Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGIA to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała do wykonania jakiejś pracy, ruchu.fizyczna Energię w równaniach fizycznych zapisuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGIA to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała do wykonania jakiejś pracy, ruchu.fizyczna Energię w równaniach fizycznych zapisuje."— Zapis prezentacji:

1

2 ENERGIA to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała do wykonania jakiejś pracy, ruchu.fizyczna Energię w równaniach fizycznych zapisuje się najczęściej jako E.równaniach Jednostką energii w układzie SI jest dżul (J).układzie SIdżulJ Każde ciało jest obdarzone energią (ma zapas energii), będącej miarą jego ruchu. Dla scharakteryzowania różnych rodzajów ruchu i różnych rodzajów oddziaływań między ciałami, wprowadzamy różne rodzaje energii: mechaniczną, wewnętrzną, elektromagnetyczną itd

3 Inne jednostki: KilogramometrKilogramometr (kGm)kGm KilowatogodzinaKilowatogodzina (kWh)kWh KaloriaKaloria (cal)cal ElektronowoltElektronowolt (eV)eV Podczas uderzenia pioruna można obserwować przepływ energiipioruna

4 Energia może przyjmować wiele form:  Energia mechaniczna Energia mechaniczna  Energia cieplna Energia cieplna  Energia chemiczna Energia chemiczna  Energia jądrowa Energia jądrowa  Energia elektryczna Energia elektryczna  Energie pochodzące z alternatywnych źródeł:  Energia wiatru  Energia słoneczna  Energia wodna  Energia biomasy Największą ilośc energii człowiek może wyzwolić w czasie ekspozji broni jądrowej.

5 Energia jest taką wielkością, która mówi nam czy i ile ciało może wykonać pracy. Jeżeli ciało A ma określoną energią to może przekazać część lub całość tej energii ciału B. Mówimy wtedy że ciało A wykonuje pracę nad ciałem B. Wówczas energia ciała A zmniejsza się, a energia ciała B rośnie. Niezależnie czy ciało B miało przedtem jakąś energię mechaniczną czy nie zawsze możemy tę energię zwiększyć. Ale jeżeli ciało A nie posiada energii to nie może ona wykonywać pracy nad ciałem B. Jednostką energii jest dżul (J). Energia mechaniczna

6 Energia termiczna = energią cieplną Jest to część energii wewnętrznej jakiegoś obiektu, która może zostać przekazana innemu. Wszystkie ciała posiadają określoną energię wewnętrzną, która jest związana, z chaotycznym ruchem cząstek tworzących to ciało.cząstek Energia wewnętrzna ciał = ich temperaturze. Bardzo częstym błędem jest utożsamianie ciepła z całą energią termiczną, bądź wewnętrzną ciała. Ciepło, podobnie jak praca jest wielkością związaną z przekazywaniem energii, a nie formą energii. Energia chemiczna - najmniejsza energia potrzebna do rozerwania wiązania chemicznego.wiązania chemicznego

7 Energia jądrowa Z tym rodzajem energii mamy kontakt najrzadziej, chociaż w ostatnim wieku pojęcie to stało się bardzo istotne. Energia jądrowa wykorzystywana jest w produkcji broni (bomby atomowe i wodorowe), medycynie, jak również przez elektrownie. Energia ta wyzwala się podczas łańcuchowej reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych.

8 W ujęciu tym energia elektryczna jest jedną z postaci energii potencjalnej związaną ze wzajemnym oddziaływaniem ładunków elektrycznych. W dużym uogólnieniu energię tę można traktować jako energię pola elektrycznego (dokładniej mówiąc w sytuacji, gdy nie ma punktowych ładunków elektrycznych, występuje jedynie ciągły rozkład ładunku). Energia elektryczna Energia elektryczna jest pojęciem, które można traktować niejako na dwóch płaszczyznach : życia codziennego. ścisłej nauki hasło to rozumie się jako prace wykonywaną lub ciepło dostarczane przez urządzenia elektryczne (np. grzejniki, suszarkę). Wartości te mierzy się za pomocą liczników energii elektrycznej, stosując najczęściej (przeważnie w gospodarstwach domowych) jednostki, jaką jest kilowatogodzina (1 kWh = 3,6 ∙ 106 J).

9 Kilowatogodzina Kilowatogodzina (kWh ) - jednostka pracy, energii oraz ciepła.pracyenergiiciepła 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI.watówjednostkaenergiiwatosekundy (czyli dżula)SI (1 kWh = 3,6 ∙ 106 J). W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej. Gospodarstwo domowe zużywa miesięcznie kilkaset do kilku tysięcy (przy ogrzewaniu prądem dużego domu) kWh energii elektrycznej.

10 PODSUMOWANIE Energia może przyjmować wiele form: Energia mechaniczna Energia cieplna Energia chemiczna Energia jądrowa Energia elektryczna Energie pochodzące z alternatywnych źródeł: Energia wiatru Energia słoneczna Energia wodna Energia biomasy ENERGIA to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała do wykonania jakiejś pracy, ruchu.fizyczna Energię w równaniach fizycznych zapisuje się najczęściej jako E.równaniach Jednostką energii w układzie SI jest dżul (J).układzie SIdżulJ

11 Opracowała


Pobierz ppt "ENERGIA to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała do wykonania jakiejś pracy, ruchu.fizyczna Energię w równaniach fizycznych zapisuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google