Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka Jednostki układu SI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka Jednostki układu SI."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka Jednostki układu SI

2 Układ SI Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar, w Polsce układ SI obowiązuje od 1966.

3 7 podstawowych jednostek układu SI
Wielkość Nazwa      Symbol Długość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Natężenie prądu elektrycznego amper A Temperatura termodynamiczna kelwin K Ilość materii mol Światłość kandela cd

4 Definicje 7 jednostek układu SI
Metr - odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s. Kilogram - masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres koło Paryża. Sekunda - czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego 2S1/2 atomu cezu 133Cs. Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego, jednostka podstawowa układu SI i MKSA, oznaczana A. Kelwin - jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Kandela (z łac. candela - świeca) – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd. Mol – jednostka liczności materii, jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana mol. Jeden mol jest to liczba cząstek (np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów itp.) równa liczbie atomów zawartych w 12 gramach izotopu węgla 12C.

5 3 jednostki uzupełniające układu SI
jedność - "szt" jednostka liczności, np 2 jabłka, 5 ludzi radian - rad - jednostka miary kąta płaskiego, steradian - sr - jednostka miary kąta bryłowego,

6 Radian Rad jest jednostka miary kąta płaskiego, jednostka uzupełniająca układu SI. Jest to kąt płaski równy kątowi między dwoma promieniami koła, wycinającymi z okręgu tego koła łuk o długości równej promieniowi. 1 rad = 200g/π = ok. 63, g 1 rad = 180°/π = ok. 57, °

7 Graficzne przedstawienie radiana

8 Steradian Sterydian jest to - jednostka uzupełniająca układu SI określająca wartość kąta bryłowego. Jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia. Pełny kąt bryłowy ma miarę równą steradianów. Pomimo że steradian jest jednostką SI, jest on, tak jak miara kąta płaskiego, wielkością niemianowaną.

9 Graficzne wyobrażenie jednego steradiana

10 Graficzne określenie steradiana

11 Jednostki: 1km = 1000 m 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm 1 cm = 0,01m
Długości… Masy… Czasu… 1km = 1000 m 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm 1 cm = 0,01m 1m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm 1cm = 10 mm 1 mm = 0,1cm 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 dag = 10 g 1 g = 0,1 dag 1 t = 1000 kg 1kg = 0,001 t 1 g = 1000 mg 1 mg = 0,001 g 1s= 1/60 min 1min= 60s 1s=1/3600 1h= 3600s 1min= 1/60h 1h= 60min

12 Inne układy jednostek miar:
CGS MKS MKSA MTS ciężarowy

13 Prezentacja została wykonana przez Mariusza Rybaka


Pobierz ppt "Fizyka Jednostki układu SI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google