Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych”"— Zapis prezentacji:

1 „Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych” Projekt CEF 2014-PL-TMC-0207-W Warszawa 2016 r.

2 Budżet projektu (w euro) Budżet projektu – 4 137 510,00 euro Finansowanie z instrumentu CEF - 3 516 883,50 euro 2

3 Projekt Globalny Projekt Globalny polega na przystosowaniu parametrów infrastruktury linii kolejowej numer E65 do wymagań obowiązujących dla linii dużych prędkości. Linia objęta Projektem Globalnym należy do transeuropejskiej bazowej sieci transportowej (TEN-T) i jest objęta Europejską Umową o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych (AGC). W skali kraju linia kolejowa CMK łączy Warszawę z aglomeracją śląską, Krakowem i Wrocławiem. W skali międzynarodowej jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim w relacjach Wiedeń/Praga/Budapeszt – Warszawa i umożliwia transport do Polski północnej, wschodniej oraz krajów nadbałtyckich. 3

4 Cele projektu Podstawowym celem Projektu Globalnego jest: poprawa jakości połączeń na linii kolejowej E 65, dostosowanie linii kolejowej do wymogów interoperacyjności, transeuropejskiego systemu kolejowego. Cele szczegółowe projektu: poprawa bezpieczeństwa na odcinku Olszamowice – Włoszczowa Północ, skrócenie czasu podróży na odcinku Olszamowice – Włoszczowa Północ, co pozwoliło na zwiększenie liczby pociągów. 4

5 Efekty projektu Realizacja projektu przyniosła korzyści w postaci: poprawy bezpieczeństwa i jakości usług kolejowych, zwiększenia prędkości pociągów do 200 km/h, obniżenia kosztów eksploatacyjnych, zwiększenia przepustowości linii kolejowej. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zostało znacznie zwiększone poprzez eliminację przejazdów w poziomie szyn i budowę wiaduktów drogowych. Ryzyko zderzenia pojazdów z pojazdem szynowym na przejeździe kolejowym, które stanowi drugi najczęstszy rodzaj wypadków na polskiej sieci dróg kolejowych, zostało zminimalizowane do zera. 5

6 Zakres projektu Zakres projektu obejmował: 1. wykup gruntów, 2. wykonanie robót budowlanych: -budowa wiaduktów w ciągu dróg Ruda Pilczycka – Czermno oraz Zabrodzie – Jamskie, -likwidacja przejazdów w poziomie szyn. 6

7 Zakres zadań Zadanie 1 Przebudowa jednopoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego w km 127,190 linii kolejowej E65 Grodzisk Mazowiecki – Katowice wraz z drogą powiatową nr 395 Ruda Pilczycka – Czermno. Likwidacja skrzyżowania w poziomie szyn wraz z obiektami obsługi przejazdu oraz budowa wiaduktu drogowego pozwoliły zwiększyć prędkości na linii kolejowej, do 200 km/h, co zwiększyło przepustowość odcinka i umożliwiło jazdę większej ilości pociągów. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania. 7

8 Zakres zadań cd. Zadanie 2 Przebudowa jednopoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego w km 147,548 linii kolejowej E65 Grodzisk Mazowiecki – Katowice z drogą gminną nr 004420 Zabrodzie – Jamskie. Likwidacja skrzyżowania w poziomie szyn wraz z obiektami obsługi przejazdu oraz budowa wiaduktu drogowego pozwoliły zwiększyć prędkość na linii kolejowej, do 200 km/h, co zwiększyło przepustowość odcinka i umożliwiło jazdę większej ilości pociągów. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania. 8

9 Zakres zadań cd. Zadanie 3: Wykup gruntów i opłaty związane z gospodarką leśną. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji projektu, w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz odszkodowania za wyrąb drzewostanu. Zakres inwestycji obejmował zarówno tereny w pasie kolejowym, jak również poza terenem kolejowym. 9

10 Dziękuję za uwagę 10 km 127.190 km 147.548


Pobierz ppt "„Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google