Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie są wyzwania współczesnego świata ?.  Jak długo istnieje świat istniały różne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie są wyzwania współczesnego świata ?.  Jak długo istnieje świat istniały różne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy."— Zapis prezentacji:

1 Jakie są wyzwania współczesnego świata ?

2  Jak długo istnieje świat istniały różne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy nazwali wiek XX „ cywilizacją śmierci ”,inni nie chcą się z tym zgodzić. Kto zna historię wie, że był to okres dwóch wielkich wojen światowych, które spowodowały śmierć milionów ludzi.

3  Po II wojnie światowej nie było jednego dziesięciolecia w którym panowałby spokój. Ciągle w telewizji ogłądamy wydarzenia związane z wojnami i konfliktami. Siedzimy wygodnie w fotelach i wydaje nam się, że to film i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w Azji, Afryce czy Ameryce giną ludzie w tym i nasi rówieśnicy. Chłopcy w naszym wieku uczą się używać broni i zabijania.

4  Także Europa nie jest bezpiecznym kontynentem. Plagą Europy jest terroryzm. W podręcznikach uważa się, że terroryzm jest sposobem walki z państwem, ale przecież państwo to również my. Trzeba pamiętać, że bardzo często ofiarami ataków terrorystycznych padają osoby niewinne w żaden sposób niezwiązane z problemem. Terroryzm jest więc ślepy, a jego zadaniem jest wprowadzenie atmosfery strachu.

5  Wszyscy pamiętamy dzień 11 września 2001 roku zamach na dwa najwyższe budynki w Nowym Yorku ( Word Trade Center ) w zamachu zginęło kilka tysięcy osób. W roku 1981 ofiarą zamachu był papież Jan Paweł II.

6  Z terroryzmem wiąże się przestępczość zorganizowana, działalność mafii czy gangów. Jest to niebezpieczne dla państwa i obywateli ponieważ przestępcy mogą nawet kierować polityką. Duże nakłady finansowe przeznaczane muszą być na zwalczanie gangów. Pieniądze te mogłyby służyć ludziom do innych celów na przykład rozwoju medycyny.

7  Choroby są kolejnym problemem współczesnego świata. Wiele chorób udało się zwalczyć dzięki lekarstwom, ale na niektóre do dziś nie znaleziono skutecznego sposobu na przykład malaria, gruźlica, AIDS. Pojawiły się choroby cywilizacyjne – nowotwory, choroby serca i krążenia, choroba Alzheimera czy choroba „ szalonych krów ”. Zwykła grypa też potrafi uśmiercić setki osób.

8  Nie wszyscy ludzie na świecie mają co jeść. Według szacunków Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ( FAO) blisko 10 %, a więc kilkaset milionów ludzi głoduje, czyli przez dłuższy czas spożywa znacznie mniej kalorii, niż jest to potrzebne do życia. Co więcej, ich posiłki zawierają mało białka, a to degraduje, czyli niszczy organizm i zdolności umysłowe człowieka.

9  Bardzo często ofiarami głodu są dzieci, co pozbawia je możliwości dobrego życia w przyszłości. Głód jest zjawiskiem powszechnym na wszystkich kontynentach, nawet w krajach, które wydają się bogate. Warto o tym pamiętać kiedy wyrzucamy do śmietników chleb i inną żywność. Ten referat jest zbyt krótki żeby omówić wszystko dokładnie, chciałem tylko zasygnalizować najważniejsze problemy współczesnego świata.

10 Ważne pojęcia :  Rozwój nowych technologii komunikacyjnych – internet, telefonia komórkowa, komputery osobiste, gwałtowny rozwój sieci telewizyjnych i radiowych przekazujących wiadomości „na żywo”; docieranie reporterów w rejony wojen i konfliktów i przekaz satelitarny aktualnych wydarzeń

11 Amerykanizacja  Dominująca rola USA w gospodarce, kulturze; przejmowanie wzorców amerykańskich w modzie, normach zachowania, muzyce, tradycji itp.; odejście od lokalnych tradycji i zwyczajów na rzecz wzorców amerykańskich

12 Popkultura  Kultura skierowana do masowego odbiorcy poprzez środki masowego przekazu, obliczona na zysk, komercję, to zaprzeczenie „kultury wysokiej”

13 Globalizacja  Swobodny przepływ kapitału, dostęp do wolnych rynków i giełdy, rozwój środków masowego przekazu, działalność międzynarodowych firm i korporacji, rozpowszechnienie się kultury masowej spowodowało, że świat stał się „globalną wioską”; zjawiska rozprzestrzeniają się niezależnie od położenia geograficznego i stopnia rozwoju

14 Turystyka  Rozwojowi turystyki sprzyja wzrost poziomu życia, rozwój komunikacji, chęć poznania świata, dotarcia do najciekawszych miejsc; dochody z turystyki sprawiają, że państwa, miasta lub regiony „walczą” o turystów, kuszą ofertami

15 Zagrożenia ekologiczne  Dewastacja środowiska naturalnego, zwiększenie emisji spalin do atmosfery, ocieplenie klimatu, rabunkowa wycinka lasów, problem z utylizacją śmieci i odpadów

16 Miasta molochy  Największe na świecie to m.in.: Nowy Jork, Szanghaj, Tokio, Kair, Meksyk; masowa migracja ludności do miast; problemy w kilkunastomilionowych miastach to m.in. „korki” komunikacyjne, zanieczyszczenie powietrza, hałas, bezrobocie, slumsy, przestępczość

17 Bogata Północ i biedne Południe  Dysproporcje między bogatą Ameryką Północną i Europą a ubogimi rejonami Afryki, Azji i Ameryki Południowej; „biedne Południe” boryka się z problemem głodu, klęskami żywiołowymi, chorobami, konfliktami społecznymi i politycznymi uniemożliwiającymi dotarcie pomocy do regionów objętych konfliktem lub klęską

18 Ważne daty :  3 kwietnia 1973 r. – początek telefonii komórkowej (Nowy Jork, firma Motorola)  grudzień1991 r. – oficjalne udostępnienie internetu w Polsce  grudzień 1992 r. – wysłanie pierwszego SMS-a, czyli krótkiej wiadomości tekstowej w Wielkiej Brytanii  16 lutego 2005 r. – wejście w życie protokołu z Kioto, sankcjonujący ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery

19 Dziękuję za uwagę !!! Wykonała ; Szemainda Wiktoria Kl.II T

20 ŹÓDŁA :  Google  Google grafika  Wikipedia  Podręcznik


Pobierz ppt "Jakie są wyzwania współczesnego świata ?.  Jak długo istnieje świat istniały różne problemy, jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google