Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

artysta... Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/ pt.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "artysta... Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/ pt.:"— Zapis prezentacji:

1 artysta... Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/ pt.: Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu wynalazca... naukowiec... Początek projektu: 1 października 2003 r. Czas trwania: 3 lata

2 Od czterech lat współpracujemy z firmą Siemens, organizując bezpłatne szkolenia dla nauczycieli zatytułowane: Multimedia w dydaktyce Strona www informująca o zasadach uczestnictwa w szkoleniu W tym czasie gościliśmy w KANIE ponad 1500 nauczycieli, głównie z terenu naszego województwa... ...poznaliśmy wiedzę i umiejętności nauczycieli w dziedzinie TI... ...zdobyte doświadczenie wykorzystaliśmy do stworzenia nowego projektu... Szkolenie jest wciąż realizowane. Zapraszamy!

3 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu anatomia... Projekt realizują: botanika... zoologia... Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach hydrodynamika... (lider projektu) Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Niemcy) (partner) geologia... Tampereen yliopisto (Uniwersytet Tampere – Finlandia) optyka... aerodynamika... (partner) Wykorzystane w niniejszej prezentacji materiały graficzne dotyczące twórczości Leonardo da Vinci pochodzą ze strony Szczegóły projektu publikowane są na stronie teach-it.net

4      Computer Training Classroom
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Niemcy) Computer Training ... jest jedną z największych niekomercyjnych organizacji pozarządowych w Niemczech, ... kieruje działalność do do młodych i dorosłych osób prowadząc szkolenia zawodowe, edukację, promocję oraz wspierając potrzebujących w aktualnej sytuacji życiowej, ... prowadzi 150 ośrodków, zatrudnia pracowników, którzy rocznie pomagają osobom, ... od roku 1954 jest zapleczem badawczo-rozwojowym w zakresie kształcenia ustawicznego dla przemysłu i instytucji w Nadrenii-Palatynatu oraz północnej Badenii, Classroom ... posiada certyfikaty EN ISO and QAP (EFQM)... Partner niemiecki...

5 Tampereen yliopisto (Uniwersytet Tampere – Finlandia)
... od 1974 r. posiada status uniwersytetu państwowego, ... kształci osób na studiach dyplomowych, ... nabór na pierwszy semestr to około studentów (2003 r.), w tym około 600 obcokrajowców... Wydział Edukacji Obszary intensywnych badań naukowych: polityka edukacyjna, struktura systemów edukacyjnych, sprawy międzynarodowe w dziedzinie szkolnictwa i edukacji, edukacja dorosłych i życie zawodowe. Partner fiński...

6 Project stages (months)
Computer in the Process of Teaching 13 months Internet in the Process of Teaching 13 months Project stages (months) Multimedia in the Process of Teaching 13 months 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 syllabus KANA test training curriculum KANA coursebook manual curriculum KANA coursebook manual curriculum KANA coursebook manual test training manual coursebook curriculum dissemination of: test training manual coursebook curriculum dissemination of: manual coursebook syllabus curriculum dissemination of: evaluation system (University of Tampere) e-learning (CJD) Defining criteria for the selection of training centres and coaches (KANA)

7 Weryfikacja wiedzy i umiejętności
Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu ... Florencja 1469 r. Zostaje uczniem Andrea del Verocchio. W niedługim czasie swymi umiejętnościami prześciga mistrza. W roku 1472 powstaje dzieło odzwierciedlające olbrzymi talent młodego malarza. Są to dwa anioły na obrazie Verocchia: „Chrzest Chrystusa”. Propozycje roli i miejsca TI w awansie zawodowym nauczyciela (także w „Syllabusie...”) Weryfikacja wiedzy i umiejętności Komputer w dydaktyce Internet w dydaktyce Multimedia w dydaktyce Szkolenia Wymagania „Syllabus” Standardy Struktura doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie TI przyjęta w projekcie

8 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu Dokument można pobrać ze strony: Syllabus przewodnik... doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej Syllabus doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej (TI) zawiera wykaz standardów i wymagań oraz propozycje weryfikacji umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w tym zawodzie. Słowo syllabus pochodzi z języka łacińskiego i oznacza listę, spis, wykaz, rejestr. TI – technologia informacyjna.

