Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa. Ochrona indywidualna Jest to najstarsza forma ochrony przyrody na świecie. Ochroną indywidualną obejmuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa. Ochrona indywidualna Jest to najstarsza forma ochrony przyrody na świecie. Ochroną indywidualną obejmuje."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa

2 Ochrona indywidualna Jest to najstarsza forma ochrony przyrody na świecie. Ochroną indywidualną obejmuje się pojedyncze osobniki danego gatunku (np. drzewa), obiekty przyrody nieożywionej i małe fragmenty ekosystemów szczególnie cenne dla zachowania różnorodności biologicznej (wydmy).

3

4 Ochrona gatunkowa Na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. W Polsce pod ochroną gatunkową znajduje się około 400 gatunków zwierząt, 213 gatunków roślin oraz 265 gatunków grzybów i porostów.

5

6

7 Ochrona obszarowa Obszar chroniony – wydzielony geograficznie obszar, który objęty jest ochroną lub specjalnym zagospodarowaniem mającym na celu jego ochronę. Tworzony jest na terenie o ciekawym krajobrazie lub o dużych walorach przyrodniczych i podlega ochronie prawnej. Obejmuje się teren wraz ze wszystkimi organizmami oraz elementami przyrody nieożywionej. Według ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe itp.

8

9

10 Pytania kontrolne  1. Jaki jest najstarszy Park Narodowy?  2. Czym różni się ochrona indywidualna od gatunkowej?  3. Wymień dwa gatunki zwierząt pod ochroną gatunkową

11 Bibliografia https://www.epodreczniki.pl/reader/c/175203/v/45/t/student- canon/m/iMhKNuEtDi https://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/ekologia/1001657- formy_ochrony_przyrody_w_polsce.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_gatunkowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chroniony

12 Dziękujemy za uwagę Prezentacje przygotowały : Wiktoria Płócienniczak, Milena Sobczak 1F


Pobierz ppt "Ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa. Ochrona indywidualna Jest to najstarsza forma ochrony przyrody na świecie. Ochroną indywidualną obejmuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google