Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POP i SIR POK1 i POK2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POP i SIR POK1 i POK2."— Zapis prezentacji:

1 POP i SIR POK1 i POK2

2 1. Obsługa klienta i jej właściwy poziom w coraz większym stopniu decyduję dziś o pozycji firm na rynku.( „nie tylko jakość produktu ale także „jakość logistyczna”) Czas dostaw (ale powtarzalność) Dostępność dóbr, elastyczność dostaw (gotowość do spełnienia szerokich oczekiwań klienta) Cena produktu

3 Poziom obsługi klienta
To wyrażony odpowiednią miarą jakość obsługi logistycznej, Możemy tu wymienić kilkanaście najczęściej stosowanych wskaźników (w praktyce firmy budują całe systemy własnych wskaźników. Np. Dostępność towarów w zapasie. Poziom obsługi podnoszony zbyt wysoko może dać efekt przeciwny do oczekiwanego

4 Poziom obsługi klienta – jako prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie.
Jest to prawdopodobieństwo że od chwili wystąpienia potrzeby złożenia zamówienia do chwili udostępnienia otrzymanej dostawy do wykorzystania cały popyt zostanie zaspokojony. POP = 95% oznacza ?

5 Interpretacja POP dla pojedynczego cyklu uzupełnienia zapasu
Brak w zapasie wystąpi średnio w 5 na 100 cykli (czyli przeciętnie co 20) Jeżeli jest 10 dostaw rocznie, to POP 95 oznacza, że brak zapasu wystąpi raz na 2 lata

6 POP możemy obliczyć Id – Idn POP = --------------- Id
Id – Liczba dostaw w rozpatrywanym okresie Idn – Liczba cykli dostaw w rozpatrywanym okresie, w którym zaobserwowano brak w zapasie

7 Poziom obsługi klienta – jako stopień ilościowej realizacji zamówienia
Druga definicja POP mówi o realizacji zamówień w ujęciu ilościowym. Będziemy mówić o Stopniu Ilościowej Realizacji SIR. Określa on stosunek liczby zamówionych jednostek wydanych z zapasu popyt zrealizowany SIR = popyt całkowity (Popyt w tym samych jednostkach i tego samego okresu)

8 PR - NBr WDŚr * Idr – nd * Idr WDŚr – nb
Jeżeli na podstawie obliczeń przyjmiemy okres roczny, to SIR obliczymy; PR - NBr WDŚr * Idr – nd * Idr WDŚr – nb SIR = = = Pr WDŚr * Idr WDŚr SIR – stopień ilościowej realizacji PR – Popyt roczny NBr – Liczba braków w zapasie zaobserwowanych w ciągu roku WDŚr – średnia wielkość jednej dostawy w ciągu roku Idr – liczba dostaw w ciągu roku nb – liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia (cały problem polega na obliczeniu nb)

9 Struktura zapasu Ilość Z max Q zapas bezpieczeństwa Zb Czas
Korzystamy z zapasu bezpieczeństwa

10 Ważne ! Na potrzeby tego zeszytu ćwiczeń liczbę dni, dla których utrzymuje się zapas bezpieczeństwa TO, przyjmujemy z góry, ale należy pamiętać, że parametr ten jest wyznaczany na wiele różnych sposobów. W zależności od stosowanej polityki w przedsiębiorstwie, TO może być określane intuicyjnie na podstawie obserwacji przepływów zapasów. Najlepiej jednak do poprawnego wyznaczenia TO skorzystać z metod matematycznych, które to pozwalają dobrać optymalną liczbę dni TO. Określanie czasu TO i poziomu zapasu bezpieczeństwa mają bardzo istotny wpływ na poziom obsługi klienta, co szeroko zostało już omówione).

11 2 _ 2 _ ZB = ω * ỔPT = ỔP * T + ỔT * P
ω – współczynnik bezpieczeństwa (=POP) Jest to postać najogólniejsza, uwzględniająca nie tylko zmienność popytu, ale i niepewność co do czasu cyklu uzupełnienia. Jak zmniejszyć ZB ze wzoru wynika ze należy zmniejszyć wpływ któregoś z parametrów

12 Jak zmniejszyć zapas bezpieczeństwa jeśli nie ma zmniejszyć POP
Zmniejszenie ω oznacza zmniejszenie wymagań co do POP. Przykład to przeprowadzenie Analizy ABC/XYZ pozwala na urealnienie POP Poprawa trafności prognozy zmniejszy OP Skrócenie czasu cyklu uzupełnienia i zmniejszeniem jego zmienności, zmniejszy OT Zmianę dostawcy usług transportowych, czy też zmianę rodzaju transportu (np. samochodowy na kolejowy).

