Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 20 maja 2008r. Libiąskie Centrum Kultury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 20 maja 2008r. Libiąskie Centrum Kultury."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 20 maja 2008r. Libiąskie Centrum Kultury

2 Konsultacje społeczne LPR Główne tezy spotkania: Czym jest „rewitalizacja” ? Czym jest „rewitalizacja” ? Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż i dlaczego jest ważnym dokumentem dla społeczności lokalnej? Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż i dlaczego jest ważnym dokumentem dla społeczności lokalnej? Dlaczego zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na spotkanie, czyli znaczenie konsultacji społecznych w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji? Dlaczego zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na spotkanie, czyli znaczenie konsultacji społecznych w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?

3 Konsultacje społeczne LPR Definicja „rewitalizacji”: Definicja „rewitalizacji”: „Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.”

4 Konsultacje społeczne LPR Innymi słowy, rewitalizacja: Jest to długookresowy proces „uzdrawiania”, jego efekty nie są widoczne od zaraz! Jest to długookresowy proces „uzdrawiania”, jego efekty nie są widoczne od zaraz! Rewitalizacja dotyczy konkretnego obszaru będącego w kryzysie - tj.: terenu miasta, na którym zachodzą niekorzystne procesy społeczno - gospodarcze: np.: wysokie bezrobocie, niska przedsiębiorczość, wysoki odsetek rodzin pobierających świadczenia socjalne itd. Rewitalizacja dotyczy konkretnego obszaru będącego w kryzysie - tj.: terenu miasta, na którym zachodzą niekorzystne procesy społeczno - gospodarcze: np.: wysokie bezrobocie, niska przedsiębiorczość, wysoki odsetek rodzin pobierających świadczenia socjalne itd. Rewitalizacja to działania zarówno techniczne (inwestycje, zmiany w przestrzeni miejskiej), jak i społeczne (wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, integracja społeczna, szkolenia, wsparcie przedsiębiorców, zajęcia pozalekcyjne itp.) Rewitalizacja to działania zarówno techniczne (inwestycje, zmiany w przestrzeni miejskiej), jak i społeczne (wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, integracja społeczna, szkolenia, wsparcie przedsiębiorców, zajęcia pozalekcyjne itp.) Inicjatorem rewitalizacji powinien być samorząd, jednakże: Inicjatorem rewitalizacji powinien być samorząd, jednakże: Rewitalizacja to działania w partnerstwie: sektor publiczny, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe Rewitalizacja to działania w partnerstwie: sektor publiczny, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe Idea, cele i działania rewitalizacji na terenie miasta zapisane są w dokumencie pn: Lokalny Program Rewitalizacji, który jest przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Idea, cele i działania rewitalizacji na terenie miasta zapisane są w dokumencie pn: Lokalny Program Rewitalizacji, który jest przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej

5 Konsultacje społeczne LPR Proces rewitalizacji można porównać do „układanki puzzli” Proces rewitalizacji można porównać do „układanki puzzli”

6 Konsultacje społeczne LPR Dlaczego gminie potrzebny jest dokument LPR: Dlaczego gminie potrzebny jest dokument LPR: a) Pokazuje kompleksowość procesu rewitalizacji, wieloletni plan finansowy, skumulowane efekty działań b) Jest niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych przez gminę o fundusze unijne c) Porządkuje i hierarchizuje kierunki działań gminy d) Pokazuje stopień zainteresowania społeczności lokalnej problemami gminy

