Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyszłe zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyszłe zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Przyszłe zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych
Luty 2017 r.

2 Rozpoczynamy prekonsultacje:
Zmiany w finansowaniu Rozpoczynamy prekonsultacje: Wstępna propozycja terminów i miejsc warsztatów: Katowice – 3 lutego 2017 roku, Gdańsk – 9 lutego 2017 roku, Bydgoszcz – 16 lutego 2017 roku, Warszawa – 28 lutego 2017 roku.

3 Zmiany w finansowaniu I PANEL SUBWENCJA OŚWIATOWA
Sposób ustalenia łącznej kwoty subwencji oświatowej Sposób podziału kwoty subwencji oświatowej Małe szkoły Zmianowość DOTACJA PRZEDSZKOLNA

4 Zmiany w finansowaniu OBECNY SYSTEM
Ogólne przepisy dotyczące ustalania kwoty subwencji oświatowej: „Kwota subwencji oświatowej nie niższa niż w roku ubiegłym skorygowana o zmianę zadań oświatowych.” (art. 28 ust. 1 Ustawy o dochodach JST) Słabości obecnego systemu: Mało przejrzysty system; Brak gwarancji wysokości subwencji;

5 Zmiany w finansowaniu OBECNY SYSTEM
Sposób podziału subwencji oświatowej Sposób podziału na ucznia Z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół Z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli Kwota subwencji dla szkoły: Część podstawowa* - kwota na ucznia 5293 zł w 2017 r. + część uzupełniająca* - wagi na różne kategorie uczniów * Skorygowana wskaźnikiem Di

6 Zmiany w finansowaniu OBECNY SYSTEM Słabości:
System korzystny dla dużych szkół w dużych miastach o z dużej liczebności uczniów na oddział.

7 Zmiany w finansowaniu Dane dotyczą szkół podstawowych, ogólnodostępnych, prowadzonych przez JST, z wyłączeniem klas łączonych, z wyłączeniem szkół nietypowych (tj. z dużym udziałem uczniów niepełnosprawnych, uczniów mniejszości, uczniów w oddziałach mistrzostwa sportowego itp.)

8 Zmiany w finansowaniu Dane dotyczą szkół podstawowych, ogólnodostępnych, prowadzonych przez JST, z wyłączeniem klas łączonych, z wyłączeniem szkół nietypowych (tj. z dużym udziałem uczniów niepełnosprawnych, uczniów mniejszości, uczniów w oddziałach mistrzostwa sportowego itp.)

9 Zmiany w finansowaniu

10 Zmiany w finansowaniu

11 Nowy model podziału kwoty podstawowej subwencji
Zmiany w finansowaniu Propozycja MEN Nowy model podziału kwoty podstawowej subwencji

12 Ustalanie łącznej kwoty subwencji:
Zmiany w finansowaniu Ustalanie łącznej kwoty subwencji: Określenie w przepisach ustawy co ma pokrywać subwencja

13 Zmiany w finansowaniu Sposób podziału subwencji oświatowej
Uzależnienie wysokości subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego nie tylko od liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego, ale także od liczby oddziałów (tj. część subwencji kalkulowana byłaby na ucznia, a część subwencji kalkulowana byłaby na oddział); „Czy dla wszystkich szkół czy tylko szkół podstawowych? Uwzględnienie w podziale subwencji mechanizmu różnicującego środki finansowe w zależności od liczby godzin wynikającej z ramówek; Utrzymanie wag na różne kategorie uczniów (np. niepełnosprawni, mniejszości, itp.) w dotychczasowej wysokości.

14 Zmiany w finansowaniu Obecny model:
Subwencja naliczona dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę = Wskaźnik zależny od struktury awansu zawodowego nauczycieli, uwzględniający dodatek wiejski i mieszkaniowy * (Część podstawowa na ucznia + Część dodatkowa na ucznia).

15 Zmiany w finansowaniu Obecny model: Część podstawowa na ucznia =
Standard finansowy A * Liczba uczniów w szkole. Część dodatkowa na ucznia Suma dla każdej wagi {Liczba uczniów przypisana do danej wagi przemnożona przez wartość tej wagi}.