9 Syllabus doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie TI
Studenci – kandydaci do zawodu nauczyciela Nauczyciele Podmioty kreujące prawo oświatowe Syllabus doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie TI ... okres mediolański (1483 – 1499) to m.in.: „Dama z gronostajem”, „Madonna wśród skał”, „Ostatnia wieczerza” oraz prace architektoniczne (np. model kopuły katedry oraz plany pałacu)... Autorzy programów nauczania, autorzy podręczników Komisje egzaminacyjne i autorzy pytań egzaminacyjnych Ośrodki kreujące programy studiów Grupy docelowe „Syllabusa...”

10 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 2. Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej ... w swej niesłabnącej determinacji w zgłębianiu wiedzy dalece przewyższał jemu współczesnych. Obserwacje zjawisk przyrody prowadziły go do zadawania pozornie prostych pytań naukowych, np. na temat lotu ptaków. „Syllabus...”

11 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu 2. Wiedza i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej ... był zwolennikiem precyzyjnego portretowania problemu z wielu perspektyw... „Syllabus...”

12 Ogólny schemat modułów
Szkolenie Komputer w dydaktyce KwD M03 KwD M02 KwD M04 KwD M01 Szkolenie Internet w dydaktyce IwD M05 IwD M06 IwD M07 Szkolenia składają się 10 modułów. Zakres treści nauczania zawarty w modułach w zasadniczy sposób wypełniają standardy i wymagania zapisane w „Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki (opracowane przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu i opublikowane na stronie www MENiS-u), a rozwinięte w ramach projektu Leonardo da Vinci w dokumencie „Syllabus doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej”). Specjalne znaczenie mają tutaj trzy moduły: Podstawy technologii informacyjnej (KwD M01), Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03) oraz Technologia informacyjna na lekcji – aspekt praktyczny (KwD M04). Moduł podstawowy (KwD M01) umożliwia osiągnięcie przez nauczyciela odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, które stanowią podstawę uczestnictwa we wszystkich pozostałych modułach. Oznacza to, że po zaliczeniu modułu podstawowego nauczyciel może swobodnie wybrać kolejny moduł. Może to być na przykład moduł zatytułowany Wybrane dziedziny stosowania technologii informacyjnej (KwD M02), jeden z modułów szkolenia Internet w dydaktyce lub Multimedia w dydaktyce. Uzyskano w ten sposób „elastyczną” strukturę modułów, zaprojektowanych na zasadzie gwiaździstej. Taka pożądana struktura nie ogranicza możliwości uczestniczenia w modułach na zasadzie liniowej (kolejno, od M01 do M10). Zawsze jednak niezbędne jest posiadanie przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zamieszczonych w programie modułu podstawowego. Równie ważne miejsce w szkoleniach posiadają moduły pt.: Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03) oraz Technologia informacyjna na lekcji – aspekt praktyczny (KwD M04). Można je porównać do praktyki zawodowej. W module Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03) nauczyciel przygotowuje się do realizacji lekcji, na której wykorzystana będzie technologia informacyjna. Przygotowanie to rozpoczyna się od analizy podstawy programowej nauczania własnego przedmiotu i określenia tego miejsca (tych miejsc), w którym nauczyciel widzi możliwość zastosowania TI. następnie pod kierunkiem wykładowcy przygotowuje się do realizacji tego przedsięwzięcia (opracowuje scenariusz lekcji, analizuje możliwości organizacyjne i techniczne wdrożenia pomysłu u siebie w szkole, lobbuje przyjęte rozwiązanie w środowisku nauczycieli oraz u dyrekcji...). Na zakończenie nauczyciel upowszechnia swój pomysł w grupie uczestników modułu (w ośrodku edukacyjnym). Przygotowanie i realizacja scenariusza lekcji w ośrodku edukacyjnym (a więc w warunkach „laboratoryjnych”) nie odpowiada na pytanie dotyczące warunków wdrażania technologii informacyjnej w szkole, w której działa nauczyciel. W module Technologia informacyjna na lekcji - aspekty praktyczne (KwD M04) chodzi o pomoc nauczycielowi we wdrożeniu pomysłu we własnej szkole. Inicjatywa tej pomocy wychodzi od nauczyciela. Do realizacji tego ostatniego zadaniu otrzymuje on indywidualną pomoc specjalisty w zakresie technologii informacyjnej. Pomoc ta kończy się realizacja lekcji w obecności specjalisty. Szkolenie Multimedia w dydaktyce KwD M01 MwD M08 MwD M09 MwD M10 KwD M03 KwD M04

