Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne programy telewizyjne w Internecie Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa kwiecień 2016 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne programy telewizyjne w Internecie Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa kwiecień 2016 1."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne programy telewizyjne w Internecie Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa kwiecień 2016 1

2 2 W kwietniu 2016 roku zmonitorowano pod kątem oferty programowej oraz struktury gatunkowej 20 losowo wybranych nadawców lokalnych posiadających strony internetowe swoich programów. Przedmiotowe strony zawierały 46254 materiały audiowizualne udostępniane łącznie w 277 katalogach oraz 6345 materiałów tekstowych w 30 katalogach. Metodologia

3 3 Liczba audycji udostępnianych na stronie Na co drugiej stronie udostępniano ponad tysiąc audycji. Na każdą stronę przypadało średnio 2,5 tysiąca audycji.

4 4 Struktura gatunkowa Na monitorowanych stronach znalazła się również śladowa oferta audycji religijnych (30), adresowanych do dzieci (230), teledyski (12), oraz inne audycje (305- wideoblogi, audycje „sponsorowane”, audycje interwencyjne).

5 5 Media społecznościowe - liczba lajków na profilu facebooka Wszystkie monitorowane strony (oprócz jednej) posiadały profile na portalu społecznościowym facebook.pl. Wykres nie obejmuje najliczniejszego profilu: Telewizji WTK: 25676.

6 6 Media społecznościowe - facebook, skala popularności Im popularniejsza strona tym gromadzi większą liczbę polubień, jednak są wyjątki (strony z bardzo ciekawymi postami a relatywnie małą liczbą fanów, brak liderów polubień w grupie najpopularniejszych postów). StronaIle strona ma polubień Ile polubień ma w ostatnim miesiącu najpopularniejszy post Telewizja WTK25 67611 Telewizja Toya747836 TV Dami- Radom6521114 TV REGIONALNA423924 TV Lidzbark333643 TV BEŁCHATÓW330837 TVM SIERADZ253510 TV ASTA218738 TV Jawor202420 TV Sądecka17352 Program Lokalny MTK16923 TV Morąg16594 TV WSCHÓD15089 TV Tczew124527 TV Kaszuby11456 Program Lokalny-Telewizja Kujawy9490 TV Dami Jelenia Góra5941 TV Wadowice3370 Telka TV1481

7 7 Media społecznościowe - facebook Spamowanie postami generalnie nie przekłada się na ich popularność.

8 8 Tylko dwa monitorowane programy nie miały osobnego konta na serwisie youtube.pl. Sześć kanałów odnotowało powyżej miliona wyświetleń, sześć kanałów było w stanie rozwoju, posiadając powyżej 100 tysięcy wyświetleń. Pozostałe programy odnotowały relatywnie niską oglądalność. Całkowita liczba wyświetleń na kanale

9 9 Liczba audycji udostępnianych na kanale Średnio monitorowane kanały zawierały 820 audycji.

10 10 Kanał strumieniowy- youtube Liczba subskrybcji 5 kont było subskrybowanych przez mniej niż 100 użytkowników (brak ich w tym zestawieniu), w jednym przypadku odnotowano brak danych.

11 11 Popularność kanałów youtube Liczba subskrybentów oraz liczba audycji udostępnianych na kanale zwykle przekłada się na całkowitą liczbę wyświetleń. Liczba subskrybcjiLiczba audycji Całkowita liczba wyświetleń TV Morąg 1 8567773 466 519 TVM SIERADZ9049853 116 286 TV Kaszuby48311881 963 523 TV ASTA1 5579001 805 205 TV REGIONALNA98843981 547 803 TV WSCHÓD1995761 360 421 Telka TV409437378 333 Program Lokalny MTK331560342 326 TV Jawor 235662262 045 TV Tczew221545239 510 TV Dami Jelenia Góra1431065155 571 TV Lidzbark1463937 179 TV BEŁCHATÓW669551 TV Wadowice28176 932 Program Lokalny Bart- Sat 553 994 Program Lokalny- Telewizja Kujawy 261092 792