13 POP i SIR 1. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne X otrzymało w ubiegłym roku 25 dostaw towaru Y. W tym okresie tylko raz wystąpił brak tego materiału. Na tej podstawie można oszacować, że poziom obsługi odbiorców przedsiębiorstwa w odniesieniu do tego towaru (rozumiany, jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu) był równy:

14 POP i SIR 2. Przedsiębiorstwo dystrybucyjne X otrzymało w ubiegłym roku 15 dostaw towaru Y. W tym okresie 5 razy wystąpił brak tego materiału oraz 2 razy stwierdzono niezgodność dostawy z fakturą. Na tej podstawie można oszacować, że poziom obsługi odbiorców przedsiębiorstwa w odniesieniu do tego towaru (rozumiany, jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu) był równy:

15 POP i SIR 3. Brak w zapasie wystąpił średnio w 20 na 100 cykli. Czyli przeciętnie co ile cykli? 4. Jeżeli jest 20 dostaw rocznie, to POP 90 oznacza, że brak zapasu wystąpi?

16 POP i SIR 5. Oblicz poziom obsługi jako stopień ilościowej realizacji SIR wiedząc, że pan Marak średnio w jednej dostawie zamawia 20 butelek oliwy a liczba braków w jednym cyklu wynosi 0,12

17 POP i SIR 6. Poziom obsługi jako stopień ilościowej realizacji SIR na dżem truskawkowy wynosi 99,7%, oznacza to że na 1000 słoików dżemu, klienci pana Marka, średnio będzie brakowało?

18 POP i SIR 7. Przewidywany popyt w następnym roku pan Marek oszacował na 2400 słoików. Jednorazowy zakup wynosi 50szt. Oblicz liczbę cykli uzupełnienia zapasu (liczbę dostaw)? Podaj ograniczenia wielkości dostaw. (praca domowa) Pan Marek dopuszcza brak w zapasie raz na rok, oblicz wskaźnik POP oraz wskaźnik zawodności.

19 POP i SIR 8. POK rozumiany jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w cyklu uzupełnienia zapasu wynoszący 90% oznacza, że na każde 100 szt. zamówionych przez klientów z zapasów wydane zostanie ?

20 POP i SIR POK rozumiany jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu wynosi 99%. Zapas tego materiału jest uzupełniany dostawami o stałej wielkości 20 razy w ciągu roku. Zaznacz odp. Prawidłowe A Brak w zapasie będzie występował raz na 20 cykli dostaw B Brak w zapasie będzie występował przeciętnie raz na 100 cykli dostaw C Brak w zapasie będzie się zdarzał średnio raz na 5 lat D Brak w zapasie będzie się zdarzał średnio raz na 10 lat

21 POP i SIR Zdanie 8 Popyt tygodniowy na makaron w pewnej dużej hurtowni spożywczej wynosi 140 op. Przy odchyleniu standardowym 20 op. Dostawy tego produktu w ciągu badanego roku następowały w równych odstępach czasowych – co dwa tygodnie. Średni niedobór zapasu e cyklu uzupełnienia zapasu wynosił 2 op. Oblicz stopień ilościowej realizacji popytu dla tego asortymentu.

22 POP i SIR Zadanie 9 Jaki jest rzeczywisty poziom obsługi popytu, a jaki stopień ilościowej realizacji popytu, jeżeli w ciągu badanych ostatnich dwóch lat tylko w dwóch cyklach uzupełnienia zapasów wystąpiła sytuacja, że popyt był większy niż posiadany zapas (łącznie niedobór wyniósł 400 szt.)? Średni popyt tygodniowy w badanym okresie wyniósł 50 szt. przy zmienności 13,39 szt., a stała wielkość dostaw, jakimi był on zaspokajany w ciągu ostatnich dwóch lat, wynosiła 200 szt./dostawę.

23 POP i SIR Zadanie 10 Popyt tygodniowy na pewien proszek do prania w pewnej hurtowni wynosi 1800 op. Zbiorczych, przy odchyleniu standardowym 350 op. Czas uzupełnienia cyklu zapasu wynosi 3 dni i nie obserwuje się opóźnień. Hurtownia jest czynna przez 5 dni w tygodniu. Jaki powinien być poziom zapasu zabezpieczającego, aby prawdopodobieństwo, że w cyklu uzupełnienia nie zabraknie zapasu, było mniejsze niż 95%.


Pobierz ppt "POP i SIR POK1 i POK2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google