Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia VII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia VII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Założenia VII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

2 Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

3 Cele szczegółowe Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej na organizm człowieka Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

4 Adresaci programu uczniowie gimnazjów (I-III) uczniowie szkół podstawowych (V-VI) rodzice opiekunowie Uczestnicy programu dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna pielęgniarki środowiska szkolnego władze wojewódzkie i lokalne, społeczność lokalna

5 Koordynatorzy programu Poziom wojewódzki – Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne Poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne Poziom szkolny – szkoły podstawowe i gimnazjalne

6 Czas trwania programu 2006 – 2012 I edycja 2006-2007 II edycja 2007-2008 III edycja 2008 – 2009 IV edycja 2009- 2010 V edycja 2010-2011 VI edycja 2011-2012 2012 – 2015 VII edycja 2012 – 2013 VIII edycja 2013-2014 IX edycja 2014-2015

7 Partnerzy programu Agencja Rynku Rolnego Instytut Medycyny Wsi Instytut Żywności i Żywienia Federacja Konsumentów Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

8 Patroni Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 Hasło VII edycji programu „Trzymaj Formę!” TALERZ ZDROWIA – SKUTECZNE NARZĘDZIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 Materiały i pomoce programowe Poradnik dla szkolnych koordynatorów programu Broszura dla uczniów Ulotka dla rodziców Plakat „Talerz Zdrowia” Internetowa interaktywna strona internetowa ( treści programowe, informacja o znakowaniu żywności na wirtualnych produktach) www.trzymajforme.pl

11 Treści programowe Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta: –Talerz zdrowia – bloki produktów –Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię –Zasady zdrowego żywienia (10 zasad) –Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej –Zaburzenia stanu odżywiania (nadwaga otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) –Wybrane elementy edukacji konsumenckiej (prawa konsumenta, znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą)

12 Treści programowe Aktywność fizyczna: – Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia (pożądana aktywność dla dzieci i młodzieży, ćwiczenia – test wydolności fizycznej i sprawności fizycznej) – Przykłady z omówieniem metodycznym (ćwiczenia mięśni brzucha, bioder, grzbietu, klatki piersiowej, oddechowe, utrzymania prawidłowej postawy ciała, marszu)

13 Konkurs na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2012/2013

14 Cele konkursu Wykształcenie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin w zakresie racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej Wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa rodziców w działaniach programowych Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko domowe młodzieży szkolnej Zwiększenie efektywności oddziaływań programowych, promujących współpracę rodziców ze środowiskiem szkolnym

15 Adresaci konkursu Szkoły z terenu województwa lubuskiego, uczestniczące w VII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

16 Zakres tematyczny konkursu Treści programowe dotyczące: - racjonalnego odżywiania - aktywności fizycznej

17 Zadania dla uczestników a) Opracowanie projektu edukacyjnego, który powinien posiadać: tytuł, cele, odbiorcy, miejsce/miejsca, metody pracy, ustalenie etapów realizacji projektu z podaniem terminów i osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy projektu (wskazany czynny udział uczniów), scenariusze podejmowanych działań, opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych ( w miarę potrzeb), kryteria oceny rezultatów podejmowanych działań (ustalone na początku i znane wszystkim realizatorom projektu), sposób publicznej prezentacji rezultatów projektu (m.in. ustalenie odbiorców), informacje o osobach realizujących i uczestniczących w projekcie (ilu uczniów, z których klas, jak przebiegał nabór do grupy), informacje o liczbie godzin przeznaczonych na realizację projektu. b) Opracowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej realizację projektu – opis działań podejmowanych zgodnie z harmonogramem, udokumentowany fotorelacją.

18 Termin nadsyłania prac konkursowych Szkoły w terminie do 10 lipca 2013 roku przesyłają prace konkursowe do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej

19 Termin rozstrzygnięcia konkursu W terminie do dnia 10 października 2013 r. konkurs rozstrzygnie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz metodycy.

20 Zasady oceny Punktowane elementy tworzenia projektu: Samodzielna praca uczniów w realizacji projektu pod nadzorem nauczyciela Zastosowana metodyka działań edukacyjnych adresowanych do rodziców Zakres i rodzaj działań adresowanych zarówno do rodziców i uczniów Nagłośnienie działań edukacyjnych adresowanych do rodziców i zasięg dotarcia do odbiorców (media, strony internetowe, apele, imprezy prozdrowotne) Zgodność podejmowanych działań z założeniami programu pt. „Trzymaj Formę!” Ocena efektów działań edukacyjnych skierowanych do rodziców Zakres partnerskiej współpracy, nawiązanej w związku z realizacją programu oraz zakres wsparcia uzyskanego ze strony partnerów i sojuszników na rzecz działań adresowanych do rodziców i młodzieży (np. lokalne władze, instytucje, zakłady pracy, media) Czynny udział rodziców w realizacji projektu (określenie formy i zakresu działań)

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia VII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google