13 Szkolenie Komputer w dydaktyce
Technologia informacyjna na lekcji KwD M03 Wybrane dziedziny stosowania technologii informacyjnej KwD M02 Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne KwD M04 Podstawy technologii informacyjnej KwD M01 Modele uczestnictwa w szkoleniu Komputer w dydaktyce Model liniowy – oznacza uczestnictwo kolejno we wszystkich modułach, począwszy od modułu podstawowego KwD M01. Model właściwy dla osób początkujących. Model gwiaździsty – oznacza uczestnictwo w dowolnie wybranych modułach. Warunek: uczestnik biegle operuje wiedzą i umiejętnościami z modułu KwD M01.

14 Technologia informacyjna
Szkolenie Internet w dydaktyce Podstawy technologii informacyjnej KwD M01 IwD M05 Kreowanie internetu IwD M06 Zdalne nauczanie IwD M07 Usługi internetowe – wybrane zastosowania dydaktyczne KwD M04 Technologia informacyjna na lekcji KwD M03 Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne Modele uczestnictwa w szkoleniu Internet w dydaktyce Model liniowy – oznacza uczestnictwo w module podstawowym KwD M01. Następnie wybierane są kolejno moduły od IwD M05 do IwD M07. Model gwiaździsty. Uczestnik biegle operuje wiedzą i umiejętnościami z modułu KwD M01. Wybiera dowolny moduł z zakresu szkolenia Internet w dydaktyce. Po ukończeniu modułu/modułów szkolenia Internet w dydaktyce pełniejsze jest uczestnictwo w modułach KwD M03 i KwD M04.

15 przekazu dydaktycznego
Szkolenie Multimedia w dydaktyce Podstawy technologii informacyjnej KwD M01 MwD M08 Przygotowanie materiałów cyfrowych MwD M09 Sztuka prezentacji MwD M10 Projektowanie multimedialnego przekazu dydaktycznego Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne KwD M04 Technologia informacyjna na lekcji KwD M03 Modele uczestnictwa w szkoleniu Multimedia w dydaktyce Model liniowy – oznacza uczestnictwo w module podstawowym KwD M01. Następnie wybierane są kolejno moduły od IwD M05 do IwD M07. Model gwiaździsty. Uczestnik biegle operuje wiedzą i umiejętnościami z modułu KwD M01. Wybiera dowolny moduł z zakresu szkolenia Internet w dydaktyce. Po ukończeniu modułu MwD M10 zaleca się uczestnictwo w modułach KwD M03 oraz KwD M04.

16 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu CURRICULUM KwD M04 KwD M03 KwD M02 KwD M01 IwD M07 IwD M06 IwD M05 MwD M10 MwD M09 MwD M08 Szkolenia składają się 10 modułów Treści nauczania zawarte w modułach w zasadniczy sposób wypełniają standardy i wymagania zapisane w „Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki”

17 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu CURRICULUM, cd. Specjalne znaczenie przypisano trzem modułom: Podstawy technologii informacyjnej (KwD M01) Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03) Technologia informacyjna na lekcji – aspekt praktyczny (KwD M04)

18 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu CURRICULUM, cd. KwD M04 KwD M03 KwD M02 IwD M07 IwD M06 IwD M05 MwD M10 MwD M09 MwD M08 Podstawy technologii informacyjnej KwD M01 Moduł podstawowy (KwD M01) stanowi podstawę uczestnictwa we wszystkich pozostałych modułach. Po przyswojeniu treści z modułu podstawowego nauczyciel może dość swobodnie wybrać kolejny moduł. Oznacza to „elastyczną”, gwiaździstą strukturę modułów, z centralnym modułem podstawowym. Taka pożądana struktura nie ogranicza możliwości uczestniczenia w modułach na zasadzie liniowej (kolejno, od M01 do M10).

