Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 listopada – Święto Niepodległości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 listopada – Święto Niepodległości."— Zapis prezentacji:

1 11 listopada – Święto Niepodległości.

2 Polska przez 123 lata nie istniała na mapie Europy
Polska przez 123 lata nie istniała na mapie Europy. Polacy nie mieli wolnego kraju, ale mieli polską tradycję i kulturę, to dzięki nim wytrzymywali lata niewoli.

3 Tragedia naszego narodu rozpoczęła się, gdy Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły ziemie naszego kraju między siebie.

4 1795 1772 1793

5

6 Chociaż Polski nie było na mapie Polacy czynili wysiłki,by odzyskać wolność. W 1794 roku próbowano jeszcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki zażegnać ostatni rozbiór, lecz próba była daremna.

7 1794

8 W 1797 roku utworzono Legiony Polskie we Włoszech
W 1797 roku utworzono Legiony Polskie we Włoszech. Nie zdołały one wyzwolić Ojczyzny, ale walcząc u boku Napoleona przyczyniły się do utworzenia zalążka państwa polskiego pod nazwą Księstwa Warszawskiego.

9 1797 Jan Henryk Dąbrowski –twórca Legionów Polskich

10 Napoleon Bonaparte

11

12 W tym czasie z miłości do Ojczyzny, tęsknoty i wiary w jej wskrzeszenie powstaje pieśń ,,Jeszcze Polska nie zginęła”, która staje się naszym hymnem narodowym.

13 Józef Wybicki Jeszcze Polska nie zginęła Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem, Złączym się z narodem.

14 Polacy wielokrotnie podejmowali walkę zbrojną z zaborcami
Polacy wielokrotnie podejmowali walkę zbrojną z zaborcami. Wybuchały powstania: listopadowe, krakowskie, styczniowe. Niestety z powodu braku jedności w narodzie upadły.

15 Powstanie Listopadowe 1830 -1831
Piotr Wysocki

16

17

18

19

20 Społeczeństwo polskie skutecznie przeciwstawiało się wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów.

21 Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości
Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrzędów. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych.

22 Strajk dzieci we Wrześni w 1901r.

23 W końcu nadszedł czas I wojny światowej
W końcu nadszedł czas I wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą. Dawało nam to szansę na niepodległość. Był to też czas wielkiej tragedii dla narodu, albowiem Ci co żyli w zaborach musieli walczyć po przeciwnej stronie.

24 I wojna światowa

25

26 11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa
11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą wytworzyła historia.

27 Potrzebny był jednak człowiek, który potrafiłby zjednoczyć Polskę i stworzyć rząd. Taką postacią okazał się Józef Piłsudski, który 11 listopada 1918 r. przejął od Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem i został Naczelnikiem Państwa.

28

29

30 Pierwszy dzień wolności
11 listopada 1918r. Pierwszy dzień wolności

31

32 Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku. W latach podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w 1989 roku, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta.

33

34

35


Pobierz ppt "11 listopada – Święto Niepodległości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google