Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady realizacji przedsięwzięć OC przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady realizacji przedsięwzięć OC przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na."— Zapis prezentacji:

1 Zasady realizacji przedsięwzięć OC przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie Poznania

2 Art. 137. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP Dz.U.241.04.2416 OBRONA CYWILNA

3 Art. 17. ust. 7. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP Dz.U.241.04.2416

4 § 3. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy m.in.: 1) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej 2) opracowywanie i uzgadnianie planów działania 3) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej 4) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej 5) tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej 6) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

5 7) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, 8) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych, 9) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin – Dz. U z dnia 1 lipca 2002 r. /Dz. U. 02.96.850/.

6 Zadania dla organów samorządu terytorialnego w ujęciu prawa krajowego § 4. Szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej: (…) 4) szef obrony cywilnej gminy – szefów obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin – Dz. U z dnia 1 lipca 2002 r. /Dz. U. 02.96.850/. Zgodnie z rozporządzeniem realizując zadania obrony cywilnej instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie poznania powinny: Opracować własne kalendarzowe plany działania w zakresie obrony cywilnej na dany rok kalendarzowy Opracować/zaktualizować plany obrony cywilnej Organizować szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony dla własnych pracowników

8 W celu realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 roku zgodnie z Wytycznymi Prezydenta Miasta Poznania – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 9.01.2009 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 r. ustala się: opracowanie własnych kalendarzowych planów działania w zakresie obrony cywilnej na 2009 r. i przekazanie ich do uzgodnienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w terminie do 30 marca 2009 r. opracowanie/zaktualizowanie planów obrony cywilnej i przekazanie ich do zaopiniowania do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa tworzenie nowych i utrzymanie dotychczasowych formacji obrony cywilnej

9 rozpowszechnianie obowiązujących sygnałów alarmowych organizowanie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony dla własnych pracowników utrzymywanie w sprawności sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu instytucji i zakładów pracy skierowanie na szkolenie organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy członków drużyn sanitarnych prowadzenie bieżącej weryfikacji osób posiadających przydziały do formacji obrony cywilnej pod kątem przydatności do realizacji zadań na rzecz obrony cywilnej

10 przesłanie do dnia 15 grudnia 2009 r. na adres Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania charakterystyki zakładu pracy dotrzymywanie terminów opracowania i składania planów według niniejszych wytycznych uczestnictwo w zawodach sportowo – obronnych formacji obrony cywilnej m. Poznania uczestnictwo w odprawie szkoleniowej dotyczącej realizacji zadań OC w 2009 r. z kierowniczą kadrą miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji, zakładów pracy i szkół Poznania oraz pracownikami odpowiedzialnymi za obronę cywilną w zakładach pracy

11 Dziękuję


Pobierz ppt "Zasady realizacji przedsięwzięć OC przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google