawidłowa liczba jednostek wewnętrznych
Zwarcie lub przerwany przewód? Sprawdzić rezystancję pomiędzy P, Q, E. Sprawdzić przewody komunikacyjne (P, Q, E) pomiędzy jednostką zewnętrzną i j. wewnętrznymi Tak Naprawić pomylone połączenia Adres jednostki jest powielony Nie Czy wszystkie jednostki są zasilone? Sprawdzić stan przewodu sygnałowego i adresowanie jednostek wewnętrznych. Tak Usunąć usterkę Czy jednostki wewnętrzne są połączone szeregowo? Nie When ODU display H7,which is indoor unit decrease error,please first check the communication wire . Zbyt blisko źródeł silnego działania pola elektromagnetycznego? Uszkodzona płytka w jednostce wewnętrznej Tak Replace the IDU control board Nie Naprawić lub wymienić uszkodzoną część Tak Sprawdzić chip lub płytę główną

78 Troubleshooting H7: Nieprawidłowa liczba jednostek wewnętrznych przez 3min 1. Sprawdzić ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (przyciskiem CHECK na płycie głównej w j. zewnętrznej) i porównać z rzeczywistą liczbą. Np.: gdy jest 20 jednostek w systemie, ale system znajduje tylko 15, oznacza to, że 5 jednostek brakuje. Należy sprawdzić połączenia komunikacyjne przy 16. jednostce. 2. Sprawdzić wszystkie jednostki wewnętrzne, czy dochodzi do nich napięcie zasilające. 3. Sprawdzić adresy we wszystkich jednostkach wewnętrznych, czy się nie powielają. 4. Sprawdzić czy wszystkie jednostki wewnętrzne mają błąd komunikacji (sterownik naścienny lub wyświetlacz na panelu pokazuje kod E1 lub miga dioda Timer) 5. Wszystkie przewody komunikacyjne muszą być 2-żyłowe ekranowane.

79 Troubleshooting P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora
H9: Zabezpieczenie P9 pojawiło się 3 razy w czasie 30 minut

80 Troubleshooting H9, P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora
Polepszyć wymianę ciepła, zasłonić od słońca Wysoka temperatura Wymiana temperatury jest niewystarczająca? Error OK Wentylatory poprawnie wpięte w płytkę? Poprawić przewody komunikacyjne Problem z komunikacją Error Przewody pomiędzy modułem wentylatorów a płytą główną? OK Wymienić moduł zasilający Error Brak zasilania modułu Sprawdzić napięcie pomiędzy P i N na module wentylatorów. OK Error Wymienić moduł Podmienić moduł wentylatora z innym agregatem. Moduł jest uszkodzony

81 Troubleshooting H9, P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora 1. Sprawdzić czy na module wentylatora przełącznikuj jest ustawiony w pozycję RUN.

82 Troubleshooting H9, P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora 2. Sprawdzić napięcie pomiędzy złączami P i N (normalna wartość to 310V DC) Rozwiązanie: wymienić płytę jeśli napięcie wynosi 0V.

83 Troubleshooting H9, P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora 3. Zmierzyć napięcie pomiędzy HU, HV, HW na złączu CN3 modułu wentylatora. Normalna wartość 2-4V DC, gdy wentylator się obraca (np. wprawiony w ruch ręcznie). Jeśli 0V, oznacza że silnik DC jest uszkodzony.

84 Troubleshooting H9, P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora 4. Zmierzyć napięcie pomiędzy uziemieniem i środkowym pinem (trzecim) złącza CN26 i CN25. Normalna wartość to 2-4V DC, gdy wentylator się obraca, 0V DC oznacza, że moduł jest uszkodzony.

