Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracowała Monika Skóbel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracowała Monika Skóbel"— Zapis prezentacji:

1 opracowała Monika Skóbel
ZASADY RZĄDZĄCE RYSUNKIEM Studia podyplomowe „Kształcenie na odległość” opracowała Monika Skóbel

2 Kompozycja Co to jest? Kompozycja to ułożenie zestawionych ze sobą elementów według określonych zasad.

3 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja symetryczna taka, której obie połowy, po dwóch stronach osi, są takie same lub bardzo do siebie podobne. Przykładem kompozycji symetrycznej są wycinanki.

4 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja asymetryczna taka, której obie połowy różnią się od siebie, nie są swoim lustrzanym odbiciem. fot. Monika Skóbel

5 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja centralna taka, w której najważniejszy akcent znajduje się w samym środku obrazu. fot. Monika Skóbel

6 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja geometryczna składa się z płaszczyzn, linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Henryk Stażewski, Kompozycja nr 11, 1976

7 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja luźna cechuje się brakiem rygoru, elementy są rozrzucone względem siebie. fot. Monika Skóbel

8 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja zwarta elementy są blisko siebie. fot. Monika Skóbel

9 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja otwarta taka, gdzie granice obrazu ,,odcinają" ciąg dalszy, który możemy sobie wyobrazić, często przecinają rzeczy czy postacie umieszczone na brzegach obrazu. Tak namalowana jest większość pejzaży. Jacek Malczewski, Wisła

10 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja zamknięta taka, która w całości znajduje się na obrazie, nie posiada dalszego ciągu poza jego granicami. Masakazu Miyanaga,

11 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja pionowa opiera się na dominacji kierunków pionowych, kompozycja taka występuje np. w portretach. Tamara Lempicka, Portrait de Madame Allan Bott

12 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja pozioma opiera się na dominacji kierunków poziomych, kompozycja taka występuje np. w krajobrazach. Józef Chełmoński, Żurawie, pejzaż z łąką,1905

13 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja rytmiczna oparta jest na regularnej powtarzalności pewnych identycznych lub bardzo podobnych elementów (plam, kresek, brył itp.). Jan Ziemski, Permutacje 1, 1967

14 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja statyczna oparta jest na układach pionowych i poziomych. Wyraża spokój, bezruch, trwałość, niezmienność. Piet Mondrian, Kompozycja, 1921

15 Kompozycja Rodzaje kompozycji
Kompozycja dynamiczna oparta jest na liniach skośnych. Wyraża ruch, pęd, wzlot, spadanie, wszelką chwilowość sytuacji. Wassily Kandinsky, Kompozycja VIII, 1923

16 Kompozycja Doznania Rodzaj użytej przez nas kompozycji może oddziaływać na doznania odbiorcy. Kompozycja może uczynić obraz agresywnym lub spokojnym, nudnym lub burzliwym.

17 Kompozycja Doznania Rozmieszczenie przedmiotów na płaszczyźnie może wzbudzać spokój (jak na lewym rysunku) lub napięcie (prawy rysunek).

18 Kompozycja Doznania Umieszczony na płaszczyźnie przedmiot może nie mieć znaczenia, ale jego przesadzona wielkość może wzbudzać niepokój.

19 Kompozycja - złoty podział czyli mocne punkty obrazu
jeśli poprowadzimy dwie linie dzielące obraz w pionie na 3 równe części i takie same dwie linie w poziomie to na przecięciu tych linii otrzymamy właśnie 4 „mocne punkty”, miejsca te w obrazie najsilniej oddziałują na odbiorcę.

20 Równowaga Co to jest? Zasada równowagi polega na:
porządkowaniu elementów składających się na obraz - plam, kresek, brył, pilnuje, żeby w układzie brył i plam barwnych nie zapanował chaos, barwy ciepłe – wydają się cięższe od chłodnych, kolory ciemne - sprawiają wrażenie cięższych od jasnych.

