Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy? Badanie sondażowe – ankieterzy prowadzą wywiady bezpośrednie w domach z wylosowanymi do próby respondentami, badane osoby otrzymują list informujący o badaniu i wizycie ankietera, ankieter podejmuje 7 prób kontaktu Analiza danych statystycznych – dane obiektywne Populacja badania: Mieszkańcy Poznania w wieku 16 – 70 lat, zameldowani na pobyt stały lub czasowy pow. 3 miesięcy Próba badawcza: Imienna próba losowana z bazy ewidencji ludności, N = 503 kwiecień – czerwiec 2013

3 Część I W ERYFIKACJA S TRATEGII R OZWOJU M IASTA

4 Ważne problemy miasta wybór 5 z 20 J

5 Najważniejszy problem miasta wybór 1 z 5 J

6 Najważniejszy problem miasta porównanie wyników 2009 i 2013 J

7 Preferowane kierunki rozwoju wybór 3 z 9 J

8 Najbardziej preferowany kierunek rozwoju Wybór 1 z 3 J

9 Najbardziej preferowany kierunek rozwoju porównanie wyników 2009 i 2013 J

10 Ważne wyzwania rozwoju miasta wybór 4 z 14 J

11 Najważniejsze wyzwania rozwoju miasta wybór 1 z 4 J

12 Część II W ŁASNA SYTUACJA ŻYCIOWA T RANSPORT W P OZNANIU

13 Jak czytać wyniki badań?  Badani mieszkańcy Poznania dokonywali ocen wystawiając punktu od 1 do 5: 1 – bardzo niezadowolony 2 – raczej niezadowolony 3 – ocena neutralna 4 – raczej zadowolony 5 – bardzo zadowolony Wyniki są uśredniane i na podstawie średnich ocen wnioskuje się o zadowoleniu / niezadowoleniu oraz o zmianie oceny w porównaniu z poprzednim badaniem.   Ocena pozytywna (średnia od 3,26) Ocena neutralna (średnia od 2,76 do 3,25) Ocena negatywna (średnia do. 2,75) Oceny bez zmiany Wzrost zadowolenia Spadek zadowolenia  

14 Ocena własnej sytuacji życiowej Wyniki badań 2013 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Pozycja społeczna 3,7069,010,4 2. Poziom wykształcenia 3,9477,46,9 3. Stan zdrowia 3,7269,615,8 4. Sytuacja rodzinna 3,9076,310,4 5. Warunki mieszkaniowe 3,9175,110,0 6. Kontakty z przyjaciółmi 4,2285,73,3 7. Sytuacja materialna 3,2951,825,6 8. Bezpieczeństwo osobiste 3,8776,97,1 9. Spędzanie czasu wolnego 3,8674,110,2 10. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Poznania 4,0582,35,2 Proszę ocenić w jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z następujących spraw w swoim życiu: J 

15 Prognozowana przez respondentów zmiana własnej sytuacji życiowej Czy Pana(i) zdaniem w ciągu następnych 5 lat następujące sprawy w Pana(i) życiu ulegną poprawie, pogorszeniu, czy też pozostaną bez zmian: Wyniki badań 2013 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Pozycja społeczna 3,2024,35,9 2. Poziom wykształcenia 3,2116,40,1 3. Stan zdrowia 2,9511,517,1 4. Sytuacja rodzinna 3,1921,43,6 5. Warunki mieszkaniowe 3,2323,22,5 6. Kontakty z przyjaciółmi 3,1615,91,7 7. Sytuacja materialna 3,1630,217,0 8. Bezpieczeństwo osobiste 3,1014,04,2 9. Spędzanie czasu wolnego 3,2931,64,7 10. Uczestnictwo w życiu Poznania 3,2326,15,1  

16 Ocena wybranych aspektów funkcjonowania miasta Jak Pan(i) ocenia Poznań z punktu widzenia możliwości: Wyniki badań 2013 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Życia w czystym środowisku 3,53 59,610,5 2. Życia w bezpiecznym otoczeniu 3,60 64,49,0 3. Znalezienia dobrej pracy 2,86 28,437,1 4. Zarabiania pieniędzy 2,97 32,130,8 5. Spędzania wolnego czasu 4,21 84,12,7 6. Korzystaneia z kin, teatrów, muzeów 4,29 87,72,2 7. Kształcenia siebie i dzieci 4,38 86,72,3 8. Korzystania z usług służby zdrowia 3,07 41,330,0 9. Poruszania się po mieście 3,40 59,220,2 10. Wygodnego robienie zakupów 4,28 91,81,8 

17 Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej MPK Jak Pan(i) ocenia działanie komunikacji miejskiej pod względem: Wyniki badań 2013 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Punktualność 3,38 60,621,9 2. Częstotliwość kursowania MPK 3,43 59,920,8 3. Ceny biletów 2,02 6,773,2 4. Czystość wewnątrz pojazdów 3,48 59,516,0 5. Wygoda jazdy 3,72 71,07,6 6. Sieć połączeń 3,59 67,311,9  

18 Ocena zadowolenia z warunków transportu indywidualnego Jak Pan(i) ocenia możliwości poruszania się po miescie samochodem: Wyniki badań 2013 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Jakość i stan nawierzchni 1,99 4,575,5 2. Czas przejazdu przez miasto 1,99 5,875,4 3. Działanie świateł 3,10 37,923,3 4. Łatwość dojazdu do celu 2,76 23,737,6 5. Znaki i oznakowania drogowe 3,38 54,816,3  

19 PODSUMOWANIE


Pobierz ppt "WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google