Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie."— Zapis prezentacji:

1 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

2 Charakterystyka osób bezrobotnych wysoka liczba osób długotrwale bezrobotnych, Bezrobotni wg okresu pozostawania bez pracy OgółemDo 1 2 miesięcy Powyżej 12 miesięcy % powyżej 12 m-cy 200741182648147035,7 200842982896140232,6

3 Charakterystyka osób bezrobotnych występowanie bezrobocia głównie na terenach wiejskich, 2007%2008% Ogółem bezrobotnych 41181004298100 wieś 239158256659,7 miasto 172742173240,3

4 Charakterystyka osób bezrobotnych występowanie bezrobocia wśród osób młodych, Bezrobotni wg wieku ogółem18-2425-3435-4445-5455-59 pow. 59 2007 4118 806 ( 19,6%) 1032 (25,1%) 769120127832 2008 4298 964 (22,4%) 1046 (24,3%) 762117132233

5 Charakterystyka osób bezrobotnych znaczny poziom zróżnicowania sytuacji na rynku pracy i ograniczona mobilność przestrzenna, Powiat ogółem Miasto Człuchów Gmina Człuchów Miasto i Gmina Czarne Miasto i Gmina Debrzno Gmina Koczała Gmina Przechlewo Gmina Rzeczenica 4.298 ( bezrobotni) 825 (19,2%) 763 (17,7%) 718 (16,7%) 925 (21,6%) 349 (8,1%) 438 (10,2%) 280 (6,5%) 57.349 (mieszkańcy) 14.424 (25,2%) 10.450 (18,2%) 9.449 (16,5%) 9.425 (16,4%) 3.568 (6,2%) 6.221 (10,8%) 3.812 (6,6%)

6 Charakterystyka osób bezrobotnych niski poziom wykształcenia większości osób bezrobotnych i niedopasowanie ich kwalifikacji do wymagań rynku pracy, Poziom wykształcenia wyższe Średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne /podstawowe i niższe 2007 146 (3,5%) 868 (21,1%) 342 (8,4%) 1471 (35,7%) 1291 (31,3%) 2008 162 (3,7%) 897 (20.9%) 453 (10,6%) 1444 (33,6%) 1342 (31,2%)

7 Charakterystyka osób bezrobotnych występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia, ograniczona aktywność zawodowa osób z grupy wiekowej 45+.

8 Instrumenty rynku pracy Szkolenia Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 2.443.6241.263

9 Instrumenty rynku pracy Prace interwencyjne Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 3.114.6941.376

10 Instrumenty rynku pracy Staże zawodowe/przygotowanie zawodowe Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 6.802.2531.428

11 Instrumenty rynku pracy Prace społecznie użyteczne Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 111.656169

12 Instrumenty rynku pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 3.800.065297

13 Instrumenty rynku pracy Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 2.995.600207

14 Instrumenty runku pracy Aktywizacja ogółem Wydatkowane środki w latach 2007 /2008 Liczba osób objętych aktywizacją w latach 2007/2008 19.267.8914.678

15 Źródła pozyskanych środków na aktywizację osób bezrobotnych Limit FP Programy Wojewódzkie Programy Ministerialne EFSRazem udział środków limitu FP 20074.631,21.293,92.138,91.329,99.393,949,3% 20083.436,01.637,32.142,02.651,39.866,634,8% 2009 plan 4.165,21.143,06.712,03.209,015.229,327,3%

16 Realizowane projekty Ilość realizowanych projektówCałkowity budżet projektów 200714 5.291,7 200812 6.704,1 200912 12.077,3

17 Inne instrumenty rynku pracy Finansowanie kosztów przejazdu Finansowanie kosztów zakwaterowania Refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Stypendia na podjęcie dalszej nauki Przygotowanie zawodowe dorosłych Finansowanie dodatków aktywizacyjnych

18 Usługi rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń Finansowanie kosztów studiów podyplomowych Pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia

19 Organizowanie partnerstwa Dzień Promocji Indywidualnej Działalności Gospodarczej IDG Giełdy Pracy Młodzieżowe Targi Pracy Zajęcia edukacyjne w szkołach Współpraca w zakresie EURES

20 Partnerzy Samorządy lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie WOPR w Człuchowie Cech Rzemiosł Różnych Powiatowa Rada Zatrudnienia Gdański Związek Pracodawców Pomorska Organizacja Pracodawców Stowarzyszenie Solidarni Plus EKO Szkoła Życia w Wandzinie Sąd Rejonowy w Człuchowie, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

21 Wyzwania stojące przed PUP Dalsza intensywna współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców Podniesienie jakości organizowanych szkoleń, Nacisk na podnoszenie praktycznych umiejętności zawodowych Nawiązywanie dalszej współpracy z jednostkami wspierającymi pracodawców oraz osoby bezrobotne

22 Zapraszamy do współpracy i korzystania z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie Dziękujemy za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Pobierz ppt "Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google