Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oznakowanie CE dla Firm Hartujących Szkło

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oznakowanie CE dla Firm Hartujących Szkło"— Zapis prezentacji:

1

2 Oznakowanie CE dla Firm Hartujących Szkło
Pilkington Sierpień 2005

3 Oznakowanie CE dla hartowników
Krótkie wprowadzenie do oznakowania CE Zadania dla firm hartujących szkło Norma produktu Opis produktu Ocena Zgodności Zakładowa Kontrola Produkcji oraz Wstępne Badanie Typu Oznakowanie produktu Dokumentacja Techniczna Deklaracja Zgodności Etykieta oznakowania CE Kluczowe daty i dalsze informacje Słowniczek pojęć

4 Oznakowanie CE - krótkie wprowadzenie - (1)
Producent wykazuje, że produkt spełnia normę europejską na podstawie: Jednorazowe badanie zewnętrzne (“Wstępne Badanie Typu”) Zakładowa Kontrola Produkcji (nieprzerwanie) Kiedy produkt jest zgodny, producent wydaje prawną deklarację Pozwala to na oznakowanie produktu symbolem CE Produkt może być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej Dokumentacja wspomagająca przechowywana jest na wypadek zarzutów prawnych (Dokumentacja Techniczna)

5 Oznakowanie CE - krótkie wprowadzenie - (2)
Poziom zaangażowania strony trzeciej (Jednostki Notyfikowanej) do wstępnego badania typu zależy od: Typu Produktu Zastosowania Produktu Im większe ryzyko nie spełnienia wymagań przez produkt, tym większe zaangażowanie strony trzeciej Odporność ogniowa Kuloodporność Odporność na eksplozję

6 Zadania dla firmy hartującej
Uzyskać egzemplarz odpowiednich norm (np. EN & -2) Ustalić ofertę produktów i stworzyć opis produktu Zdecydować o stosowanym Systemie Oceny Zgodności Zapewnić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodną z EN Przeprowadzić Wstępne Badanie Typu Utworzyć i utrzymywać wspomagającą Dokumentację Techniczną Przygotować Deklarację Zgodności EC Wyprodukować oznakowanie CE

7 Norma produktu EN : Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicja i opis EN : Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności/Norma produktu Część 2 jest często określana jako zharmonizowana norma europejska (hEN)

8 Opis Produktu Dokument ten określa w szczegółach ofertę produktów firmy hartującej i powinien zawierać: Pełen asortyment szkła (typy i grubości) Szczegóły tolerancji, obróbki brzegów, otwory, itp. (tam gdzie mają zastosowanie) Kontrola procesu Plan badań jakości Kryteria oceny Szczegóły rodziny produktów Ze względu na deklarowane charakterystyki (np. charakterystyka według EN 12600) lub rodzaj szkła (np. float, powlekane, itp.) Może pomóc zredukować ilość badań zewnętrznych

9 Ocena Zgodności Określa to poziom zaangażowania strony trzeciej (Jednostki Notyfikowanej) w ocenie zgodności produktu W większości wypadków, szkło hartowane będzie podlegać Systemowi 3 Wstępne Badanie Typu wykonywane przez stronę trzecią Za Zakładową Kontrolę Produkcji odpowiada producent Jeśli produkt deklaruje charakterystykę związaną z odpornością ogniową, to podlega Systemowi 1 Wstępna kontrola i regularny nadzór nad Zakładową Kontrolą Produkcji wykonywane przez stronę trzecią Nie oczekuje się deklarowania dla szkła hartowanego charakterystyki związanej z odpornością na eksplozję czy z kuloodpornością

10 Zakładowa Kontrola Produkcji
Materiał dostarczany Wizualne sprawdzenie dostarczonego szkła (np. opakowania, etykiety itp.) Wizualne sprawdzenie innych materiałów (np. emalii ceramicznej) Kontrola Produkcji Przed hartowaniem (np. grubość, wymiary, otwory, itp.) Kontrola Produkcji (po hartowaniu) Wygięcie Wymiary Siatka spękań Wytrzymałość mechaniczna Po więcej szczegółów prosimy zajrzeć do Tabeli A.1 normy EN

11 Wstępne Badanie Typu (WBT)
WBT składa się z 2 istotnych aspektów Zapewnienie, że produkt jest określonym produktem Deklarowane charakterystyki np. odporność na uderzenie ciałem WBT musi zostać przeprowadzone przez stronę trzecią (Jednostkę Notyfikowaną), ale może nie obejmować praktycznego badania. Dla niektórych charakterystyk, WBT może polegać na przeprowadzeniu obliczeń, przyjęciu ogólnie akceptowanych wartości, itp.