16 Zmiany w finansowaniu Obecny model (wzory): 𝑆=𝐷∗(𝑆𝑃+𝑆𝐷)
𝐶𝑧ęść 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎=𝑆𝑃=𝐴∗𝑈 𝐶𝑧ęść 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎=𝑆𝐷=𝐴∗ 𝑖=1 𝑛 𝑁 𝑖 ∗ 𝑊 𝑖 S - Subwencja naliczona dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę; D – Wskaźnik zależny od struktury awansu zawodowego nauczycieli, uwzględniający dodatek wiejski i mieszkaniowy; U – Liczba uczniów w szkole; A – Standard finansowy A; 𝑁 𝑖 ∗ 𝑊 𝑖 – Liczba uczniów przypisana do i-tej wagi w obecnym modelu przemnożona przez wartość i-tej wagi;

17 Zmiany w finansowaniu Przyszły model, wariant I
Subwencja naliczona dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę = Wskaźnik zależny od struktury awansu zawodowego nauczycieli, uwzględniający dodatek wiejski i mieszkaniowy * (Część podstawowa na oddział + Część dodatkowa na oddział + Część podstawowa na ucznia + Część dodatkowa na ucznia).

18 Zmiany w finansowaniu Przyszły model, wariant I
Część podstawowa na oddział = 80% * (Średni koszt godziny pracy nauczyciela realizującego ramowe plany nauczania + religia) * Suma dla każdej klasy {Liczba oddziałów danej klasy przemnożona przez liczbę godzin wynikających z ramowych planów nauczania i religii dla danej klasy}. + Część dodatkowa na oddział + Część podstawowa na ucznia + Część dodatkowa na ucznia

19 Zmiany w finansowaniu Przyszły model, wariant I
Część dodatkowa na oddział = (Średni koszt godziny pracy nauczyciela realizującego ramowe plany nauczania + religia) * Suma dla każdej wagi {Liczba oddziałów przypisana do danej wagi przemnożona przez wartość tej wagi}. (przewidziane wagi zależne od oddziału, np. dla oddziału integracyjnego oraz waga wiejska 0,25) + Część dodatkowa na oddział + Część podstawowa na ucznia + Część dodatkowa na ucznia

20 Zmiany w finansowaniu Przyszły model, wariant I
Część podstawowa na ucznia = Standard finansowy na każdego ucznia w nowym modelu * Liczba uczniów w szkole. Część dodatkowa na ucznia Standard finansowy A Suma dla każdej wagi {Liczba uczniów przypisana do danej wagi przemnożona przez wartość tej wagi}. (przewidziane wagi zależne od ucznia, np. dla uczniów niepełnosprawnych)

21 Zmiany w finansowaniu Przyszły model, wariant I (wzory)
𝑆=𝐷∗(𝑆𝑃𝑂+𝑆𝐷𝑂+𝑆𝑃𝑈+𝑆𝐷𝑈) 𝐶𝑧ęść 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎 𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑑𝑧𝑖𝑎ł=𝑆𝑃𝑂=0,8∗𝐺∗ 𝑖=1 8 𝑂 𝑖 ∗ 𝑅 𝑖 𝐶𝑧ęść 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑑𝑧𝑖𝑎ł=𝑆𝐷𝑂=𝐺∗ 𝑖=1 𝑘 𝑁𝑜 𝑖 ∗ 𝑊𝑜 𝑖 𝐶𝑧ęść 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑜𝑤𝑎 𝑛𝑎 𝑢𝑐𝑧𝑛𝑖𝑎=𝑆𝑃𝑈=𝐴𝑢∗𝑈 𝐶𝑧ęść 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑛𝑎 𝑢𝑐𝑧𝑛𝑖𝑎=𝑆𝐷𝑈=𝐴𝑢 𝑖=1 𝑙 𝑁𝑢 𝑖 ∗ 𝑊𝑢 𝑖

