Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ip4inno.eu ip4inno Moduł XX Zarządzanie własnością intelektualną w projektach B+R Imię i nazwisko prowadzącegoMiejsce i data.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ip4inno.eu ip4inno Moduł XX Zarządzanie własnością intelektualną w projektach B+R Imię i nazwisko prowadzącegoMiejsce i data."— Zapis prezentacji:

1 www.ip4inno.eu ip4inno Moduł XX Zarządzanie własnością intelektualną w projektach B+R Imię i nazwisko prowadzącegoMiejsce i data

2 www.ip4inno.eu 2 Fundatorami ip4inno są: Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Europejski Urząd Patentowy 19 partnerów konsorcjum pierwszego projektu ip4inno Niniejszy moduł opracował: Theo Stamatiadis – Theia– www.theia.eu przy finansowaniu Komisji i EPO

3 www.ip4inno.eu 3 Wyłączenie odpowiedzialności Niniejsze materiały szkoleniowe dotyczą własności intelektualnej i strategii biznesowych wyłącznie w ujęciu ogólnym. Niniejsze materiały szkoleniowe nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania konkretnych decyzji biznesowych lub prawnych. Zaleca się uzyskanie dostosowanej do okoliczności, profesjonalnej porady.

4 www.ip4inno.eu 4 Ogólny zarys modułu Slajdy 5-8: Ogólny zarys współpracy B+R Slajdy 9-15: Przed projektem, poufność Slajdy 16-38: Umowy B+R Slajdy 39-46: Umowy współwłasności eksploatacja i licencjonowanie Slajdy 47-52: Praktyczny przykład

5 www.ip4inno.eu 5 MŚP i B+R Prace badawczo-rozwojowe (B+R) przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i podnoszą konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP są częstym beneficjentem działań B+R Wiele MŚP prowadzi badania Polityki UE i krajowe wspierają udział MŚP w działaniach B+R

6 www.ip4inno.eu 6 Projekty B+R Projekty współpracy Partnerzy z różnych środowisk Partnerzy z różnych krajów Stosunkowo długi czas trwania Silny element zarządzania własnością intelektualną i wiedzą

7 www.ip4inno.eu 7 Projekty B+R Dziel się informacjami i know-how (i upewnij się w kwestii swobody działalności) Rozpisz strategię korzystania z rezultatów (i upewnij się w kwestii swobody działalności) Negocjuj umowy współpracy, wspólnej własności, licencjonowania i wykorzystania

8 www.ip4inno.eu 8 Wiedza i własność intelektualna Pomysł Wykorzystanie Poufność B+R Licencjonowanie Współwłasność

9 www.ip4inno.eu 9 Negocjowanie współpracy B+R Wymiana wstępnych informacji i pomysłów Posiedzenia, wymiana dokumentów itd. Personel techniczny i zarządzający Informacje poufne, które należy chronić

10 www.ip4inno.eu 10 Porozumienia o poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji Cel Informacje poufne Zobowiązania dotyczące poufności i dozwolone zastosowania Kopie i korzystanie z kopii Czas trwania

11 www.ip4inno.eu 11 Porozumienia o poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji Cel Należy możliwie jak najdokładniej zdefiniować cel na potrzeby prawidłowej interpretacji porozumienia. Należy wyraźnie stwierdzić, że przekazywanie informacji nie oznacza przeniesienia/licencjonowania żadnej własności intelektualnej.