7 Konsultacje społeczne LPR Doświadczenia gminy Libiąż w rewitalizacji miejskiej (1): Gmina Libiąż posiada już spore doświadczenie w procesie rewitalizacji Gmina Libiąż posiada już spore doświadczenie w procesie rewitalizacji Pierwszy program opracowała w 2004r., w 2005r. aktualizowała Lokalny Program Rewitalizacji - Aktualizacja I - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/201/2005 z dnia 14 października 2005. Dokument jest dostępny na BIP, w pdf. Pierwszy program opracowała w 2004r., w 2005r. aktualizowała Lokalny Program Rewitalizacji - Aktualizacja I - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/201/2005 z dnia 14 października 2005. Dokument jest dostępny na BIP, w pdf. W/w program wskazuje jednak przede wszystkim na działania inwestycyjne i techniczne, nie integruje działań społecznych. W/w program wskazuje jednak przede wszystkim na działania inwestycyjne i techniczne, nie integruje działań społecznych. Główne efekty wdrażania LPR: Główne efekty wdrażania LPR: A) Wybudowane nowoczesne targowisko miejskie przy ul. Rouvroy z EFRR w ramach ZPORR na lata 2004-2006 B) Budowa kanalizacji na terenie miasta z Funduszu Spójności

8 Konsultacje społeczne LPR Doświadczenia gminy Libiąż w rewitalizacji miejskiej (2): W 2007 - 2008r. Gmina aktualizuje po raz kolejny Lokalny Program Rewitalizacji W 2007 - 2008r. Gmina aktualizuje po raz kolejny Lokalny Program Rewitalizacji Prace studialne, analizy, zbieranie danych rozpoczęto w 2007r. i wciąż trwają Prace studialne, analizy, zbieranie danych rozpoczęto w 2007r. i wciąż trwają Dokument ten jest opracowany we wstępnej wersji, która podlega modyfikacjom Dokument ten jest opracowany we wstępnej wersji, która podlega modyfikacjom Planowany termin jego opracowania i przedłożenia Radzie Miejskiej: wrzesień 2008r. Planowany termin jego opracowania i przedłożenia Radzie Miejskiej: wrzesień 2008r. Planowany obszar kryzysowy - całe miasto Planowany obszar kryzysowy - całe miasto Niewykluczone stworzenie podobszarów kryzysowych, np.: obszary poprzemysłowe, obszary miejskie Niewykluczone stworzenie podobszarów kryzysowych, np.: obszary poprzemysłowe, obszary miejskie

9 Konsultacje społeczne LPR Dlaczego zaprosiliśmy Państwa dziś na spotkanie? Dlaczego zaprosiliśmy Państwa dziś na spotkanie? - Chcemy, aby obok działań technicznych i inwestycyjnych, inicjowanych przez gminę, plan zawierał także projekty społeczne i gospodarcze. - Konsultacje z sektorem gospodarczym odbędą się w innym terminie.

10 Konsultacje społeczne LPR Rozwój miasta nie może odbyć się bez partnerstwa: Partnerstwo Sektor publiczny Lokalni przedsiębiorcy Sektor pozarządowy

11 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora pozarządowego w LPR (1) Organizacje pozarządowe - to sektor niosący dużą energię do korzystnych relacji i zmian społecznych, Organizacje pozarządowe - to sektor niosący dużą energię do korzystnych relacji i zmian społecznych, Organizacje pozarządowe - to nie tylko realizacja bieżących działań statutowych, Organizacje pozarządowe - to nie tylko realizacja bieżących działań statutowych, Organizacje pozarządowe - to inicjator wielu cennych projektów skierowanych do społeczności lokalnej: dzieci, rodzin, hobbystów, osób będących na emeryturze, kobiet, bezrobotnych, miast partnerskich, wiernych itd. Organizacje pozarządowe - to inicjator wielu cennych projektów skierowanych do społeczności lokalnej: dzieci, rodzin, hobbystów, osób będących na emeryturze, kobiet, bezrobotnych, miast partnerskich, wiernych itd.

