Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABRZAŃSKI RYNEK PRACY – FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Zabrze, 19.06.2008 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABRZAŃSKI RYNEK PRACY – FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Zabrze, 19.06.2008 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu."— Zapis prezentacji:

1 ZABRZAŃSKI RYNEK PRACY – FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Zabrze, 19.06.2008 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

2 O czym będzie mowa…. Lokalny rynek pracy w liczbach doradztwo zawodowe szkolenia staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

3 Trochę statystyki Rok 2002 15.264 – os. zarejestrowane 2.724 – ilość ofert pracy złożonych do urzędu Rok 2007 7897 – os. zarejestrowane 7494 – ilość ofert pracy złożonych do urzędu

4 Rynek osób bezrobotnych w Zabrzu: 70 % kobiet 70 % osoby z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym 60 % osoby w wieku do 44 lat

5 Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy osoby do 25 roku życia bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego, osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia, bezrobotni po odbyciu kary pozbawienia wolności, osoby niepełnosprawne.

6 Aktywizacja osób bezrobotnych WYBRANE FORMY WSPIERANIA STOSOWANE PRZEZ URZĄD PRACY

7 Doradztwo zawodowe Opracowywanie i udostępnianie osobom bezrobotnym informacji zawodowej Poradnictwo indywidualne dostosowane do potrzeb klienta Poradnictwo grupowe (warsztaty motywacyjne, określanie potencjału zawodowego, planowanie indywidualnej ścieżki kariery)‏

8 Klub pracy 3 tygodnie zajęć grupowych warsztatowe metody pracy program dostosowany do potrzeb grupy kompleksowe przygotowanie osób bezrobotnych do poszukiwania pracy

9 Szkolenia Kierunki organizowanych przez Urząd Pracy odpowiadają indywidualnym potrzebom osób bezrobotnych i chcących je zatrudnić pracodawcom Możliwość łączenia szkolenia ze stażem i przygotowaniem zawodowym pozwala na kompleksowe przygotowanie do pracy nowej osoby. Efektywność 36,2 % za rok 2007

10 Staże Staż oznacza nabywanie przez osobę bezrobotną doświadczenia zawodowego w miejscu pracy. Może trwać do 12 miesięcy. Dotyczy osób do 25 rż oraz do 27 rż w przypadku ukończenia przez nie studiów wyższych.

11 Staże Pracodawca, który przyjmie na staż osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd Pracy nie ponosi żadnych kosztów. Składki oraz wynagrodzenie w postaci stypendium wypłaca urząd. Efektywność 62,4 % za rok 2008

12 Przygotowanie zawodowe Przygotowanie zawodowe to zdobywanie nowych umiejętności zawodowych na stanowisku pracy. Może trwać maksymalnie do 6 miesięcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów.

13 Prace interwencyjne Tworzenie nowego miejsca pracy. Pracodawca przyjmujący osobę bezrobotną na nowo utworzone miejsce pracy przez 6 miesięcy otrzymuje 500 zł. brutto refundacji kosztów zatrudnienia. Rekrutacja. Pracodawca uzupełniający wolne miejsce pracy* zatrudniający os. bezrobotną na okres 12 miesięcy otrzymuje 500 zł. brutto refundacji kosztów zatrudnienia.

14 Jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Środki w wysokości 14.900 Bezzwrotne, jeśli działalność prowadzona jest przez co najmniej rok Może się o nie ubiegać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy.

15 Refundacja kosztów wyposażenia… ma na celu wspieranie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu refunduje koszty doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

16 Plany na przyszłość Wspólna polityka w zakresie promocji zatrudnienia realizowana razem z partnerami z lokalnego rynku pracy Realizacja kompleksowych i innowacyjnych projektów aktywizujących osoby bezrobotne

17 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do korzystania z naszych usług !


Pobierz ppt "ZABRZAŃSKI RYNEK PRACY – FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Zabrze, 19.06.2008 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google