12 www.ip4inno.eu 12 Porozumienia o poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji Informacje poufne Zidentyfikowanie informacji poufnych, ustnych i pisemnych Wymiana informacji poufnych wyłącznie na posiedzeniach formalnych Wymiana informacji poufnych podczas spotkań powinna być sformalizowana, a poufne dokumenty - podpisane

13 www.ip4inno.eu 13 Porozumienia o poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji Zobowiązania dotyczące poufności i dozwolone zastosowania Określić, co strony mogą oraz/lub czego nie mogą robić z poufnymi informacjami Określić, o ile ma to zastosowanie, którzy pracownicy lub inni pracownicy strony będą mieli dostęp do informacji poufnych Należy przypomnieć pracownikom o zobowiązaniach związanych z dochowaniem poufności informacji otrzymywanych przez firmę

14 www.ip4inno.eu 14 Porozumienia o poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji Kopie i korzystanie z kopii W razie konieczności ograniczyć liczbę kopii Upewnić się, że kopie zostaną zwrócone/zniszczone Upewnić się, że kopie są przekazywane odpowiednim osobom

15 www.ip4inno.eu 15 Porozumienia o poufności lub umowy o nieujawnianiu informacji Czas trwania Zobowiązania w zakresie poufności zachowają ważność po wygaśnięciu porozumienia Przez tyle lat, ile to konieczne

16 www.ip4inno.eu 16 Wiedza i własność intelektualna Pomysł Wykorzystanie Poufność B+R Licencjonowanie Współwłasność

17 www.ip4inno.eu 17 Umowy B+R Które know-how i IP będzie przekazywane… …i na jakich warunkach Kto będzie właścicielem rezultatów Co się dzieje w przypadku wspólnej własności Kto będzie miał prawo do korzystania z rezultatów... …i na jakich warunkach Kto będzie miał prawo do rozpowszechniania rezultatów... …i na jakich warunkach

18 www.ip4inno.eu 18 Określenie „informacji wprowadzających” Wyłącz informacje wprowadzające, którymi nie chcesz się dzielić Należy udostępnić kluczowe informacje wprowadzające Określ niezarejestrowane informacje wprowadzające

19 www.ip4inno.eu 19 Określenie „informacji wprowadzających” Wyłącz informacje wprowadzające, którymi nie chcesz się dzielić Należy udostępnić kluczowe informacje wprowadzające Określ niezarejestrowane informacje wprowadzające

20 www.ip4inno.eu 20 Określenie „informacji wprowadzających” Wyłącz informacje wprowadzające, którymi nie chcesz się dzielić Należy udostępnić kluczowe informacje wprowadzające Określ niezarejestrowane informacje wprowadzające

21 www.ip4inno.eu 21 Umowy B+R Które know-how i IP będzie przekazywane… …i na jakich warunkach Kto będzie właścicielem rezultatów Co się dzieje w przypadku wspólnej własności Kto będzie miał prawo do korzystania z rezultatów... …i na jakich warunkach Kto będzie miał prawo do rozpowszechniania rezultatów... …i na jakich warunkach

22 www.ip4inno.eu 22 Warunki dostępu do informacji wprowadzających Prawo dostępu/korzystania na potrzeby realizacji B+R Prawo dostępu/korzystania na potrzeby korzystania z rezultatów Szczególne warunki w oddzielnych porozumieniach

23 www.ip4inno.eu 23 Warunki dostępu do informacji wprowadzających Prawo do dostępu/korzystania na potrzeby realizacji B+R Prawo dostępu/korzystania na potrzeby korzystania z rezultatów Szczególne warunki w oddzielnych porozumieniach

24 www.ip4inno.eu 24 Warunki dostępu do informacji wprowadzających Prawo do dostępu/korzystania na potrzeby realizacji B+R Prawo dostępu/korzystania na potrzeby korzystania z rezultatów Szczególne warunki w oddzielnych porozumieniach

25 www.ip4inno.eu 25 Warunki dostępu do informacji wprowadzających Oprogramowanie w formie kodu obiektu Oprogramowanie w formie kodu źródłowego Jakiego rodzaju dostęp?

