Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt STARGARDZKI INTERNET SZEROKOPASMOWY planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt STARGARDZKI INTERNET SZEROKOPASMOWY planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt STARGARDZKI INTERNET SZEROKOPASMOWY planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie: 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

3 Orientacyjny koszt całkowity projektu: 5 000 000 PLN Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: 3 750 000 PLN co stanowi 75 % wartości całkowitej projektu

4 Projekt w swoim założeniu ma na celu zapewnienie powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez umożliwienie korzystania z bezpłatnego Internetu.

5 W związku z przygotowywaniem przez Województwo Zachodniopomorskie regionalnego projektu Zachodniopomorskiej Sieci Teletransmisyjnej, dotyczącego szerokopasmowego dostępu do Internetu, planuje się uczestnictwo Stargardu Szczecińskiego w tym przedsięwzięciu na zasadach partnerstwa.

6 Regionalny projekt Zachodniopomorska Sieć Teletransmisyjna zakłada uczestnictwo wielu podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu oraz współpraca pomiędzy gminami województwa pozwoli na stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej swoim zasięgiem zarówno mieszkańców jak i przedsiębiorców województwa.

7 Zasadniczym celem projektu Stargardzki Internet Szerokopasmowy jest: rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności i innowacyjności województwa, jednolity standard dostępu do szerokopasmowego Internetu dla administracji samorządowej i jednostek podległych, Ułatwienia w komunikacji z administracją oraz poprawa standardu życia mieszkańców,

8 możliwość uruchamiania aplikacji służących elektronicznemu obiegowi dokumentów, oszczędność kosztów ponoszonych na telekomunikację, umożliwienie świadczenia usług publicznego dostępu do Internetu we wskazanych miejscach miasta za pomocą technologii bezprzewodowych i przewodowych, uruchomienie monitoringu wizyjnego, możliwość zaimplementowania technologii VoIP.

9 Dla projektu w 2007 roku sporządzono Studium Wykonalności, obejmujące cały obszar miasta. Po przeprowadzeniu analizy zdecydowano o konieczności implementacji rozwiązań będącym połączeniem technologii przewodowej i bezprzewodowej.

10 Planowane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury dostępowej oraz częstotliwości bezprzewodowych (radiowych) posiadanych przez operatorów lokalnych. Zakłada się również niezbędną rozbudowę istniejącej infrastruktury światłowodowej będącej własnością miasta oraz wykorzystanie sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych (dzierżawy i porozumienia).

11 W studium wykonalności projektu określona została strategia budowy lokalnej sieci dostępowej, która będzie współpracowała z nadrzędną, regionalną szkieletową Zachodniopomorską Siecią Teletransmisyjną.

12 Ustalone zostały optymalne możliwe lokalizacje stacji bazowych dla technologii bezprzewodowej oraz światłowodowej: komin ciepłowniczy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, budynek biurowy przy ul. I Brygady, budynek mieszkalny przy ul. Struga, obiekt Cukrowni, Ratusz miejski.

13 Przykładowa analiza stacji bazowej PEC z wizji lokalnej : Stacja bazowa „Komin” sektor 1 Położenie: orientacyjna wysokość anteny 60m ppt Typ anteny: Sektorowa, o polaryzacji V, 60º, 17dBi Moc wyjściowa 35dBm (maksymalnie) Liczba jednostek abonenckich: 8 Azymut anteny 171º Oznaczenie: SB Komin UWAGI: Lokalizację PEC należy podłączyć przy użyciu łącza kablowego/światłowodowego bezpośrednio do stacji bazowej.

14 Określone zostały również instytucje, które mają znaleźć się w sieci dostępowej (węzły abonenckie) – w sumie 38 lokalizacji. Jako punkt centralny sieci została wskazana lokalizacja Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

15 Rozmieszczenie stacji bazowych i stacji abonenckich w Stargardzie Szczecińskim

16 Przykładowa analiza stacji abonenckiej z wizji lokalnej : Stacja abonencka Żłobek Miejski, os. Zachód A 4 Położenie: 53° 20.32' 015° 00.96', orientacyjna wysokość anteny 10m ppt Typ urządzenia: SU-O Typ anteny: Kierunkowa, o polaryzacji V, 8º, 24dBi Azymut anteny 331º Oznaczenie: ŻM-7 Montaż – maszt montażowy zamocowany do kominka Zdjęcia: IMG_0001.JPG – widok w kierunku SB „Struga” IMG_0002.JPG - widok dachu w kierunku SB „Struga” IMG_0003.JPG - widok dachu (z dachu ZSO nr 5)

17 Analiza stacji abonenckiej (wizja lokalna) cd.

18 Darmowy dostęp do sieci Internet dla mieszkańców realizowany będzie w oparciu o rozwiązania sieci bezprzewodowych, pracujących w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n, w częstotliwości 5 lub 2,4 GHz.

19 Założono również utworzenie otwartych i dostępnych punktów umożliwiających dostęp do Internetu za pomocą hot spotów oraz budowę PIAP-ów, Niezbędne jest również wyposażenie centrum zarządzania siecią szerokopasmową w niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt STARGARDZKI INTERNET SZEROKOPASMOWY planowany do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google