Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2012 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2012 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2012 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

2 Cele Regionalnej Sieci Tematycznej na rok 2012   Wsparcie projektodawców;   Informacja i promocja;   Współpraca;   Dialog pomiędzy Beneficjentami, a decydentami politycznymi w regionie;   Komplementarność działań;

3 Planowane oceny strategii wdrażania i walidacje produktów projektów innowacyjnych L.p.TematTermin walidacji produktu finalnego 1Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów. „Umiem się uczyć”. 2013 rok

4 Planowane oceny strategii wdrażania i walidacje produktów projektów innowacyjnych c.d. L.p. Temat Termin oceniany strategia wdrażania projektu 1.Poszukiwanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy (konkurs w toku). 2012r. 2.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób). Nowe obszary działalności i/lub formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, a także osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości (konkurs w toku). 2012r. 3.Rozwijanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Wspieranie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług – informacyjnych, doradczych i finansowych – dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( konkurs w toku). 2012r. 4.Nowe modele doradztwa edukacyjnego/ zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych- (konkurs w toku). 2012r.

5 Planowane działania RST związane z wypracowaniem, upowszechnianiem i włączaniem do głównego nurtu polityki i praktyki w 2012 roku.   Posiedzenia PKM W WM- informowanie członków i obserwatorów.   Udział członków RST w spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami.   Udział członków RST W WM w spotkaniach promocyjno-informacyjnych EFS.   Udział członków RST W W-M w spotkaniach, seminariach w celu promocji projektów innowacyjnych.   Informacje na stronie internetowej.

6 Inne planowane działania związane z wdrażaniem projektów innowacyjnych.   Udział przedstawicieli RST w spotkaniach KST;   Dodatkowe posiedzenia RST;   Opracowanie i przyjęcie projektu Strategii Działania dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 2013r. - IV kwartał 2012r.

7 Mechanizmy zapewniające spójność działań planowane do realizacji w Strategii Działania z działaniami planowanymi do realizacji przez inne Sieci Tematyczne. Spójność działań planowanych do realizacji zagwarantowana będzie w następujący sposób:   Udział przedstawicieli RST WWM w pracach Krajowych Sieci Tematycznych;   Wsparcie KIW w zakresie Strategii Działania RST na rok 2012.   Omówienie Projektów Strategii Działania na spotkaniu Przewodniczących Sieci Tematycznych.   Wymiana doświadczeń i konsultacje z Sekretariatem Ogólnym Sieci Tematycznych oraz KST.   Baza teleadresowa do komunikacji pomiędzy Członkami RST   Portal KIW jako źródło informacji.   Komunikacja za pośrednictwem utworzonego przez KIW forum dyskusyjnego.

8 Dziękuję za uwagę. Beata Matuszewska Sekretariat Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "STRATEGIA DZIAŁANIA NA ROK 2012 REGIONALNA SIEĆ TEMATYCZNA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google