Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM."— Zapis prezentacji:

1 www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

2 www.utk.gov.pl KONTEKST PRAWNY Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 2 PL ustawa o transporcie kolejowym rozporządzenie w sprawie NVR rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów EU dyrektywa PE i Rady nr 2008/57/WE decyzja Komisji nr 2007/756/WE TSI OPE

3 www.utk.gov.pl Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 3 ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1741) 1 marca 2016 r.

4 www.utk.gov.pl KONTEKST PRAWNY Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 4 PL ustawa o transporcie kolejowym rozporządzenie w sprawie NVR rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów EU dyrektywa PE i Rady nr 2008/57/WE decyzja Komisji nr 2007/756/WE TSI OPE

5 www.utk.gov.pl ZMIANY Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 5 rezerwacja numeru EVN katalog wnioskodawców zmiana rozporządzenia w sprawie NVR warunki wpisania pojazdu do NVR

6 www.utk.gov.pl UCHYLONO Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 6 „Prezes UTK na wniosek dysponenta nadaje EVN dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestruje go w NVR.”

7 www.utk.gov.pl DODANO Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 7 „Prezes UTK na wniosek zarządcy, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium UE, wykonawcy modernizacji lub importera: a) rezerwuje EVN dla nowego lub modernizowanego pojazdu kolejowego przed wydaniem dla niego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, b) nadaje EVN dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestruje go w NVR.”

8 www.utk.gov.pl WNIOSEK O REZERWACJĘ/ NADANIE EVN Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 8 przed 1 marca 2016 r. po 1 marca 2016 r. importer zarządca infrastruktury przewoźnik kolejowy producent wykonawca modernizacji dysponent

9 www.utk.gov.pl PROCEDURY REJESTRACJI POJAZDU W NVR Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 9 art. 23a ust. 1a pkt a ustawy rezerwacja EVN nadanie EVN rejestracja pojazdu w NVR art. 23a ust. 1a pkt b ustawy nadanie EVN rejestracja pojazdu w NVR

10 www.utk.gov.pl DODANO Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 10 „Pojazd kolejowy wpisuje się do NVR po spełnieniu następujących warunków: (…) wskazania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM).”

11 www.utk.gov.pl WARUNKI WPISANIA POJAZDU W NVR Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 11 posiadanie ważnego dopuszczenia do eksploatacji posiadanie oznaczenia VKM wskazanie ECM

12 www.utk.gov.pl ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NVR Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 12 „Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: (…) sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowych, w tym sposób rezerwacji i nadawania europejskiego numeru pojazdu, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz sposób wykreślania pojazdu kolejowego z tego rejestru.”

13 www.utk.gov.pl ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NVR Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 13 nadanie VKMrezerwacja numeru EVNrejestracja pojazdu w NVRzmiana danych w NVR wycofanie pojazdu z eksploatacji wpis dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji

14 www.utk.gov.pl ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NVR Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 14 DZIAŁANIA PREZESA UTK po rozpatrzeniu wniosku Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w NVR INFORMACJE SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM wraz z wnioskiem dysponent określa numer fabryczny pojazdu kolejowego WYMAGANE DOKUMENTY do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU z wnioskiem o zmianę danych w NVR występuje dysponent pojazdu

15 www.utk.gov.pl WPIS DODATKOWEGO DOPUSZCZENIA Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 15 informacje na temat dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji kopię zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji w innym państwie członkowskim UE formularz wielojęzyczny według wzoru opracowanego przez ERA wydany przez NSA innego państwa członkowskiego UE

16 www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Dziękujemy za uwagę ! Warszawa, 7 marca 2016 r.


Pobierz ppt "Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Warszawa, 7 marca 2016 r. ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google