85 P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
Troubleshooting P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

86 Troubleshooting P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
Jednostki zewnętrzne zbyt blisko siebie? Uszkodzony wentylator? Zabrudzony lub zablokowany wymiennik? Wymiana ciepła w jednostce zewnętrznej jest niewystarczająca Sprawdzić i usprawnić wymianę temperatury Error OK Rura cieczowa jest zablokowana? Usunąć przyczynę przytkania, odkręcić zawór. Sprawdzić stronę cieczową w systemie Error Nie odkręcony zawór? OK Wykonać próżnię, doładować czynnik chłodniczy W systemie jest powietrze lub N2 Error Wysoka temperatura tłoczenia sprężarki, duży prąd pracy sprężarki? OK Niska temperatura tłoczenia sprężarki, niskie i wysokie ciśnienie jest wysokie? Duży prąd pracy sprężarki? Upuścić trochę czynnika z układu Za dużo czynnika w układzie Error OK Sprawdzić czujnik temperatury, chip lub płytę główną

87 Troubleshooting 1. Sprawdzić wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej.
P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem 1. Sprawdzić wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej. Jeśli wymiennik jest zabrudzony lub zablokowany (np.: liśćmi itp.) należy go umyć i oczyścić.

88 Troubleshooting P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem 3. Sprawdzić połączenie przy zacisku presostatu wysokiego ciśnienia na płycie głównej.

89 Troubleshooting P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem 2. Odłączyć presostat niskiego ciśnienia i zmierzyć jego rezystancję (normalna wartość = 0 Ohm) Rozwiązanie: Jeśli rezystancja wynosi 0 Ohm, należy wymienić płytę główną. Jeśli wynosi OL (nieskończoność) należy wymienić presostat.

90 Troubleshooting P3: Zabezpieczenie przed poborem zbyt dużego prądu przez sprężarkę inverterową P7: Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki 1 P8: Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki 2

91 Troubleshooting P3,P7,P8: Zabezpieczenie przed poborem zbyt dużego prądu przez sprężarkę Wymiana ciepła w jednostce zewnętrznej nie jest wystarczająca OK Sprawdzić stronę cieczową systemu OK W układzie znajduje się powietrze lub N2 OK Zwarcie w module inverterowym? Za dużo czynnika w układzie Uszkodzenie sprężarki? Rezystancja pomiędzy uzwojeniami sprężarki powinna wynosić 1~3Ω OK Wymienić sprężarkę lub uszkodzoną część Sprężarka lub moduł inverterowy jest uszkodzony Error OK Sprawdzić chip lub płytę główną

92 Troubleshooting P3,P7,P8: Zabezpieczenie przed poborem zbyt dużego prądu przez sprężarkę Zwykle spowodowany złą wymianą ciepła jednostki zewnętrznej.

93 Troubleshooting P6: Zabezpieczenie modułu inverterowego
H4: Zabezpieczenie P6 pojawiło się 3 razy w czasie 30 minut.

94 Troubleshooting H4, P6: Zabezpieczenie modułu inverterowego
Po pojawieniu się zabezpieczenia H4, należy zresetować napięcie zasilania. H4, P6: Zabezpieczenie modułu inverterowego Wysoka temperatura otoczenia? Wymiana ciepła jest nieprawidłowa? Temperatura otoczenia jest za wysoka? Error Zwiększyć wymianę ciepła, osłonić od słońca OK Uszkodzenie sprężarki? Sprawdzić sprężarkę i płytkę modułu Duży prąd Error Zwarcie? OK Wymienić moduł na nowy Moduł jest uszkodzony Error Sprawdzić moduł w innej jednostce zewnętrznej OK Sprawdzić chip lub płytę główną

95 Outdoor unit error code
Kod Błąd lub zabezpieczenie Informacja L0 Błąd pracy sprężarki inverterowej Wyświetlają się w przypadku gdy zabezpieczenie P6 pojawiło się na 60 sekund L1 Niskie napięcie DC L2 Wysokie napięcie DC L3 - L4 Błąd pracy MCE L5 Nieprawidłowa praca sprężarki inverterowej L6 L7 Nieprawidłowe zabezpieczenie przed kolejnością faz L8 Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz przedniego i tylnego zegara L9 Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz pomiędzy zegarem rzeczywistym i ustawionym

96 Troubleshooting P6. Błąd pracy sprężarki inverterowej L0 L1
Sprawdzić mostek Sprawdzić mostek i kondensatory L2 P6. Sprawdzić sprężarkę i połączenie przewodów zasilania DC L4 L5 Sprawdzić sprężarkę inverterową L7 Sprawdzić kolejność faz sprężarki inverterowej L8/L9 Sprawdzić chip lub wymienić sprężarkę

97 Troubleshooting L0: Błąd pracy sprężarki inverterowej 1. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem (automatyczny powrót do pracy). Dioda mruga raz na 3s. Zwykle spowodowany złą wymianą ciepła w jednostce zewnętrznej. 2. Zabezpieczenie przed przeciążeniem (automatyczny powrót do pracy). Dioda mruga 4 razy w ciągu 3 sekund.

