Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja dla Bezpieczeństwa Aleksandra Czakon. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja dla Bezpieczeństwa Aleksandra Czakon. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja dla Bezpieczeństwa Aleksandra Czakon

2 Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi.

3 Skutki skażenia ludzi lub zwierząt zakaźnymi czynnikami biologicznymi

4 Przyczyny KATAKLIZMY Trzęsienia ziemi Powodzie KATASTROFY Katastrofy kolejowe Wypadki drogowe Katastrofy morskie

5 Amoniak Chlor Kwas azotowy Kwas siarkowy

6 gaz bezbarwny o ostrym przenikliwym zapachu, lżejszy od powietrza, wywołuje ostry kaszel, obrzęk płuc, poparzenia skóry oraz utratę wzroku. Jego nadmiar w środowisku powoduje u zwierząt hodowlanych spadek odporności i zahamowanie wzrostu, a także zamieranie życia w zbiornikach wodnych. Kwas azotowy Chlor bezbarwna oleista ciecz, bezwonna, działanie podobne do kwasu azotowego. Jest szczególnie szkodliwa dla środowiska. W bezpośredniej styczności zabija wszelkie formy życia

7 Fale elektromagnetyczne Cząsteczki Promieniowanie radiowe Promieniowanie świetlne Promieniowanie mikrofalowe Promieniowanie ultrafioletowe Promieniowanie rentgenowskie Promieniowanie gamma Promieniowanie alfa Promieniowanie beta

8 Promieniowaniem nazywa się wysyłane przez jakieś ciało …………………………………………………… lub………………………………………………………………… Przykładami promieniowania …………………………………………………………………. są między innymi promieniowanie radiowe, promieniowanie świetlne, mikrofalowe, ultrafioletowe, rentgenowskie oraz najbardziej przenikliwe promieniowanie...................................................................... Do promieniowania cząsteczkowego zalicza się promieniowanie...........................................................................i promieniowanie........................................................

9 Promieniowaniem nazywa się wysyłane przez jakieś ciało FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH lub CZĄSTECZEK. Przykładami promieniowania ELEKTROMAGNETYCZNEGO są między innymi promieniowanie radiowe, promieniowanie świetlne, mikrofalowe, ultrafioletowe, rentgenowskie oraz najbardziej przenikliwe promieniowanie GAMMA. Do promieniowania cząsteczkowego zalicza się promieniowanie ALFA i promieniowanie BETA

10

11 Ostra choroba popromienna Popromienne uszkodzenie skóry

12 Cholera Dżuma Wirus Ebola Wąglik Dur brzuszny

13 A drobnoustroje atakują górne drogi oddechowe, początkowo choroba przypomina zwykłą infekcję, później pojawiają się wymioty, bóle stawów, krwotoki. Środki zaradcze to szczepienia i antybiotyki. Zbyt długie działanie bakterii na organizm może doprowadzić do śmierci. B zakażenie prowadzi do infekcji żołądka, wywołuje silną gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych oraz owrzodzenie jelit. C charakterystyczne dla przebiegu tej choroby jest występowanie czterech okresów jej rozwoju. Podczas pierwszego okresu, który trwa do kilku dni występują niepokój, bezsenność, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, brak apetytu, nudności biegunka. D zakażenie wywołuje silny nieżyt jelitowo-żołądkowy, który prowadzi do odwodnienia i śmierci E pierwsze objawy polegające na wysokiej temperaturze, silnych bólach stawów oraz obfitym krwawieniu ze wszystkich otworów ciała pojawiają się po 2-3 dniach. Jak do tej pory nie odkryto skutecznego środka leczenia. F zakażenie wywołuje silną gorączkę oraz obrzęk płuc. Nieleczona choroba powoduje zgon po 2-5 dniach. BAKTERIE CHOLERY BAKTERIE DŻUMY WIRUS EBOLA LASECZKI WĄGLIKA DUR BRZUSZNY

14 Broń masowego rażenia ABC

15 Przyczyny KATAKLIZMY Trzęsienia ziemi Powodzie KATASTROFY Katastrofy kolejowe Wypadki drogowe Katastrofy morskie GŁUPOTA LUDZKA wojny

16 Zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego, substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może być spowodowane celowo poprzez stosowanie bojowych środków trujących, przypadkiem – na skutek katastrofy lub być stałym, niezamierzonym efektem niektórych procesów przemysłowych, rolniczych, transportowych i innych.

17 SKAŻENIE CHEMICZNE

18 Jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Rodzaje bojowych środków trujących: Duszące Parzące Krztuszące Paralityczno-drgawkowe Halucynogenne i usypiające

19 Atak gazowy z użyciem chloru przeprowadzony podczas I wojny światowej

20

21 Znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, organizmów żywych, budynków i wielkich obszarów, powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej. Skażenie promieniotwórcze może powstać na skutek: niewłaściwego składowania materiałów radioaktywnych, wycieku promieniotwórczego z instalacji jądrowych emisji radioaktywnych gazów na skutek przegrzania stosu w elektrowni jądrowej, w rezultacie opadania substancji promieniotwórczych z obłoku wybuchu jądrowego po wybuchu bomby jądrowej

22 Wybuch bomby atomowej w Nagasaki 9 sierpnia 1945

23

24 Skażenie promieniotwórcze

25 Rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas: niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu – broń atomowa) reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru – bomba wodorowa – o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.

26 Bomba atomowa film Wybuch atomowy Symulacja wybuchu jądrowego

27 Organizmy lub substancje pochodzenia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mogą to być odpady medyczne, np. mikroorganizmy, wirusy lub toksyny (pochodzenia biologicznego), które mogą zagrażać życiu człowieka. Zagrożeniem biologicznym mogą być również substancje stanowiące zagrożenie dla zwierząt.

28 ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE

29 Rodzaj broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są: patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika) wirusy (np. wirus ospy prawdziwej).

30

31


Pobierz ppt "Edukacja dla Bezpieczeństwa Aleksandra Czakon. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google