19 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej
w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu CURRICULUM, cd. Moduły Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03) oraz Technologia informacyjna na lekcji – aspekt praktyczny (KwD M04) można porównać do praktyki zawodowej. Technologia informacyjna na lekcji KwD M03 W module Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03) nauczyciel przygotowuje się do realizacji lekcji, na której wykorzystana będzie technologia informacyjna. Jest to moduł inspirujący, którego celem jest wyzwolenie potrzeby własnych poszukiwań dotyczących zastosowania technologii informacyjnej na lekcji. Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne KwD M04 W module Technologia informacyjna na lekcji – aspekt praktyczny (KwD M04) nauczyciel przygotują realizację lekcji w macierzystej szkole. Przewidziano wsparcie specjalnie przygotowanego wykładowcy.

20 Technologia informacyjna
Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu CURRICULUM, cd. Jak przebiega kształcenie w module Technologia informacyjna na lekcji (KwD M03)? Rozpoczyna się od analizy podstawy programowej i określenia tego miejsca (tych miejsc), w którym nauczyciel widzi możliwość zastosowania TI. Następnie pod kierunkiem trenera przygotowuje się do realizacji tego przedsięwzięcia (opracowuje scenariusz lekcji, analizuje możliwości organizacyjne i techniczne wdrożenia pomysłu u siebie w szkole, lobbuje przyjęte rozwiązanie w środowisku nauczycieli, doradcy metodycznego...). Na zakończenie nauczyciel upowszechnia swój pomysł w grupie uczestników modułu (w ośrodku edukacyjnym). Technologia informacyjna na lekcji KwD M03

21 Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne
Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu CURRICULUM, cd. Przygotowanie i realizacja scenariusza lekcji w ośrodku edukacyjnym (a więc w warunkach „laboratoryjnych”) nie odpowiada na pytanie dotyczące warunków i możliwości wdrażania technologii informacyjnej w szkole, w której pracuje nauczyciel. Moduł Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne (KwD M04) odpowiada na taką potrzebę. Chodzi o pomoc nauczycielowi we wdrożeniu pomysłu we własnej szkole. Do realizacji tego ostatniego zadania nauczyciel otrzymuje indywidualną pomoc trenera z ośrodka edukacyjnego. Technologia informacyjna na lekcji – aspekty praktyczne KwD M04

22 Symulacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli
w dziedzinie technologii informacyjnej w skali całego kraju w latach 2004 – 2008 Warunki organizacyjno-techniczne Nauczyciele uczestniczyć będą w cyklu szkoleń zgodnie z curriculum. Założona populacja nauczycieli przeszkolona będzie w latach 2004 – 2008, co odpowiada agendzie UE , uwzględniającej zasadę N+2. Maksymalny czas trwania wszystkich modułów szkoleniowych: 180 godz. Liczba osób w grupie: średnio 16. Szkolenia organizowane są popołudniami, jeden dzień w tygodniu, przez pięć – sześć tygodni (bez odrywania nauczyciela od pracy). Przewidziano realizację szkoleń metodą blended. Szkolenia odbywają się od godz od poniedziałku do soboty (włączając okresy wakacyjne) w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych dydaktycznie ośrodkach (sprzęt komputerowy, zespół dydaktyczny).

23 Symulacja kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli
w dziedzinie technologii informacyjnej w skali całego kraju w latach 2004 – 2008 Warunki organizacyjno-techniczne, cd. Szkolenia odbywają się według ściśle opracowanego programu, opracowanego w ramach projektu TEACH-IT.NET lub innego porównywalnego programu. Edukacja odbywa się na zasadzie jeden uczestnik – jeden komputer. Sprzęt komputerowy odpowiada aktualnym standardom (moc obliczeniowa, wyposażenie, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe). Ośrodek edukacyjny oraz komputery w pracowniach dydaktycznych posiadają szerokopasmowe łącza stałe z internetem.

24 Symulacja warunków ramowych
- 2 -


Pobierz ppt "artysta... Projekt Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/ pt.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google