Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Polityka Spójności Nowoczesna polityka inwestycyjna UE Główne elementy pakietu legislacyjnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Inowrocław, 22.11.2011 r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Najważniejsze wydarzenia roku 2011 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na okres 2014-2020: Budżet z perspektywy „Europy 2020”. Główne cechy przyszłych programów to: – uproszczenie realizacji polityki; – polityka oparta na wynikach; – większe wykorzystanie zasady warunkowości. 6 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń polityki spójności na lata 2014-2020. Przedstawienie propozycji nowego pakietu legislacyjnego rozpoczęło formalne negocjacje nad przyszłością polityki spójności w Radzie Unii Europejskiej

3 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Struktura budżetu polityki spójności 2014-2020: Spadek budżetu polityki spójności o 5,3% w stosunku do perspektywy 2007-2013 z 354,8 mld euro do 336 mld euro, w tym: 1.Regiony celu konwergencji – 162,6 mld euro (48,4%) 2.Regiony przejściowe – 39 mld euro 3.Regiony celu konkurencyjności – 53,1 mld euro 4.Współpraca terytorialna – 11,7 mld euro 5.Fundusz Spójności – 68,7 mld euro, w tym 10 mld euro na instrument Łącząc Europę 6.Regiony ultraperyferyjne i o niskiej gęstości zaludnienia – 0,9 mld euro Regiony przejściowe – nowa kategoria (75-90% PKB per capita średniej UE) Obniżenie maksymalnego pułapu zdolności absorbcyjnych do 2,5% prognozowanego DNB kraju biorcy Minimalny udział EFS (25% w regionach konwergencji 40% dla regionów przejściowych, 52% dla regionów celu konkurencji) Europejska Rezerwa Wykonania – 5% alokacji; rezerwa na poziomie unijnym - nagroda za realizację celów Strategii Europa 2020 Propozycja K E ws. Wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 - Polityka Spójności 3

4 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Nowe elementy w Polityce Spójności Warunkowość: 1.warunkowość makro (Pakt Stabilności i Wzrostu; powiązana z systemem nowego zarządzania gospodarczego) 2.warunkowość ex-ante (warunki do spełnienia przed otrzymaniem środków) 3.warunkowość ex-post (rozliczenie końcowe – może być zawieszenie lub anulacja płatności; rezerwa wykonania) Zwiększenie roli instrumentów finansowych kosztem dotacji (np. poręczenia, mikropożyczki, obligacje projektowe) Programowanie strategiczne: 1.Wspólne Ramy Strategiczne (fundusze polityki spójności + fundusz wsparcia obszarów wiejskich + fundusz rybacki) 2.Kontrakt Partnerski (KE-PC; zobowiązania dla szczebla krajowego i regionalnego; cele powiązane z Europą 2020 i NPR; wskaźniki; warunki; strategiczne inwestycje) 3.Zintegrowane programowanie – programy wielofunduszowe Koncentracja tematyczna: 1.Realizacja celów strategicznych Europa 2020 2.Ograniczona liczba priorytetów 3.Regiony przejściowe i regiony celu konkurencyjności – efektywność energetyczna i energia odnawialna (min. 20%); podnoszenie konkurencyjności MŚP; innowacje 4.Regiony celu konwergencji – szerszy wachlarz priorytetów 4

5 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO

6

7

8

9

10 Wkład Produkty Rezultaty Oddziaływanie Cele globalne Cele szczegółowe Cele operacyjne Cele programu Programy operacyjne Potrzeby Priorytety tematyczn e Zamierzone Rezultaty  Wybrane wskaźniki zmiany Monitoring i ewaluacja Programowanie Strategia Inne czynniki Rzeczywiste rezultaty  Zmiana wartości wskaźników Wpływ funduszy Polityka Przydzielone ZASOBY (definiowane poprzez kategorie wydatków) Oszacowane PRODUKTY (zawierające wspólne wskaźniki) Rzeczywiste ZASOBY (raportowanie o wydatkach poprzez kategorie) Osiągnięte PRODUKTY (zawierające wspólne wskaźniki) Logika do 2013 rokuLogika 2014+

11 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Założenia przyszłego okresu programowania - 2014-2020 Założenia przyszłego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google