Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SABAT i EWANGELIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SABAT i EWANGELIA."— Zapis prezentacji:

1 SABAT i EWANGELIA

2 6 I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną…
Obj. 14:6-10 (BW) 7 który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego…

3 8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon ...
9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc do nośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi…

4

5 „Sławku, z całego serca dziękuję Ci nie tylko za pomoc w mojej przypadłości, ale szczegól nie za teksty które znala złam na Twojej stronie Miałam kłopoty z zaakceptowaniem soboty Już nie mam ;))” Jola

6 sabat odpoczynek

7 ewangelia odpocznienie

8 Hebr. 4:3 (BW) „Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpocznienia”.

9 Mat. 11:28-29 (BG) 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie; 29. Weźcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym.

10 7

11 2 Moj. 20:10 „Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy…”

12 2 Moj. 31:13 „Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was uświęcam”.

13 „Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą…” Izaj. 58:13-14 (BW)

14

15 ? żydowski sabat

16

17 3. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go…
2. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 3. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go… 1 Moj. 2:2-3 (BW)

18 “Dlaczego Bóg odpoczął
“Dlaczego Bóg odpoczął? Odpoczął, ponieważ to co stworzył było absolutnie doskonałe. Nie było już nic co można byłoby do tego doskonałego stworzenia dodać Jego stworzenie było ukończone, wspaniałe, olśniewające, niezrów- nane i doskonałe”. Robert Sessler

19 stworzenie

20 odkupienie

21 Wykonało się! „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Jan. 19:30 „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”

22 “Krzyż Chrystusa tak gruntownie, skute-cznie i kompletnie dokonał tego co potrzebowaliśmy do zbawienia, że nie ma nic, co moglibyśmy do tego dodać. Bez względu na to jak bardzo będziemy się starać, nie możemy uczynić siebie jeszcze bardziej godnymi przyjęcia przez Boga. Nie ma już nic co można byłoby dodać do naszego zbawienia”. R. Sessler

23 9. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.
10. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Hebr. 4: 9-10 (BT)

24 „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”. Efez. 2:10 (BW)

25 „Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach.” Tyt. 3:8 (BW)

26 “Gdy nasze próby zachowywania sabatu czynimy warunkiem zbawienia, tym sposobem nie wchodzimy do Bożego odpocznienia, które wskazuje na dosko-nałe i ukończone zbawienie, ale zamie-niamy sabat na formę zbawienia z uczy-nków, co stanowi całkowite zaprze-czenie celu, do którego sabat został przeznaczony.

27 A ponieważ, z uczynków zako-nu nie będzie usprawiedliwio-ny przed Bogiem żaden czło-wiek (Rzym. 3:20), takie za-chowywanie sabatu nie ma najmniejszego znaczenia.

28 Ci, którzy starają się dostać do nieba dzięki swoim własnym uczynkom, obarczają się ciężkim jarzmem Jest wielu adwentystów, którzy zali-czają się do tej grupy. Nie mają oni pokoju ani radości, gdyż nie mają pewności czy uda im się dostać do nieba.

29 Z tego powodu, ich święcenie sa-batu jest kłamstwem
Z tego powodu, ich święcenie sa-batu jest kłamstwem! Oni nie odpoczywają! Sabat nie spra-wia im radości. Dzień ten jest dla nich koniecznym wymogiem i jarzmem W sabat myślą o tym, kiedy nastanie zachód słońca, aby mogli w końcu znów robić to na co maja ochotę”.

30

31

32

33

34 5 Moj. 5:15 "Pamiętaj, że byłeś nie-wolnikiem w ziemi egip-skiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stam- tąd ręką możną i ramie-niem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś ob-chodził dzień sabatu".

35 Łuk 13:12 „A Jezus, uj-rzawszy ją, przy-wołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej”.

36 „Pan mu odpowie-dział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? Luke 13

37 A tej córki Abraha-ma, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwol-nić od tych wię-zów w dzień szabatu?"

38

39 „Na początku świata Ojciec i Syn również odpoczęli w dniu sobotnim po zakoń-czeniu dzieła stwo-rzenia. Teraz Jezus odpoczywał po dziele odkupienia. DA

40 „Oto ukończone dzieło, które oglądali Bóg i aniołowie
„Oto ukończone dzieło, które oglądali Bóg i aniołowie. Z tym wydarzeniem na wieki związany jest dzień, w którym Jezus odpoczął. Ponieważ doskonałe jest dzieło jego (5Moj.32,4)”. DA


Pobierz ppt "SABAT i EWANGELIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google