26 www.ip4inno.eu 26 Umowy B+R Które know-how i IP będzie przekazywane… …i na jakich warunkach Kto będzie właścicielem rezultatów Co się dzieje w przypadku wspólnej własności Kto będzie miał prawo do korzystania z rezultatów... …i na jakich warunkach Kto będzie miał prawo do rozpowszechniania rezultatów... …i na jakich warunkach

27 www.ip4inno.eu 27 Umowy B+R – zlecanie prac podwykonawcom Należy określić, czy i na jakich warunkach możliwe jest zlecanie prac Należy chronić informacje udzielane podwykonawcom Należy upewnić się, czy partner zlecający prace jest właścicielem rezultatów Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię profesorów wizytujących, osób posiadających tytuł doktora, absolwentów studiów podoktorskich oraz innych studentów i współpracowników.

28 www.ip4inno.eu 28 Własność Każdy partner jest właścicielem uzyskanych przez siebie rezultatów Własność wszystkich rezultatów spoczywa w rękach jednego lub kilku partnerów Partnerzy są współwłaścicielami rezultatów

29 www.ip4inno.eu 29 Umowy B+R Które know-how i IP będzie przekazywane… …i na jakich warunkach Kto będzie właścicielem rezultatów Co się dzieje w przypadku wspólnej własności Kto będzie miał prawo do korzystania z rezultatów... …i na jakich warunkach Kto będzie miał prawo do rozpowszechniania rezultatów... …i na jakich warunkach

30 www.ip4inno.eu 30 Współwłasność W jakich przypadkach rezultaty stanowią wspólną własność partnerów Jaki będzie ich odpowiedni udział Podstawowe warunki zarządzania wspólnymi rezultatami

31 www.ip4inno.eu 31 Współwłasność W jakich przypadkach rezultaty stanowią wspólną własność partnerów Jaki będzie ich odpowiedni udział Podstawowe warunki zarządzania wspólnymi rezultatami

32 www.ip4inno.eu 32 Współwłasność W jakich przypadkach rezultaty stanowią wspólną własność partnerów Jaki będzie ich odpowiedni udział Podstawowe warunki zarządzania wspólnymi rezultatami

33 www.ip4inno.eu 33 Przykład Firma MediCall dostarcza kod źródłowy własnego oprogramowania na potrzeby analizy obrazów tomograficznych. InnoLab opracowuje nową ważną funkcjonalność. Kto jest właścicielem czego? Jakie prawa do korzystania i udzielania licencji przysługują każdej z firm?

34 www.ip4inno.eu 34 Umowy B+R Które know-how i IP będzie przekazywane… …i na jakich warunkach Kto będzie właścicielem rezultatów Co się dzieje w przypadku wspólnej własności Kto będzie miał prawo do korzystania z rezultatów... …i na jakich warunkach Kto będzie miał prawo do rozpowszechniania rezultatów... …i na jakich warunkach

35 www.ip4inno.eu 35 Prawa do korzystania / warunki Ze wszystkich rezultatów korzysta jeden partner lub kilku wspólnie Każdy partner korzysta z własnych rezultatów Prawo dostępu / do korzystania z rezultatów innych partnerów Licencjonowanie rezultatów stronom trzecim

36 www.ip4inno.eu 36 Umowy B+R Które know-how i IP będzie przekazywane… …i na jakich warunkach Kto będzie właścicielem rezultatów Co się dzieje w przypadku wspólnej własności Kto będzie miał prawo do korzystania z rezultatów... …i na jakich warunkach Kto będzie miał prawo do rozpowszechniania rezultatów... …i na jakich warunkach

37 www.ip4inno.eu 37 Prawa/warunki rozpowszechniania Publikacje i prace akademickie Wcześniejsze informacje/zatwierdzanie Zmiany i, w razie konieczności, opóźnienie

38 www.ip4inno.eu 38 Notatniki laboratoryjne Ponumerowane Regularnie uzupełniane Oznaczone datą Właściwie podpisane i prowadzone

39 www.ip4inno.eu 39 Wiedza i własność intelektualna Pomysł Wykorzystanie Poufność B+R Licencjonowanie Współwłasność

40 www.ip4inno.eu 40 Umowy współwłasności Udział: równy czy proporcjonalny? Ochrona:...i jej koszty. Badanie: Warunki? Nowe rezultaty? Korzystanie / udzielanie licencji: Warunki? Przeniesienie udziałów: Pierwszeństwo?

