Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 2 Podstawowe pojęcia 1. Czym jest rachunkowość?  Definicja rachunkowości:  „Rachunkowość jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 2 Podstawowe pojęcia 1. Czym jest rachunkowość?  Definicja rachunkowości:  „Rachunkowość jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 2 Podstawowe pojęcia 1

2 Czym jest rachunkowość?  Definicja rachunkowości:  „Rachunkowość jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno kontrolnym odzwierciedlającym przebieg i rezultaty działalności jednostek gospodarczych”  Uniwersalność – dostosowanie się do różnych warunków, różnych funkcji,  Elastyczność – możliwość zastosowania w każdym podmiocie niezależnie od wielkości i formy prawnej 2

3 Funkcje rachunkowości  1. Informacyjna  2. Kontrolna  - strona bierna  - strona aktywna  3. Analityczna  4. Stymulacyjna 3

4 Zakres rachunkowości.  Księgowość (book keeping)  Rachunek kosztów (cost accounting)  Sprawozdawczość finansowa (financial reporting)  Rachunkowość zarządcza (managment accounting) 4

5 Księgowość.  Baza informacyjna całego systemu – określana jako prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)  Księgi handlowe obejmują:  - dziennik  - księga główna  - księgi pomocnicze  - zestawienie obrotów i sald  - inwentarz 5

6 Rachunek kosztów.  Ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesu zaopatrzenia, produkcji i zbytu zachodzących w przedsiębiorstwie poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację kosztów w różnych przekrojach w celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia zysku i zarządzania jednostką 6

7 Sprawozdawczość finansowa.  Ściśle określony przepisami prawa zestaw informacji emitowany na zewnątrz jednostki w ściśle określonej formie i czasie.  Użytkownicy informacji:  - wewnętrzni (zarząd, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy)  - zewnętrzni (inwestorzy, pożyczko- i kredyto- dawcy, agendy rządowe, klienci, konkurencja, społeczność lokalna) 7

8 Rachunkowość zarządcza.  Zespół procedur rachunku kosztów ukierunkowany na planowanie kosztów, ich normowanie i kontrolowanie, a także rachunek ekonomiczny opłacalności produkcji dóbr i usług, wyznaczanie, rozmiarów i kierunków 8

9 Nadrzędne zasady rachunkowości.  Brak jednolitego katalogu – w Polsce uor  Zasada prawdziwego i wiernego obrazu  Zasada memoriału  Zasada kontynuacji działania  Zasada ciągłości  Zasada periodyzacji  Zasada podmiotowości  Zasada wyższości treści nad formą  Zasada ostrożności  Zasada istotności 9

10 Nadrzędne zasady rachunkowości.  Zasada podmiotowości  Zasada wyższości treści nad formą  Zasada ciągłości  Zasada istotności 10

11 Współczesne tendencje.  Harmonizacja rachunkowości  Proces zbliżania rozwiązań w poszczególnych krajach - Dyrektywy  Standaryzacja rachunkowości  Proces całkowitego ujednolicenia zasad i form rachunkowości – MSR, MSSF, US GAAP 11

12 Podmioty rachunkowości  Wyróżnia się 2 grupy podmiotów prowadzących pełną rachunkowość:  - obowiązek wynika z ich statutu (osoby prawne)  - obowiązek wynika z rozmiarów prowadzonej działalności 12


Pobierz ppt "Wykład 2 Podstawowe pojęcia 1. Czym jest rachunkowość?  Definicja rachunkowości:  „Rachunkowość jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google