21 Henri Matisse, La Musique, 1939
Równowaga Zasady aby obraz był dobrze zrównoważony należy brać pod uwagę zarówno wielkość i barwę plam, jak i sposób ich rozłożenia na płótnie obrazu. Henri Matisse, La Musique, 1939

22 Perspektywa Co to jest? Perspektywa jest najczęściej używanym i najbardziej naturalnym dla człowieka sposobem odwzorowania przestrzeni na płaskiej powierzchni.

23 Perspektywa Charakterystyka cz1.
Co jest charakterystyczne dla perspektywy: Pozorne "zmniejszanie się" na obrazie przedstawianych elementów wraz z ich oddalaniem się od punktu obserwacji, linie równoległe do siebie w perspektywie stają się zbieżne i spotykają się w pewnym teoretycznym punkcie (punkt zbiegu), horyzont znajduje się na wysokości wzroku obserwatora, punkty zbiegu, znajdujące się na horyzoncie, pozwalają wyznaczyć prawidłowy kształt przedstawianych obiektów, pomaga stworzyć złudzenie głębokości przestrzeni w obrazie.

24 Perspektywa Charakterystyka cz2.
ilustracja z książki Andrew Loomis, Creative illustration

25 Perspektywa Charakterystyka cz3.
ilustracja z książki Andrew Loomis, Creative illustration

26 Perspektywa Rodzaje perspektyw
Linearna podstawową zasadą jest pozorne zmniejszanie się wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza oraz pozorna zbieżność ku horyzontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do przedmiotu. ilustracja z książki Andrew Loomis, Creative illustration

27 Perspektywa Linearna cz1.
Jeden punkt zbiegu wszystkie linie równoległe do siebie, prostopadłe do płaszczyzny obrazu, wydają się zbiegać w jednym punkcie na horyzoncie. ilustracja z książki Andrew Loomis, Creative illustration

28 Perspektywa Linearna cz2.
Dwa punkty zbiegu linie do siebie prostopadłe przecinają się na linii horyzontu w dwóch różnych punktach zbiegu. ilustracja z książki Andrew Loomis, Creative illustration

29 Perspektywa Linearna cz3.
Trzy punkty zbiegu zjawisko pojawia się, gdy linia horyzontu jest umieszczona nisko (perspektywa żabia), bądź wysoko (perspektywa z lotu ptaka), trzeci punkt zbiegu pojawia się w miejscu, gdzie linie będące przedłużeniem obiektu przetną się.

30 Perspektywa Linearna cz4.
Perspektywa z lotu ptaka Perspektywa żabia ilustracje z książki Andrew Loomis, Creative illustration

31 Perspektywa Rodzaje perspektyw
Powietrzna służy zwiększeniu iluzji głębi. Powietrze znajdujące się między naszymi oczami a szczegółami oglądanego przez nas krajobrazu powoduje zmianę barw i zmniejsza ostrość przedmiotów znajdujących się w tym krajobrazie. W efekcie przedmioty bliskie widzimy dokładnie ze szczegółami a dalsze tracą na wyrazistości. Teodor Ziomek, Rozlewisko, 1899

32 Perspektywa Rodzaje perspektyw
Barwna polega na wywoływaniu wrażenia głębi przez wykorzystanie właściwości barw. Barwy gorące (ciepłe) oraz ciemne sprawiają wrażenie występowania do przodu, a barwy chłodne i jasne - cofania się w głąb. Franciszek Streitt, Wędrujący cyganie

33 Światłocień Co to jest? Światłocień służy odtworzeniu trójwymiarowości świata na obrazie.

34 Światłocień Wykorzystanie
przedmioty, które są skierowane do światła, mają walor najsłabszy (są najjaśniejsze), przedmioty, które są od światła odwrócone mają walor najmocniejszy (są najciemniejsze), części przedmiotów, które są ustawione względem światła bokiem lub pod kątem, mają walor pośredni, łagodnie przechodzą od mocnego do słabego. Caravaggio,Judith Beheading Holofernes,1599

35 Bibliografia Robert Gill, Zasady rysunku realistycznego
Wendy Beckett, Historia Malarstwa Andrew Loomis, Creative illustration edu.oeiizk.waw.pl/~sp172b_14/tajemnice_plastyki

36 Zasady rysunku Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "opracowała Monika Skóbel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google