41 www.ip4inno.eu 41 Umowy współwłasności Udział: równy czy proporcjonalny? Ochrona:...i jej koszty. Badanie: Warunki? Nowe rezultaty? Korzystanie / udzielanie licencji: Warunki? Przeniesienie udziałów: Pierwszeństwo?

42 www.ip4inno.eu 42 Umowy współwłasności Udział: równy czy proporcjonalny? Ochrona:...i jej koszty. Badanie: Warunki? Nowe rezultaty? Korzystanie / udzielanie licencji: Warunki? Przeniesienie udziałów: Pierwszeństwo?

43 www.ip4inno.eu 43 Umowy współwłasności Udział: równy czy proporcjonalny? Ochrona:...i jej koszty. Badanie: Warunki? Nowe rezultaty? Korzystanie / udzielanie licencji: Warunki? Przeniesienie udziałów: Pierwszeństwo?

44 www.ip4inno.eu 44 Umowy współwłasności Udział: równy czy proporcjonalny? Ochrona:...i jej koszty. Badanie: Warunki? Nowe rezultaty? Korzystanie / udzielanie licencji: Warunki? Przeniesienie udziałów: Pierwszeństwo?

45 www.ip4inno.eu 45 Wiedza i własność intelektualna Pomysł Wykorzystanie Poufność B+R Licencjonowanie Współwłasność

46 www.ip4inno.eu 46 Umowy licencyjne Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z know-how lub prawa własności intelektualnej na określone potrzeby na określonym terytorium na określony czas za określoną cenę

47 www.ip4inno.eu 47 Ćwiczenie Projekt badawczy w dziedzinie gospodarki odpadami MŚP zajmujące się gospodarką odpadami Wydział badawczy Uniwersytetu Nowy proces monitorowania/kwalifikowania odpadów przed recyklingiem

48 www.ip4inno.eu 48 Informacje wprowadzające MŚP: wiedza na temat recyklingu Uniwersytet: patent oraz związane z nim know-how Wolny od opłat dostęp na potrzeby realizacji projektu Prawo do korzystania w ramach „korzystnych warunków”

49 www.ip4inno.eu 49 Własność Uniwersytet jest właścicielem wszystkich rezultatów MŚP uzyskuje licencję na korzystanie Wyłącznie w kraju, w którym ma siedzibę W tym prawo do udzielania sublicencji na korzystnych warunkach

50 www.ip4inno.eu 50 Korzystanie Prawo MŚP do korzystania i udzielania (sub)licencji Rekompensata za licencjonowanie Dostęp do kodu obiektowego oprogramowania

51 www.ip4inno.eu 51 Dalsze badania Uniwersytet chroni dane poufne Uniwersytet zawiadamia MŚP o nowych rezultatach

52 www.ip4inno.eu 52 Rozpowszechnianie Prawo Uniwersytetu do rozpowszechniania Procedury zawiadomień/zatwierdzeń Zmiany i opóźnienia

53 www.ip4inno.eu 53 Więcej informacji i materiałów Podręcznik najlepszych praktyk w dziedzinie własności intelektualnej http://www.iphandbook.org/ European Business Network http://www.ebn.be/DisplayPage.aspx?pid=31 European Enterprise Network http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/success-stories/list Eureka http://www.eurekanetwork.org/

54 www.ip4inno.eu 54 Badania finansowane przez UE CORDIS http://cordis.europa.eu/ NCP Network http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html IPR-Helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org

55 www.ip4inno.eu 55 Dziękuję za uwagę! Ponad 50 godzin lekcyjnych materiałów, studiów przypadku, ćwiczeń, linków i wiele więcej można znaleźć na www.ip4inno.eu


Pobierz ppt "Www.ip4inno.eu ip4inno Moduł XX Zarządzanie własnością intelektualną w projektach B+R Imię i nazwisko prowadzącegoMiejsce i data."

Podobne prezentacje


Reklamy Google