Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Aktywizacja i Integracja Poznań, styczeń 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Aktywizacja i Integracja Poznań, styczeń 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Program Aktywizacja i Integracja Poznań, styczeń 2015r.

2 Co to jest Program Aktywizacja i Integracja? PAI – to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, zgodnie z art. 62a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149) PUP OPS

3 Kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zwiększenie motywacji do pracy oraz wzrost samooceny uczestników Programu. Cel PAI 2015 Cel PAI 2015r.

4 Uczestnicy PAI. Bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu Bez prawa do zasiłku Dla których został ustalony przez PUP III profil pomocy Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej (również w miesiącu kalendarzowym, w którym następuje skierowanie bezrobotnego do formy wsparcia w ramach Programu) Zamieszkujący obszar danej gminy Fakultatywnie – realizujący kontrakt socjalny

5 Uczestnictwo w PAI – a profil pomocy PROFIL III - eliminujący oddalenie - pomoc psychologa lub trenera - wsparcie z pomocy społecznej - współpraca z agencjami zatrudnienia - wsparcie w zakresie realizacji programu specjalnego PUP - PAI ODDALENI OD RYNKU PRACY PROFIL II - skoncentrowany na wsparciu - zdobycie kwalifikacji i doświadczenia - dopasowanie oferty pracy WYMAGAJĄCY WSPARCIA PROFIL I - oparty na aktywności - dopasowanie oferty pracy AKTYWNI

6 Kto jest realizatorem PAI? RealizatorPUP w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych OPS lub Podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie integracji społecznej bezrobotnych

7 DZIAŁANIA 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA 2. INTEGRACJA SPOŁECZNA RODZAJ DZIAŁANIAPrace społecznie użyteczne Grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie lub grupy wsparcia CZAS REALIZACJI2 miesiące WYMIAR 10 godzin/osoba/tydzień Razem 80 godzin 10 godzin/osoba/tydzień Razem 80 godzin REALIZATORZYPUP i OPSOPS lub inne Podmioty Działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej odbywają się jednocześnie! Razem 160 godzin wsparcia /na uczestnika. Działania w ramach PAI

8 Kontakt w sprawie realizacji PAI Stanowisko ds. programów 61 8 345 732/685 efs@pup.poznan.pl


Pobierz ppt "Program Aktywizacja i Integracja Poznań, styczeń 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google