22 Zmiany w finansowaniu S - Subwencja naliczona dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę; D – Wskaźnik zależny od struktury awansu zawodowego nauczycieli, uwzględniający dodatek wiejski i mieszkaniowy; U – Liczba uczniów w szkole; Au – Standard finansowy na każdego ucznia w nowym modelu G – Średni koszt godziny pracy nauczyciela realizującego ramowe plany nauczania + religia; 𝑁 𝑖 ∗ 𝑊 𝑖 – Liczba uczniów przypisana do i-tej wagi w obecnym modelu przemnożona przez wartość i-tej wagi; 𝑂 𝑖 ∗ 𝑅 𝑖 – Liczba oddziałów dla i-tej klasy przemnożona przez liczbę godzin wynikających z ramowych planów nauczania i religii dla i-tej klasy; 𝑁𝑜 𝑖 ∗ 𝑊𝑜 𝑖 - Liczba oddziałów przypisana do i-tej wagi przemnożona przez wartość i-tej wagi (przewidziane wagi zależne od oddziału, np. dla oddziału integracyjnego oraz waga wiejska 0,25); 𝑁𝑢 𝑖 ∗ 𝑊𝑢 𝑖 - Liczba uczniów przypisana do i-tej wagi w nowym modelu przemnożona przez wartość i-tej wagi (przewidziane wagi zależne od ucznia, np. dla uczniów niepełnosprawnych)

23 Zmiany w finansowaniu Założenia:
Efekty na przykładzie finansowania ogólnodostępnej szkoły podstawowej w zakresie podstawowym. Tylko systemowe wagi. Na tym etapie założono łącznie te same środki finansowe na poziomie szkoły podstawowej w starym i nowym modelu finansowania. Wzięto pod uwagę standard finansowy A, wagę wiejską, wagę dla małych szkół i wagę dla oddziałów klas I-III. Dla wsi i miast do 5 tys. mieszkańców pominięto wagę R (w związku z adresowanie tej wagi do konkretnych wydatków i porównywalnością analizy). Część podstawowa na oddział określona w wysokości 80% pełnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących w oddziale ramowe plany nauczania wraz z religią, tj. średnio 68 tys. zł. W ramach części dodatkowej na oddział przyjęto wagę wiejską na oddział w wysokości 25% - oznacza to, że na wsi i w mieście do 5 tys. mieszkańców część podstawowa na oddział wraz z wagą wiejską pokrywa pełne koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących w oddziale ramowe plany nauczania wraz z religią (tj. średnio 86 tys. zł) bez względu na liczbę uczniów.

24 Zmiany w finansowaniu Na tym etapie nie symulowano skutków podziału na grupy, ale docelowo system będzie uwzględniał taki podział. Na poziomie średniej wielkości oddziału klasowego (16 na wsi i 21 w mieście) nowy model przelicza te same środki co obecny model. Wartość łącznych środków dla wsi i miast jest podobna jak obecnie. Nie ma przesunięcia między wsią a miastem.

25 Zmiany w finansowaniu

26 Zmiany w finansowaniu Efekty Obecny model Nowy model – Wariant I
L.p. Efekty Obecny model Nowy model – Wariant I Wieś i miasto <= 5 tys. Miasto > 5 tys. 1 Pokrycie pełnych wynagrodzeń nauczycieli realizujących ramowy plan nauczania 10 uczniów 16 uczniów z samego faktu utworzenia oddziału 8 uczniów (80% wynagrodzeń za ramówki niezależnie od liczby uczniów 2 Pokrycie wydatków z poz dodatkowy etat nauczyciela 13 uczniów na oddział dla 1 ciągowej szkoły 17 uczniów na oddział dla 2 ciągowej szkoły 5 uczniów na oddział dla 1 ciągowej szkoły 11 uczniów dla na oddział 2 ciągowej szkoły 3 Pokrycie wydatków z poz dodatkowe etaty nauczycieli 15 uczniów na oddział dla 1 ciągowej szkoły 18 uczniów na oddział dla 2 ciągowej szkoły 10 uczniów na oddział dla 1 ciągowej szkoły 13 uczniów na oddział dla 2 ciągowej szkoły 4 Pokrycie wydatków z poz dodatkowe etaty nauczycieli 16 uczniów na oddział dla 1 ciągowej szkoły 19 uczniów na oddział dla 2 ciągowej szkoły 15-16 uczniów na oddział dla 2 ciągowej szkoły 5 Kwota na oddział przy średniej wielkości oddziału (16 wieś, 21 miasto) 121 tys. zł 115 tys. zł (jak obecnie) 6 Kwota na oddział przy bardzo małej wielkości oddziału, tj. na poziomie 10% najmniej licznych oddziałów (8 wieś, 20 miasto) 68 tys. zł 109 tys. zł 104 tys. zł (52% więcej) 113 tys. zł (4% więcej) 7 Kwota na oddział przy bardzo dużej wielkości oddziału, tj. na poziomie 10% najbardziej licznych oddziałów (18 wieś, 24 miasto) 136 tys. zł 131 tys. zł 126 tys. zł (8% mniej) 122 tys. zł (7% mniej)