12 Zapewnienie, że produkt jest właściwym produktem
WBT ma zademonstrować, że produkt spełnia definicję termicznie hartowanego szkła (tj. dowiedzenie, że produkt jest właściwym produktem) Pomiar wytrzymałości mechanicznej Punkt 9.4 normy EN Badanie siatki spękań Punkt 8 normy EN

13 Charakterystyki - No Performance Determined
Następujące charakterystyki prawdopodobnie będą określane jako “NPD” (No Performance Determined – Parametry Nie Określane) Odporność na ogień* Odporność na ostrzał z broni palnej Odporność na eksplozję Odporność na włamanie * Chyba, że zostało zaprojektowane w celu zapewnienia odporności ogniowej; wtedy musi być klasyfikowane na zgodność z EN

14 Charakterystyki - No Performance Determined
Następujące charakterystyki prawdopodobnie będą określane jako “NPD” (No Performance Determined – Parametry Nie Określane) Zachowanie przy pożarze zewnętrznym* * Zachowanie przy pożarze zewnętrznym powinno zostać określone i sklasyfikowane według prEN Jednakże, są cztery różne metody badań w normie ENV 1187, a ich zastosowanie względem szkła jest niejasne.

15 Charakterystyki – Ogólnie akceptowane wartości
Ogólnie akceptowane wartości mogą być użyte dla następujących charakterystyk: Reakcja na ogień A1 (Sklasyfikowane bez badań) Odporność na różnice temperatur 200 K Odporność na obciążenie wiatrem, śniegiem, ciągłe itp. Nominalna grubość szkła (np. 6mm)* Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych W odniesieniu do EN 12758 * Dostarczenie tego co zostało zamówione, w kwestii grubości, spełni tę charakterystykę

16 Charakterystyki - ‘przekazane dalej’
Następujące charakterystyki pochodzące od producenta wyrobu odprężonego mogą być przekazywane dalej *: Właściwości termiczne Współczynnik U Właściwości świetlne i słoneczne Przepuszczalność i odbicie światła Przepuszczalność i odbicie energii słonecznej *Pod warunkiem, że proces hartowania nie wpływa znacząco na te wartości

17 Charakterystyki – do zbadania
Następujące charakterystyki wymagają określenia na podstawie badań*: Odporność na uderzenie ciałem Badana i klasyfikowana według EN 12600 Klasyfikacja powinna mieć postać oznaczenia: 1 (C) , gdzie  zależy od grubości/typu produktu *Pod warunkiem, że hartownik życzy sobie deklarować taką charakterystykę

18 Znakowanie produktu Szkło hartowane musi mieć trwałe oznakowanie zgodne z punktem 10 normy EN , co obejmuje: Nazwę lub znak firmowy Odniesienie do EN 12150 W niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii), dodatkowym wymaganiem może być uwzględnienie klasyfikacji według EN 12600

19 Dokumentacja Techniczna
Zawiera wszelkie wspomagające dokumenty, na podstawie których oceniana jest zgodność Zawartość może obejmować: Opis produktu Raporty z WBT Dokumentację z ZKP Inną dokumentację otrzymaną od producenta dostarczanego wyrobu odprężonego Dane historyczne Deklarowane wartości dla oznakowania CE Deklaracja Zgodności Certyfikat Zgodności (dla produktów Systemu 1)

20 Deklaracja Zgodności Jeśli produkt jest zgodny producent przygotowuje Deklarację Zgodności Upoważnia to producenta do nanoszenia oznakowania CE Podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta

21 ‘Pełna’ etykieta oznakowania CE
Norma produktu Opis produktu (i przeznaczone zastosowanie) Nazwa produktu Charakterystyka Deklarowane wartości (parametry techniczne) Data i wersja