98 Troubleshooting L0: Błąd pracy sprężarki inverterowej 3. Ochrona przed przegrzaniem (automatyczny powrót do pracy): Dioda mruga 5 razy w ciągu 3 sekund. Sprawdzić, czy moduł prawidłowo odprowadza ciepło, upewnić się że pasta termoprzewodząca jest dobrze rozprowadzona.

99 Troubleshooting L1: Niskie napięcie DC 1. Zmierzyć napięcie pomiędzy złączami POWER i N na płytce transferowej. (Normalna wartość 230V AC)

100 Troubleshooting L1: Niskie napięcie DC 2. Sprawdzić styki sprężarki inverterowej, czy są poprawnie wpięte. Sprawdzić stycznik.

101 Troubleshooting L1: Niskie napięcie DC 3, Zmierzyć napięcie pomiędzy wejściem i wyjściem stycznika sprężarki inverterowej podczas pracy sprężarki. (Napięcie powinno wynosić 0V) Jeśli napięcie wynosi więcej niż 0V, należy wymienić stycznik. W innym przypadku wymienić moduł inverterowy.

102 Troubleshooting L2: Zabezpieczenie przed wysokim napięciem DC 1. Zmierzyć napięcie pomiędzy fazami zasilającymi. (dopuszczalne napięcie wynosi max. 265V) Jeśli napięcie jest większe niż 265V, należy rozwiązać problem ze źródłem zasilania. Jeśli napięcie jest niższe niż 265V, należy wymienić płytę inverterową.

103 Troubleshooting L4: Błąd pracy MCE Należy wymienić moduł inverterowy.

104 Troubleshooting Sprawdzić podłączenie sprężarki.
L5: Nieprawidłowa praca sprężarki inverterowej Sprawdzić podłączenie sprężarki. Jeśli połączenia są prawidłowe, należy wymienić moduł inverterowy.

105 Troubleshooting Sprawdzić podłączenie sprężarki.
L7: Nieprawidłowe zabezpieczenie przed kolejnością faz Sprawdzić podłączenie sprężarki. Jeśli połączenia są prawidłowe, należy wymienić moduł inverterowy.

106 Troubleshooting Wymienić sprężarkę inverterową.
L8: Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz przedniego i tylnego zegara Wymienić sprężarkę inverterową.

107 Troubleshooting Wymienić moduł inverterowy
L9: Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz pomiędzy zegarem rzeczywistym i ustawionym Wymienić moduł inverterowy

108 Indoor unit error code Wszystkie LEDy wyłączone: jednostka jest w stanie czuwania. DEF zaświecona: Ciepły start lub odszranianie TIMER zaświecona: Włączona funkcja timera.

109 Indoor unit error code Mruga dioda DEF./FAN Konflikt trybów pracy:
Chłodzenie i grzanie nie mogą być realizowane w tym samym czasie. Chłodzenie Grzanie Wentylacja OFF Tryb chłodzenia Nie Konflikt Tryb grzania Tryb wentylacji

110 Indoor unit error code LED display LED light Meanings FE
TIMER and RUN both flash 4Hz, Brak adresu E1 TIMER flashes at 4Hz Błąd komunikacji z j. zewnętrzną E2 RUN flashes 4Hz Błąd czujnika temperatury T1 E3 Błąd czujnika temperatury T2 E4 Błąd czujnika temperatury T2B E5 ALARM flashes 0.5Hz, Błąd jednostki zewnętrznej

111 Indoor unit error code LED display LED light Meanings E6 /
Błąd wykrywania przejścia przez zero E7 DEFOST flashes 0.5Hz, Błąd EEPROM E8 Błąd silnika E9 Błąd komunikacji sterownika przewodowego EE ALARM flashes 4Hz Alarm poziomu skroplin EF DEFOST flashes 4Hz Konflikt trybów pracy