27 Zmiany w finansowaniu Wieś i miasto do 5 tys. mieszkańców
Średnia liczba uczniów na oddział Wieś i miasto do 5 tys. mieszkańców Miasto powyżej 5 tys. mieszkańców Obecnie Propozycja Różnica % 7 59 742 69,9% 44 922 84 325 87,7% 8 68 277 51,9% 51 340 86 542 68,6% 9 76 811 37,9% 57 757 88 760 53,7% 10 85 346 26,8% 64 175 90 978 41,8% 11 93 881 17,6% 70 592 93 196 32,0% 12 90 983 23,8% 65 578 95 414 45,5% 13 98 565 16,5% 71 042 97 631 37,4% 14 10,3% 76 507 99 849 30,5% 15 4,9% 81 972 24,5% 16 0,1% 87 437 19,3% 17 -4,0% 92 901 14,6% 18 -7,7% 98 366 10,5% 19 -11,0% 6,8% 20 -14,0% 3,5% 21 -16,7% 0,5% 22 -19,2% -2,2% 23 -21,4% -4,7% 24 -23,5% -7,0% 25 -25,4% -9,1% 26 -27,1% 27 -28,7% -12,8% 28 -30,2% -14,5% 29 -31,6% -16,0% 30 -32,9% -17,5%

28 Zmiany w finansowaniu Zabezpieczeniem przed sztucznym tworzeniem oddziałów mogłaby być zasada, zgodnie z którą jeśli szkoła ma więcej niż 1 oddział danej klasy to do potrzeb naliczania środków na tę szkołę koryguje się odpowiednio w dół liczbę oddziałów w przypadku jeśli liczba utworzonych oddziałów jest wyższa niż wynika to z limitu 25. Na przykład: można mieć 2 oddziały jeśli w klasie jest 25 dzieci, ale jeśli szkoła utworzyła 2 oddziały a w klasie jest 25 dzieci, to naliczenie (w części oddziałowej) będzie uwzględniało tylko 1 oddział.

29 Zmiany w finansowaniu Uwzględnienie w algorytmie podziału subwencji:
Wagi promującej szkoły, w których nie ma zmianowości Wagi dla małych szkół zróżnicowanej ze względu na zamożność gminy – „Jaki wskaźnik badający zamożność gminy zastosować?”

30 Zmiany w finansowaniu DOTACJA PRZEDSZKOLNA Propozycje zmian
Wprowadzenie finansowania wszystkich dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez subwencję oświatową (z jednoczesnym odejściem od dotacji przedszkolnej i z uwzględnieniem odpowiedniego zmniejszenia udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach).

31 Zmiany w finansowaniu DOTACJA PRZEDSZKOLNA Inne propozycje zmian:
Naliczanie dotacji według organu rejestrującego a nie jak obecnie wg. położenia przedszkola. Zróżnicowanie kwoty dotacji ze względu na rodzaj placówki wychowania przedszkolnego i jej zlokalizowanie.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przyszłe zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google