Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. A NALIZA MAKROEKONOMICZNA SEKTORA BANKOWEGO Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. A NALIZA MAKROEKONOMICZNA SEKTORA BANKOWEGO Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW 1."— Zapis prezentacji:

1 3. A NALIZA MAKROEKONOMICZNA SEKTORA BANKOWEGO Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW 1

2 3.1. C O SKŁADA SIĘ NA TAKĄ ANALIZĘ ? Analiza struktury przychodów Analiza struktury kosztów Analiza ryzyka płynności Analiza ryzyka kredytowego Analiza adekwatności kapitałowej Analiza struktury (liczba banków i zatrudnienie, struktura własnościowa, koncentracja…) Rozwój działalności (z perspektywy bilansu) Analiza działalności kredytowej i inwestycyjnej… …. Sytuacja makroeknomiczna Sytuacja na rynkach finansowych Analiza uwarunkowań zewnętrznych Analiza kierunków działalności i konkurencyjnośc i Analiza źródeł wyniku finansowego Analiza głównych obszarów ryzyka i adekwatność kapitałowa 2 Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW

3 2.2. A NALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW 3 Tempo wzrostu PKB Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu Wyniki finansowe przedsiębiorstw Stopa bezrobocia Tempo wzrostu wynagrodzeń Wskaźniki inflacji… Podstawowe stopy procentowe banków centralnych Stopy na rynku międzybankowym Średnie oprocentowanie depozytów i kredytów Kursy walut Rentowność papierów rządowych Uwarunkowania makroekonomiczne Rynki finansowe

4 2.3. A NALIZA KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI Badanie kierunków działalności przy pomocy bilansu sektora bankowego – metody: Głównie analiza porównawcza (w czasie, i przestrzenna): - W czasie: porównujemy wartości absolutne i względne (dynamiki nominalne i realne, jednopodstawowe i wielopodstawowe) – przykłady w dalszej części wykładu - W przestrzeni – określamy koncentrację sektora … 4 Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW

5 2.3.1. B ILANS BANKU – SKŁAD I STRUKTURA AKTYWÓW 5 Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW Źródło: Górski, 2009:192

6 2.3.1. B ILANS BANKU – SKŁAD I STRUKTURA PASYWÓW 6 Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW Źródło: Górski, 2009:189

7 A NALIZA MAKROEKONOMICZNA SEKTORA BANKOWEGO Zagadnienia przerobione na wykładzie: 1. Tło zewnętrzne 2. Wypłacalność i płynność 3. Wyniki finansowe 4. Obszary działalności i ich ryzyko Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW 7

8 D O WYKORZYSTANIA W CELACH EDUKACYJNYCH RAPORTY DOSTĘPNE POD LINKAMI : https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYT UACJI_BANKOW_2014_12_tcm75-41472.pdf https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYT UACJI_BANKOW_2014_12_prezentacja_tcm75- 41473.pdf https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_banko wy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html 8 Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW


Pobierz ppt "3. A NALIZA MAKROEKONOMICZNA SEKTORA BANKOWEGO Analiza ekonomiczna instytucji finansowych; M.Olszak WZ UW 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google