112 Indoor unit error code Lamp Meaning OPERATION ON Normalna praca OFF
Urządzenie wyłączone Flash Oczekiwanie Flash rapidly Błąd czujnika temperatury TIMER Funkcja timera włączona Błąd komunikacji z jednostką zewnętrzną DEF./FAN Ciepły start lub odszranianie j. zewnętrznej Konflikt trybów pracy Błąd EEPROM ALARM Alarm poziomu skroplin Błąd jednostki zewnętrznej Operation &Timer Flash simultaneously Brak adresu

113 Troubleshooting Mruga dioda Operation, kod: E2,E3,E4
Czujnik otoczenia T1 Błąd czujnika temperatury Czujnik freonu T2 Czujnik freonu T2B Sprawdzić podłączenie czujników, czy są dobrze wetknięte. Podłączyć je poprawnie do PCB Error No Uszkodzony lub rozłączony czujnik? Replace the bad sensor Sprawdzić stan czujników Error Zwarcie na czujniku? No Uszkodzone elementy na PCB? Sprawdzić stan PCB. Wymienić PCB Mokry?

114 Troubleshooting Mruga dioda Alarm, kod: EE Sprawdzić przyczynę
Sprawdzić zasilanie Zatkane odprowadzenie skroplin? Przekroczony limit wysokości? Wysoki poziom skroplin Sprawdzić przyczynę Sprawdzić podłączenie pływaka do płytki Błąd Poprawić podłączenie Nie Wymienić na nowy Sprawdzić czy pływak działa poprawnie Błąd Nie Sprawdzić PCB Wymienić PCB

115 Troubleshooting Błąd: E7: uszkodzony EEPROM EEPROM jest uszkodzony
Poprawić montaż pamięci w gnieździe EEPROM źle zamontowany Error Sprawdzić piny pamięci EEPROM. EEPROM jest uszkodzony Wymienić EEPROM Error NO Elementy na PCB uszkodzone Wymienić PCB Sprawdzić PCB Error Mokra płyta?

116 Słaba wydajność na chłodzeniu lub grzaniu
Troubleshooting Zły dobór przewodów freonowych,zablokowany zawór rozprężny, niezbalansowana dystrybucja czynnika w jednostkach wewnętrznych 1.Niskie obciążenie układu 2.Długie ciągi i różnice wysokości 3.Obciążenie systemu przekracza 130% 1. Nieszczelność w układzie 2. Zbyt mało dodanego czynnika chłodniczego Słaba wydajność na chłodzeniu lub grzaniu 1. Brak zasilania niektórych jednostek wewnętrznych 2. Powielony lub nieprawidłowy adres jednostek wewnętrznych. Sprawdzić ilość jednostek podłączonych do systemu (na sterowniku centralnym lub płycie głównej) Utrudniona wymiana ciepła w jednostkach wewnętrznych i jednostce zewnętrznych. 1. Zawór rozprężny w jednostce wewnętrznej nie działa? 2. Niektóre z jednostek wewnętrznych nie mają zasilania?

117 Troubleshooting Rura ssąca (gruba) zamarza
Temperatura na zewnątrz jest niska czy wysoka? Zalodzenie jest duże czy małe? Znaleźć źródło / początek zalodzenia. Sprawdzić temperaturę otoczenia i wielkość zalodzenia Error OK Wentylator nie pracuje? Zawór rozprężny zatkany? Wyczyścić jednostkę wewnętrzną, wymienić uszkodzoną część Sprawdzić niskie ciśnienie Error Filtr lub wymiennik w jednostce wew. jest zatkany? OK Gdy jednostka wew. pracuje i nastąpi przerwa w zasilaniu, zawór rozprężny zostanie otwarty. Resume the power for these indoor units Sprawdzić zasilanie jednostek wewnętrznych Error OK Gdy system pracuje w trybie chłodzenia, a temperatura otoczenia jest niska, czynnik może nie odparować całkowicie. Dobić czynnik, jeśli potrzeba Sprawdzić ilość czynnika w układzie

118 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Rozwiązywanie problemów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google