12 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora pozarządowego w LPR (2)  Projekty organizacji pozarządowych: realizowane są we współpracy z urzędem, Libiąskim Centrum Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem Administracyjnym, Biblioteką Miejską, przedsiębiorcami.  Projekty organizacji odpowiadają na konkretne potrzeby społeczności lokalnej  Projekty organizacji bardzo często wpisują się w działania techniczne samorządu  Dobrze, jeśli projekty te odznaczają się cyklicznością, wieloletniością  Jeśli nie ma żadnych projektów - może warto podjąć wysiłek, by je stworzyć

13 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora pozarządowego w LPR (3) Usystematyzowane i opisane projekty organizacji pozarządowych powinny być zebrane i ujęte w LPR, wówczas można mówić o kompleksowych i skoncentrowanych działaniach rewitalizacyjnych Usystematyzowane i opisane projekty organizacji pozarządowych powinny być zebrane i ujęte w LPR, wówczas można mówić o kompleksowych i skoncentrowanych działaniach rewitalizacyjnych Tworzymy bazę potencjalnych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które mogą wesprzeć działania rewitalizacyjne Tworzymy bazę potencjalnych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które mogą wesprzeć działania rewitalizacyjne Prośba o wypełnienie formularza dotyczącego projektu rewitalizacyjnego wysłanie/dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Libiążu Prośba o wypełnienie formularza dotyczącego projektu rewitalizacyjnego wysłanie/dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Libiążu

14 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora pozarządowego w LPR (4) Jeśli jest pomysł, a brakuje doświadczenia jak go zrealizować - pomocą służą pracownicy Wydziału Rozwoju i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu Jeśli jest pomysł, a brakuje doświadczenia jak go zrealizować - pomocą służą pracownicy Wydziału Rozwoju i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu Zachęcamy do połączenia sił pomiędzy organizacjami, które rozwiązują problemy wspólne dla kilku grup społecznych - może uda się pomysły przenieść na jeden wspólny projekt Zachęcamy do połączenia sił pomiędzy organizacjami, które rozwiązują problemy wspólne dla kilku grup społecznych - może uda się pomysły przenieść na jeden wspólny projekt

15 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora pozarządowego w LPR (5) Ważne: Niektóre projekty mają szansę pozyskania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program PO Kapitał Ludzki) Ważne: Niektóre projekty mają szansę pozyskania wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program PO Kapitał Ludzki) Gmina proponuje organizacjom pozarządowym pomoc w przygotowywaniu takich projektów i pozyskiwaniu na nie wsparcia zewnętrznego: oferta Stowarzyszenia Akademia Fundraisingu Gmina proponuje organizacjom pozarządowym pomoc w przygotowywaniu takich projektów i pozyskiwaniu na nie wsparcia zewnętrznego: oferta Stowarzyszenia Akademia Fundraisingu Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie, nr tel. 012/421-83-40; e-mail: doradca_krakow@roefs.pl, Tomasz Otko Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie, nr tel. 012/421-83-40; e-mail: doradca_krakow@roefs.pl, Tomasz Otko doradca_krakow@roefs.pl

16 Konsultacje społeczne LPR Pytania, wnioski, problemy prosimy kierować do: Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu Magdalena Kozak - Kierownik 32/624 92 55 e-mail:promocja@libiaz.pl promocja@libiaz.pl www.libiaz.pl

17 Konsultacje społeczne LPR W najbliższych dniach planowane jest stworzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.libiaz.pl pn: Rewitalizacja W najbliższych dniach planowane jest stworzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.libiaz.pl pn: Rewitalizacja www.libiaz.pl Ankiety dotyczące potencjalnych projektów będą do pobrania w tejże zakładce. Ankiety dotyczące potencjalnych projektów będą do pobrania w tejże zakładce. Prosimy o złożenie ankiet w terminie do 30 czerwca 2008r. Prosimy o złożenie ankiet w terminie do 30 czerwca 2008r. Uwaga: każdy projekt prosimy opisać na oddzielnej ankiecie. Uwaga: każdy projekt prosimy opisać na oddzielnej ankiecie.

18 Konsultacje społeczne LPR Dziękuję Państwu za uwagę Jarosław Łabęcki Z-ca Burmistrza Libiąża


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 20 maja 2008r. Libiąskie Centrum Kultury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google