Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa kobiet w XXI wieku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa kobiet w XXI wieku"— Zapis prezentacji:

1 Prawa kobiet w XXI wieku
dr Marta Kołodziejczyk Katedra Socjologii Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

2 dr Marta Kołodziejczyk Katedra Socjologii ATH
Równość pomiędzy mężczyznami i kobietami w obliczu prawa i w praktyce życia społecznego to integralny element praw człowieka i demokracji dr Marta Kołodziejczyk Katedra Socjologii ATH

3 Wiek XX Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
Rys historyczny Olimpia de Gouges (1791) słynny manifest o prawach kobiet: opowiada się za równością mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego Przełomowy wiek XIX Abby Kelly Foster (1851) – „Kobiety stać na więcej” Prawa kobiet w Polsce „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat” (Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej z 28 listopada 1918 r.) Wiek XX Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Wszyscy są wobec prawa równi Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny „Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym” (art. 32 i 33 Konstytucji RP)

4 Społeczność międzynarodowa uznaje równość kobiet i mężczyzn za podstawę nowoczesnych społeczeństw demokratycznych Działania ONZ na rzecz kobiet Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.) Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (1949 r.) Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia (1951 r.) Konwencja o prawach politycznych kobiet (1952 r.) Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (1958 r.) Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty (1960 r.)

5 Działania ONZ na rzecz kobiet
RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET i MĘŻCZYZN Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.) Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993 r.)

6 Rada Europy Deklaracje i zalecenia o Równości Kobiet i Mężczyzn Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące zrównoważonego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych oraz norm i mechanizmów równości płci

7 Podjęcie wyzwania osiągania równości płci de jure i de facto w dziedzinach:
Ustawodawstwo Polityka władz Zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w życiu politycznym i publicznym, w tym również w podejmowaniu decyzji Godzenie życia rodzinnego i prywatnego z życiem zawodowym Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, opartej na różnicach płci

8 „gender mainstreaming”
UNIA EUROPEJSKA „gender mainstreaming” Strategia w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn ( ) Jakie priorytety polskiej Prezydencji w UE w zakresie polityki równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ?

9 Krajowe instytucje stojące na straży ochrony praw kobiet
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Minister Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania Trybunał Konstytucyjny Ustawa z dn. 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania „Ustawa parytetowa” z dnia 5 stycznia 2011 r.

10 PRAWA KOBIET W XXI WIEKU - TRUDNOŚCI W REALIZACJI PRAW KOBIET
Wyzwanie XXI wieku – wcielanie w życie faktycznego równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako fundamentu społeczeństwa demokratycznego. Kobieta XXI wieku przełamuje strach przed ostracyzmem, schematem roli płci, ale mężczyźni są bardziej konserwatywni. Przeciwdziałanie/uświadamianie w odniesieniu do zjawiska molestowania seksualnego. Godzenie macierzyństwa z życiem zawodowym. Ukazywanie pozytywnych aspektów angażowania się kobiet w różne sfery życia publicznego.


Pobierz ppt "Prawa kobiet w XXI wieku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google