Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kandydatka na przewodnicz ą c ą SU Natalia Korzeniewska kl.Ib.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kandydatka na przewodnicz ą c ą SU Natalia Korzeniewska kl.Ib."— Zapis prezentacji:

1 Kandydatka na przewodnicz ą c ą SU Natalia Korzeniewska kl.Ib

2 Co ś o mnie Nazywam si ę Natalia Korzeniewska, chodz ę do klasy Ib. Mam 13 lat i mieszkam w Nagórkach. Mam starsz ą siostr ę Justyn ę, która ma 19 lat i brata Dawida, który ma 24 lata. Lubi ę p ł ywa ć i je ź dzi ć na rolkach. Jestem dobr ą uczennic ą i kole ż ank ą, jestem osob ą otwart ą.

3 Moje zainteresowania Interesuj ę si ę muzyk ą i ta ń cem. Mo ż e niektórzy z was wiedz ą, ż e ta ń cz ę w GOK-u w Osi ę cinach odk ą d sko ń czy ł am 5 lat. Aktualnie jestem ma ż oretk ą, a wcze ś niej ta ń czy ł am w zespole parowym.

4 Bez was si ę nie uda W szkole podstawowej by ł am ju ż raz przewodnicz ą c ą i my ś l ę, ż e dobrze pe ł ni ł am t ę funkcj ę, wi ę c chc ę spróbowa ć drugi raz. Chodz ę do tej szko ł y od niedawna, wi ę c pewnie ma ł o osób mnie zna, ale mam nadziej ę, ż e mimo tego oddacie swój g ł os na mnie w wyborach do samorz ą du szkolnego, które odb ę d ą si ę 30wrze ś nia 2015 roku Je ś li mnie wybierzecie postaram si ę by ć dobr ą przewodnicz ą c ą i je ś li b ę dziecie mieli jaki ś problem to postaram si ę go rozwi ą za ć. B ę d ę równie ż otwarta na wasze propozycje dotycz ą ce SU

5 Mo ż e by ć zabawniej Wi ę cej wyjazdów do kina i teatru Szkolny Festiwal kolorów Szkolny,,Got to dance’’ Dzie ń sportu i promocja zdrowego trybu ż ycia Wi ę cej dyskotek Informowanie was o osi ą gni ę ciach SU Kontynuacja szcz ęś liwego numerka B ę d ę godnie reprezentowa ć nasz ą szko łę

6 G ł osuj na mnie, G ł osuj ś mia ł o, To si ę w szkole B ę dzie dzia ł o!

7 To od was zale ż y kto zostanie przewodnicz ą cym/c ą ! Pomo ż ecie? Licz ę na was! Natalia Korzeniewska


Pobierz ppt "Kandydatka na przewodnicz ą c ą SU Natalia Korzeniewska kl.Ib."

Podobne prezentacje


Reklamy Google