22 Kiedy rozpoczyna się Oznakowanie CE?
EN ma zastosowanie od 1 września 2005 (i jest obligatoryjna od 1 września 2006). Oznakowanie CE termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego można rozpocząć od 1 września 2005 4 kraje zdecydowały się nie wprowadzać obligatoryjnego znakowania symbolem CE: Wielka Brytania Irlandia Szwecja Finlandia Jednakże, obowiązkowe pozostaje spełnienie wymagań DWB tj. poprzez zgodność z normą produktu

23 Dalsze informacje Strona główna o oznakowaniu CE firmy Pilkington
Adres dedykowany zapytaniom wewnętrznym i zewnętrznym Zobowiązanie udzielenia odpowiedzi na w ciągu 2 dni roboczych GEPVP (Association of European Flat Glass Manufacturers) Komisja Europejska CEN (European Standards Organisation)

24

25 Słowniczek - (1) 1. Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat (GEPVP) - GEPVP jest europejską organizacją zrzeszającą Europejską Grupę Producentów Szkła Płaskiego, czyli firmy: Glaverbel, Pilkington, Saint Gobain i Guardian. 2. Dyrektywa Wyrobów Budowlanych (DWB) – została ustanowiona w celu usunięcia technicznych barier w handlu wyrobami budowlanymi. Jeśli chodzi o wyroby ze szkła stało się to możliwe dzięki opracowaniu zharmonizowanych norm technicznych przez Europejski Komitet Normalizacyjny – Komisję Techniczną (CEN TC 129), odnoszące się specjalnie do zaleceń zawartych w mandacie (M135) „Szkło w budownictwie”. Mandat ten obejmuje wyroby ze szkła płaskiego, profilowego i pustaki szklane. 3. Zharmonizowane Normy Europejskie (hEN) – są to normy europejskie zaadoptowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), na podstawie mandatu wydanego przez UE. Normy te zostały opracowane w otwartym i przejrzystym procesie uwzględniającym zgodę wszystkich zainteresowanych stron. 4. Oznakowanie CE– jest symbolem umieszczonym na wyrobie lub dokumentacji towarzyszącej wyrobowi. Oznakowanie CE wskazuje na fakt, że produkt go posiadający jest zgodny ze wszystkimi warunkami ujętymi w Dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych (DWB) i normie hEN, co jest wymagane przez Dyrektywę.

26 Słowniczek - (2) 5. System oceny zgodności – zawarty w postanowieniach Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (DWB) określa poziom zaangażowania Jednostek Notyfikowanych w procesie oceny zgodności. W zależności od ostatecznego zamierzonego użytkowania wyrobu ze szkła, może być zastosowany inny „system oceny”. Z dostępnych systemów tylko 1, 3 i 4 odnoszą się do „Szkła w budownictwie”. 6. Wstępne Badanie Typu (WBT)– badanie przeprowadzane przez producenta w wypadku Systemu Oceny Zgodności 4 oraz przez jednostkę notyfikowaną w wypadku Systemu Oceny Zgodności 1 lub 3. Metody badania zawarte są we wspomagającej normie produktu. 7. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) – każda hEN zawiera zestaw zakładowych kontroli produkcji wymagany dla zapewnienia, że system działający w zakładzie spełnia wszystkie odpowiednie kryteria zawarte w hEN. Z reguły obejmuje kontrolę stosowanych materiałów, kontrolę produktu i kontrolę produkcji.

27 Słowniczek - (3) 8. No performance declared (NPD) – Parametry nie są określane – jeśli Pilkington zdecydował się nie określać wartości lub przepisy nie wymagają tego. Określenie NPD podawane jest w odniesieniu do konkretnej charakterystyki wyrobu. 9. Okres Przejściowy – termin ten odnosi się do 21-miesięcznego okresu pomiędzy opublikowaniem normy zharmonizowanej hEN, a datą obligatoryjną dla przeprowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu z Dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych DWB oraz oznakowaniem go symbolem CE. 10. Zewnętrzna Jednostka Notyfikowana – jest organizacją zaangażowaną w certyfikację i/lub kontrolę i/lub badania, która jako kompetentna została wybrana przez państwo członkowskie UE do Komisji Europejskiej. Badania, kontrole i certyfikaty wykonane/dostarczone przez Jednostkę Notyfikowaną muszą być uznawane i akceptowane we wszystkich krajach UE.


Pobierz ppt "Oznakowanie CE dla Firm Hartujących Szkło"

Podobne prezentacje


Reklamy Google