Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A.M. Zarzycka.  wartość produktu wyrażona w pieniądzu  miernik wartości (z punktu widzenia konsumenta)  instrument marketingu A.M. Zarzycka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A.M. Zarzycka.  wartość produktu wyrażona w pieniądzu  miernik wartości (z punktu widzenia konsumenta)  instrument marketingu A.M. Zarzycka."— Zapis prezentacji:

1 A.M. Zarzycka

2  wartość produktu wyrażona w pieniądzu  miernik wartości (z punktu widzenia konsumenta)  instrument marketingu A.M. Zarzycka

3 Wartość postrzegana przez konsumenta Postrzegane korzyści Cena = A.M. Zarzycka

4  generuje dochody (zyski)  powiązanie z innymi elementami marketingu-mix  spójność  integracja  dźwignia A.M. Zarzycka

5  informacyjna  bodźcowa  alokacji dochodu A.M. Zarzycka

6

7  cele marketingowe firmy  strategia marketingu-mix  koszty  organizacja A.M. Zarzycka

8  przetrwanie  maksymalizacja zysków bieżących  maksymalizacja udziału w rynku  wiodąca rola na rynku dzięki produktowi o najwyższej jakości  zbieranie śmietanki - skimming A.M. Zarzycka

9  defensywne  przetrwanie  utrzymanie dotychczasowych nabywców  ofensywne  maksymalizacja sprzedaży  maksymalizacja zysku  pozyskanie nowych nabywców  zwiększenie sprzedaży produktów substytucyjnych  zwiększenie sprzedaży produktów komplementarnych  kreowanie określonego wizerunku firmy A.M. Zarzycka

10  charakter rynku  popyt  konkurencja  warunki ekonomiczne  polityka cenowa państwa  pośrednicy w kanałach dystrybucji A.M. Zarzycka

11 Ep Procentowa zmiana sprzedaży produktu Procentowa zmiana ceny =

12 A.M. Zarzycka

13  popyt sztywny Ep = 0  popyt odwrotnie elastyczny  Paradoks Giffena  Paradoks Veblena A.M. Zarzycka

14  Kanał bezpośredni a kanał pośredni  Wysokość marż, prowizji oraz rabatów  Układ sił w kanale dystrybucji A.M. Zarzycka

15 Cena zbytu Marża lub prowizja Cena finalna Producent Pośrednik handlowy Nabywca finalny A.M. Zarzycka

16  Stopień koncentracji produkcji  Wielkość udziału przedsiębiorstw w zakupach  Koszty i nakład czasu ponoszone przez nabywców w związku z wyborem i zmianą dostawcy  Możliwości integracji producentów z handlem A.M. Zarzycka

17  Stopień ich koncentracji  Wielkość kupowanych partii produktów  Udział w sprzedaży producenta  Zasób posiadanych informacji rynkowych  Zakres pełnionych funkcji dystrybucji  Możliwości przeprowadzenia integracji pionowej wstecz A.M. Zarzycka

18 Układ sił w kanale dystrybucji Podmiot ustalający cenę zbytu Podmiot ustalający cenę finalną 1.Dominacja producenta 2.Dominacja przedsiębiorstwa handlowego 3.Niezależność uczestników kanału 4.Współpraca uczestników kanału Producent Przedsiębiorstwo handlowe Producent Wspólnie producent z przedsiębiorstwem handlowym Producent Przedsiębiorstwo handlowe Wspólnie producent z przedsiębiorstwem handlowym A.M. Zarzycka


Pobierz ppt "A.M. Zarzycka.  wartość produktu wyrażona w pieniądzu  miernik wartości (z punktu widzenia konsumenta)  instrument marketingu A.M. Zarzycka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google