Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie GIS do wyznaczenia tras bezpiecznego przewozu transportu przez miasto Małgorzata Kość geodezja i kartografia dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie GIS do wyznaczenia tras bezpiecznego przewozu transportu przez miasto Małgorzata Kość geodezja i kartografia dr."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie GIS do wyznaczenia tras bezpiecznego przewozu transportu przez miasto Małgorzata Kość geodezja i kartografia dr inż. Tomasz Pirowski

2 Cel i zakres pracy – wyznaczenie optymalnych tras przejazdu w oparciu o wielowariantową analizę hipotetycznego przewozu substancji niebezpiecznych przez aglomerację krakowską – czynniki uwzględniane przy analizach:  rodzaj dróg  rozmieszczenie ludności,  rozmieszczenie dzieci i młodzieży przebywającej w szkołach oraz studentów, 2 Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę zobrazowania przebiegu tras.

3 Obszar analiz – Kraków oraz okolice

4 Zestaw danych Dane wejściowe Sieci dróg Rozmieszczenia ludnościRozmieszczenia szkół podstawowych 4 Rozmieszczenia gimnazjów Rozmieszczenia szkół średnich

5 Etapy pracy 1.Przegląd literaturowy. 2.Przyjęcie sposobu postępowania. 3.Analiza przebiegu tras i dostępnych danych. 4.Wygenerowanie map kosztów/tarcia. 5.Automatyczne wyznaczanie tras/ścieżek. 6.Wektoryzacja tras. 7.Przedstawienie wyników. 8.Uwagi i wnioski. 5

6 Schematu postępowania 6

7 Wyznaczane trasy 7

8 Nadanie drogom jednostek tarcia/oporu

9 Opracowanie buforów bezpieczeństwa dla placówek oświaty 9 Szkoły podstawowe i odległości Punkty przedstawiające rozmieszczenie szkół podstawowych

10 10 Strefy bezpieczeństwa (bufory) 75m dla szkół podstawowych Strefy bezpieczeństwa (bufory) 150m dla szkół podstawowych Strefy bezpieczeństwa (bufory) 300m dla szkół podstawowych

11 Łączne uwzględnienie trzech rodzajów szkół 11 Strefy bezpieczeństwa (bufory) 300m dla szkół podstawowych Strefy bezpieczeństwa (bufory) 300m dla gimnazjów Strefy bezpieczeństwa (bufory) 300m dla szkół średnich

12 12 Wynik sumowania buforów (300m) wraz z wartościami oporu/tarcia przyporządkowane strefom bezpieczeństwa wokół szkół

13 Obliczanie ilości ludności w promieniu 25m 13 Wynik użycia filtra gradientowego o wymiarach 3 x 3

14 14 Obliczanie ilości ludności w promieniu 50m Wynik użycia filtra gradientowego o wymiarach 5 x 5

15 Obliczanie ilości ludności w promieniu 100m 15 Wynik użycia filtra gradientowego o wymiarach 9 x 9

16 Zasada uwzględniania czynników w poszczególnych wariantach 16

17 17 Przykład tworzenia mapy kosztów na podstawie trasy z Tarnowa w stronę Katowic dla wariantu W2B Punkty wyznaczające początek lub koniec trasy Efekt sumowania danych na podstawie trasy przejazdu w dzień, promieniu zagrożenia dla ludności równym 50m i 150 m buforem bezpieczeństwa dla szkół

18 18 Mapa kosztów dla Tarnowa

19 Mapa kosztów dla Katowic 19

20 Oryginalny wynik sumowania map kosztów 20

21 Prezentacja wyniku sumowania map kosztów przy zmodyfikowanym sposobie wyświetlania

22 Mapa wynikowa

23 Trasa zielona (wariant dzienny) omija szkoły Trasa czerwona (wariant nocny) prowadzi trasy w pobliżu szkół

24 Przykład zachowania trasy w miarę zwiększania promienia zagrożenia dla ludności

25 Wnioski Wybór trasy jest ważny ze względu na bezpieczeństwo na drogach, szczególną ochronę środowiska, społeczeństwa oraz obiektów zabytkowych; GIS przyczynia się do niwelowania zagrożenia oraz do optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności; GIS nie sprawdza się w przypadku gdy do analiz wykorzystywana jest niewystarczająca ilość danych, ponieważ wyniki są bardzo ogólne; Zbyt duża liczba czynników może skomplikować przebieg tras jeśli są one wyznaczane dla małych obszarów; Zaletami Systemu Informacji Przestrzennej jest możliwość przejrzystej wizualizacji zjawisk występujących podczas transportu

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Autor: Kierunek: Promotor: Wykorzystanie GIS do wyznaczenia tras bezpiecznego przewozu transportu przez miasto Małgorzata Kość geodezja i kartografia dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google