12 12 Model biznesowy

13 13 Aplikacje na stronie

14 14 28 lutego 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nałożyła na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie nowe obowiązki mające na celu ochronę małoletnich. Audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne: - mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub - decyzje redakcyjne dotyczące usługi medialnej są podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o radiofonii i telewizji- VoD

15 15 Ustawa o radiofonii i telewizji- VoD. Obowiązki dostawcy. Dane o dostawcy usług medialnych (kto jest dostawcą, dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres email). Wskazanie Krajowej Rady jako organu właściwego w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Składanie corocznego sprawozdania z wykonania obowiązków, do dnia 31 marca za rok poprzedni (Art. 47j. 1.2).

16 Oznaczanie symbolami graficznymi O 16 Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, uwzględniając stopień szkodliwości audycji powinien odpowiednio do wieku zaklasyfikować i oznaczyć symbolem graficznym swoje filmy (chyba, że są one bez ograniczeń wiekowych) zarówno w momencie jego wyboru z katalogu, jak i w trakcie jego trwania. Spośród monitorowanych stron zaledwie dwie oznakowywały audycje znakami graficznymi.

17 Badanie oglądalności i oceny kanałów lokalnych telewizji kablowych 17 Pentagon Research Warszawa, kwiecień 2016

18 Metodologia 18 Badanie zostało zrealizowane w dniach 9 – 19 kwietnia 2016 roku na próbie 793 respondentów mających dostęp do lokalnych kanałów telewizji kablowej, która została wyodrębniona z próby osób zamieszkałych w miejscowościach i gminach w których takie kanały funkcjonują. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety internetowej wśród osób zarejestrowanych w internetowym panelu badawczym Pentagon Online (www.pentagononline.pl).www.pentagononline.pl Próba dobierana była metodą celową ze względu na warunki zamieszkiwania w określonej miejscowości oraz posiadania dostępu do jednego z kanałów lokalnych telewizji kablowych.

19 Lokalny program telewizyjny- oglądalność 19 Biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy, czy obejrzał(a) Pan(i) co najmniej jedną audycję nadawaną na lokalnym kanale? W 2014 roku zadeklarowało „tak oglądałem” 88,2% respondentów.

20 Częstotliwość oglądania lokalnego programu telewizji kablowej 20 Biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy, proszę wskazać, jak często oglądał(a) Pan(i) swój lokalny program.

21 Lokalne serwisy informacyjne Godziny nadawania lokalnego programu Dobór prezentowanych na antenie audycji Poziom merytoryczny reporterów i prezenterów Jak ocenia Pan(i) następujące aspekty programu lokalnego. Ocena poszczególnych aspektów programów telewizyjnych

22 Ogólna ocena lokalnego programu telewizji kablowej 22

23 Źródła czerpania informacji na temat lokalnych wydarzeń 23 Z jakiego źródła czerpie Pan/Pani informacje dotyczące tematyki lokalnej? Proszę wskazać jedno, które jest dla Pana(i) najważniejsze. N = 1 158

24 Śledzenie profilu lokalnej telewizji kablowej w mediach społecznościowych Czy śledzi Pan(i) profil swojej telewizji w mediach społecznościowych? 24 N = 580

25 Media społecznościowe, w których śledzone są profile lokalnych telewizji kablowych W jakich mediach społecznościowych śledzi Pan(i) profil telewizji kablowej? 25 N = 230

26 Serwisy internetowe, w których oglądane są programy lokalnej telewizji kablowej W jakich serwisach internetowych oglądał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 90 dni programy telewizji kablowej za pośrednictwem Internetu? 26 N = 231

27 Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Michal.Wisniewski@krrit.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 27


Pobierz ppt "Lokalne programy telewizyjne w Internecie Michał Wiśniewski Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa kwiecień 2016 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google