Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Lipska 2, 26-600 Radom Tel: (48) 366 41 31. W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu funkcjonują: Zespół Wczesnego Wspomagania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Lipska 2, 26-600 Radom Tel: (48) 366 41 31. W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu funkcjonują: Zespół Wczesnego Wspomagania."— Zapis prezentacji:

1 ul. Lipska 2, 26-600 Radom Tel: (48) 366 41 31

2 W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu funkcjonują: Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 – Specjalna, o strukturze:  oddziały przedszkolne  klasy I – VI  oddziały rewalidacyjno- wychowawcze Publiczne Gimnazjum Nr 21 - Specjalne. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o trzyletnim cyklu kształcenia. Publiczne Przedszkole Specjalne nr 18 Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu 26-600 Radom, ul. Lipska 2, Tel: (48) 366 41 31

3 W ramach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 tworzone są klasy: dla uczniów z autyzmem- w liczbie od 2 do 4 osób dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, dla uczniów z zaburzeniami sprzężonymi:  z dysfunkcjami narządu ruchu,  z wadami słuchu,  z wadami wzroku. Poradnia zajmuje się diagnozą, orzecznictwem i terapią dzieci i młodzieży z autyzmem i ze spektrum autyzmu. Dzięki temu szkoła tworzy spójny system oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. W szkole realizowane są w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka dwie podstawy programowe. 26-600 Radom, ul. Lipska 2, Tel: (48) 366 41 31

4 Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne z zakresu:  Terapii logopedycznej – w tym alternatywnych i wspomagających metod komunikacji: PECS, MAKATON, PCS, M. Grycman  gimnastyki korekcyjnej  terapii glottodydaktyki  treningu uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa  neuroterapii EEG Biofeedback  terapii w pracowni polisensorycznej  terapii Integracji Sensorycznej  Ruchu Rozwijającego Metodą W. Sherborne  wspomagania rozwoju intelektualnego  rehabilitacji ruchowej  usprawniania pola widzenia  pracy z komputerem  terapii zajęciowej  muzykoterapii  dogoterapii  hipoterapii 26-600 Radom, ul. Lipska 2, Tel: (48) 366 41 31

5 Atutem naszej placówki jest: wysoko wyspecjalizowana kadra, baza przygotowana dla uczniów niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety) specjalistycznie wyposażone sale terapeutyczne stołówka świetlica estetyczne i profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne własny transport dla uczniów małoliczne klasy profesjonalizm w diagnozowaniu i opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych podmiotowe traktowanie każdego ucznia wysoka efektywność w zakresie edukacji, terapii, modyfikacji trudnych zachowań w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania rehabilitacja ruchowa (kombinezon Spider Suit, terapia NDT Bobath). 26-600 Radom, ul. Lipska 2, Tel: (48) 366 41 31


Pobierz ppt "Ul. Lipska 2, 26-600 Radom Tel: (48) 366 41 31. W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu funkcjonują: Zespół Wczesnego Wspomagania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google