Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP realizowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu we współpracy z partnerami z Polski (ZST Mikołów, GCE Gliwice, FESTO Didactic Polska oraz z Włoch (ITC-ILO), Belgii (VDAB) i Wielkiej Brytanii (CamProf)

2 MISJA Stanowi dobrowolne zrzeszenie instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia i szkolenia zawodowego dla krajowego i europejskiego rynku pracy. PSKM zapewnia pomoc metodyczną, doradczą, informacyjną, jak również świadczy usługi w zakresie projektowania, wdrażania oraz oceny jakości nowych modułowych rozwiązań programowych w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej.

3 ZADANIA Integracja środowisk i instytucji wokół problemów kształcenia i szkolenia modułowego Wymiana doświadczeń, programów i materiałów szkoleniowych oraz rozwiązań organizacyjno-metodycznych Rozwój modułowych programów z uwzględnieniem standardów kwalifikacji zawodowych

4 ZADANIA Rozwój systemu akredytacji programów modułowych oraz instytucji Utworzenie systemu doskonalenia kadry dydaktycznej i zarządzającej w zakresie: » identyfikacji potrzeb szkoleniowych » projektowania programów, pakietów edukacyjnych » zapewnienia jakości usług edukacyjnych

5 ZADANIA Opracowanie wzoru certyfikatu, potwierdzającego jakość szkolenia zawodowego Zasilanie informacjami komputerowej bazy danych o programach, materiałach i ofertach szkoleniowych (baza EMCET) Tworzenie zaplecza dla rozwoju modułowych programów szkolenia zawodowego w ramach PSKM

6 ZADANIA Współpraca z partnerami zagranicznymi i Europejską Siecią Dostawców Szkolenia Modułowego Promowanie i upowszechnianie doświadczeń członków PSKM Kreowanie wspólnych przedsięwzięć: projekty badawcze i pilotażowe, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, inicjatywy wydawnicze, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne

7 ZADANIA Upowszechnianie informacji o „dobrych praktykach” w organizowaniu kształcenia i szkolenia modułowego Wspomaganie prac resortów: edukacji i pracy w modernizowaniu systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz upowszechnianiu idei edukacji przez całe życie

8 Główne formy działań Koordynacja i zarządzanie działalnością PSKM przez Radę Programową Okresowe spotkania konsultacyjne i metodyczno- szkoleniowe członków PSKM Prowadzenie sekretariatu i dokumentacji z działalności sieci Pozyskiwanie nowych członków dla upowszechniania koncepcji kształcenia i szkolenia modułowego

9 Kryteria dla Kandydatów Do PSKM Udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowywania, realizacji i ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego Akceptacja celów, zadań i zasad funkcjonowania PSKM określonych w „Karcie Porozumienia” Złożenie wniosku o przystąpienie do PSKM Podpisanie przez instytucję Deklaracji Członkowskiej

10 Deklaracja Członkowska POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO
(PSKM) Oświadczam, że akceptuję treść Karty Porozumienia Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego oraz deklaruję przystąpienie: (podać pełną nazwę i adres instytucji) do członkostwa i udziału w pracach stanowiących przedmiot funkcjonowania PSKM. Data i miejsce Podpis Kierownika Instytucji

11 RADA PROGRAMOWA Instytut Technologii Eksploatacji - Krzysztof Symela (Przewodniczący) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego - Janusz Moos (Wiceprzewodniczący) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Grażyna Osicka (Wiceprzewodnicząca) Instytut Badań Edukacyjnych - Stefan M. Kwiatkowski Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie - Gabriela Poloczek Zarząd Główny ZZDZ - Bogdan Nawrocki FESTO Didactic Poland - Andrzej Sierota Politechnika Krakowska - Władysława Maria Francuz

12 ZESPÓŁ AKREDYTACYJNY Pełnomocnik PSKM ds. Akredytacji – Janusz Górny ZST, Mikołów Zastępca Pełnomocnika ds. Akredytacji – Marian Piotrowski ITeE, Radom Sekretarz – Danuta Pawełczyk ZST, Mikołów Krystyna Wojarska (GCE, Gliwice) – członek, Bogdan Nawrocki (ZGZDZ w Warszawie) – członek Władysława Maria Francuz (Politechnika Krakowska) – członek Zespół Audytorów: Jarosław Sitek (ITeE Radom) Mirosław Żurek (ITeE w Radomiu) Marek Szamański (ŁCDNiKP Łódź) Sławomir Jędrzejowski (GCE Gliwice) Grzegorz Gaik (ZDZ Katowice) Adam Sabiniok (ZST w Mikołowie)

13 Rada Programowa i członkowie PSKM
Lp. Nazwa i adres instytucji Osoba reprezentująca Instytucję/Funkcja w PSKM 1 Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, Radom, tel. 0(prefiks) , , fax. 0(prefiks) Sekretarz PSKAM - Małgorzata Sołtysiak Krzysztof Symela – Przewodniczący 2 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, Łódź; tel , ; fax Janusz Moos – Wiceprzewodniczący 3 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej , ul. Spartańska 1B, Warszawa tel , ; fax. 0(prefiks) Grażyna Osicka – Wiceprzewodnicząca 4 Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, Warszawa tel , ; fax. 0(prefiks) Stefan M. Kwiatkowski – członek Rady Programowej 5 Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie ul. Rybnicka 44; Mikołów, tel. 0(prefiks) , ; fax Gabriela Poloczek – członek Rady Programowej 6 Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Podwale 17 Warszawa, tel , ; fax. 0(prefiks) Bogdan Nawrocki – członek Rady Programowej 7 FESTO Didactic Poland, ul. Mszczonowska 7, Raszyn, Janki k/Warszawy tel ; fax. 0(prefix) Andrzej Sierota 8 Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków, tel , fax. 0(prefiks) Władysława Maria Francuz

14

15 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:


Pobierz ppt "POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google