Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie procesu przygotowań obronnych do reagowania struktur państwa na kryzysowe zagrożenia niemilitarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie procesu przygotowań obronnych do reagowania struktur państwa na kryzysowe zagrożenia niemilitarne."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie procesu przygotowań obronnych do reagowania struktur państwa na kryzysowe zagrożenia niemilitarne

2 “Natural disasters will always be chaotic situations. But with proper planning and preparation, it is possible to respond quickly to restore order and begin recovery efforts.” Bob Riley Governor, State of Alabama Select Committee hearing, November 9, 2005

3 Założenia przygotowań obronnych Zasady ogólne Zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że przygotowania obronne to przysposobienie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny

4 Założenia przygotowań obronnych Koordynowanie przygotowań obronnych Zasadniczą częścią przygotowań obronnych jest planowanie obronne, które umożliwia dopracowanie szczegółów, uzgodnienia zasad współdziałania, opracowanie harmonogramów realizacji niezbędnych przedsięwzięć.

5 Planowanie obronne PLANOWANIE OBRONNE planowanie operacyjne programowanie obronne ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania; ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych (…)

6 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, skorelowana ze strategiami sojuszniczymi - Koncepcja Strategiczna NATO i Europejska Strategia Bezpieczeństwa - stanowi podstawę do opracowania wykonawczych dyrektyw strategicznych, a w szczególności Polityczno- Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, strategii poszczególnych dziedzin Bezpieczeństwa narodowego, strategicznych planów reagowania obronnego i Zarządzania Kryzysowego oraz wieloletnich programów transformacji systemu Bezpieczeństwa państwa, w tym programów pozamilitarnych przygotowań obronnych

7 Zastępcze miejsca szpitalne 1. W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych, w wyznaczonych budynkach przygotowuje się i wyposaża miejsca do leżenia, zwane dalej „ZMSz”, stanowiące uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1. 1. 8 ust.1 Rozporządzenia RM w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne… z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1515 z późn. zm.)

8 Sytuacja kryzysowa to: sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków1; 1. Art. 3 ust.1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

9 ZAŁACZNIKI FUNKJONALNE AF 01 – Koordynacja i nadzór AF 09 – Ochrona rolnictwa AF 02 – Wykrywanie zagrożeń i alarmowanie AF 10 – Zabezpieczenie logistyczne AF 03 – RatownictwoAF 11 – Odbudowa AF 04 – Ewakuacja AF 12 – Polityka informacyjna AF 05 – Bezpieczeństwo i porządek publiczny AF 13 – Zabezpieczenie sanitarne AF 06 – Pomoc społeczna i humanitarna AF 14 – Zabezpieczenie weterynaryjne AF 07 – Zabezpieczenie medyczne AF 15 – Ochrona infrastruktury AF 08 – Ochrona środowiska


Pobierz ppt "Wykorzystanie procesu przygotowań obronnych do reagowania struktur państwa na kryzysowe zagrożenia niemilitarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google