Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Położenie miasta  Kościan leży 40 km na południe od Poznania – stolicy Wielkopolski, przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław.  Przez miasto przebiega.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Położenie miasta  Kościan leży 40 km na południe od Poznania – stolicy Wielkopolski, przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław.  Przez miasto przebiega."— Zapis prezentacji:

1

2 Położenie miasta  Kościan leży 40 km na południe od Poznania – stolicy Wielkopolski, przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław.  Przez miasto przebiega szlak kolejowy łączący Śląsk z Wybrzeżem.  Liczba mieszkańców – ok. 25 tys.  Powierzchnia – 8,8 km2

3 Kościan z lotu ptaka

4 Plan miasta

5 Uwarunkowania geograficzne Surowce:  Okolice Kościana należą do regionów bogatych w złoża gazu ziemnego oraz pokłady węgla brunatnego. Wśród innych surowców wymienić należy torf, glinę, żwir i piaski. Typowe w tym regionie są gleby brunatne, bielicowe i czarne ziemie. Wody:  Główne cieki wodne to kanały i rowy melioracyjne spływające do Kanałów Obrzańskich. Jeden z nich – Kanał Kościański – zbierający wody z południowo-wschodniej części regionu, w samym mieście rozdziela się, tworząc wyspę, na której ulokowana jest najstarsza część miasta. Klimat:  Okolice Kościana charakteryzują się przewagą mas powietrza polarnomorskiego napływających znad północnego Atlantyku oraz niedoborem opadów. Lasy:  Lesistość Niziny Kościańskiej jest niewielka. Dominują drzewostany sosnowe i mieszane z przewagą dębu. Na terenach niżej położonych zachowały się kompleksy lasów grądowych i łęgowych.

6 Początki miasta sięgają pierwszej połowy XIII w. Nazwa Kościan pochodzi prawdopodobnie od nazwy rośliny bagiennej „koszczki” porastającej podmokłe tereny doliny Obry – kościen, kościeniec oznaczał sitowiec, sitową trawę. Pierwszy historyczny zapis źródłowy podający nazwę miasta w formie „Costan” występuje w 1242 r. w dokumencie opactwa benedyktynów w Lubiniu. Prawa miejskie uzyskane w drugiej połowie XIII w. potwierdził król Władysław Jagiełło w 1400 r. Od 1332 r. mówi się o Kościanie jako o mieście królewskim. Z tego też tytułu cieszyło się szczególną opieką ze strony kolejnych panujących. Nie szczędzili mu oni licznych przywilejów gwarantujących pomyślny rozwój. W ciągu XV i XVI w. miasto przekształciło się ze średniowiecznej osady handlowo- produkcyjnej w prężny ośrodek miejski. Kościan średniowieczny i doby odrodzenia był miastem rzemieślinczo-handlowym. Wśród rzemieślników najsilniejszą grupę stanowili sukiennicy, płóciennicy i postrzygacze sukna. Kościańscy sukiennicy słynęli z wysokiej jakości wyrobów w całej Polsce, w Prusach i na Rusi. Jednakże wysoka jakość sukien spowodowała liczne ich naśladownictwa i fałszerstwa.

7 Kościół pw. NMP Wniebowziętej  Kościół został zbudowany w latach 1333-56. Pierwotnie trzynawowy korpus i jednonawowe prezbiterium. W XV i XVI wieku dobudowano do korpusu kaplice, rozbudowano prezbiterium na trzynawowe oraz na nowo nakryto dachem (dwuspadowym, krytym dachówką) wszystkie dobudowane części.  W 1547 spaliła się wieża, odbudowano ją w 1594 roku. W 1711 wieża ponownie ulega uszkodzeniu, zawaliła się i do dnia dzisiejszego nie została odbudowana, zachowana do wysokości murów korpusu.

8 Kościół pw. Pana Jezusa  Świątynia została wybudowana jako kaplica ufundowana przez Melchiora Gurowskiego, starostę kościańskiego po 1666 roku dla zakonu dominikanów w stylu barokowym. Do rozmiarów kościoła została rozbudowana w latach 1905-1908 w stylu neobarokowym. Po odzyskaniu niepodległości kościół był użytkowany w latach 1920-1930 przez redemptorystów. Podczas okupacji hitlerowskiej kościół był użytkowany jako magazyn mebli.

9 Kościół pw. Św. Ducha Świątynia istniała prawdopodobnie już przed 1385 rokiem i mieściła się poza murami miejskimi - na Przedmieściu Poznańskim. Fundatorem i dobroczyńcą kościoła i wybudowanego obok niej przytułku były władze miejskie. Jest to budowla w stylu gotyckim, w obecnej formie wzniesiona w połowie XV stulecia, przebudowany w latach 1615-1620. Z tego czasu pochodzi szczyt w stylu renesansowym. Kościół uległ spaleniu podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku, odbudowany następnie w 1698 roku.

10 Ratusz  Ratusz w Kościanie – kościański ratusz jest późno klasycystyczną budowlą zbudowaną w połowie XIX wieku, na miejscu starszego gotyckiego ratusza z XV wieku. Budynek jest murowany z cegły, otynkowany, posiada boniowany parter. W centralnej części budynku wznosi się czworoboczna wieża zegarowa z iglicą zwieńczoną orłem.

11 Zamek w Kościanie  Na początku XIV wieku w miejscu grodu wzniesiony został zamek. Był siedzibą starosty. W 1655 roku został spalony a w następnym wieku rozebrany. W XIX wieku na tym miejscu wybudowano szpital miejski. Pozostałe po zamku dwa budynki gospodarcze zostały w 1964 roku przebudowane. Był tutaj zamek a teraz jest to oddział chirurgii w Kościane.

12 Miejski Ośrodek Sportu  Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Kościanie powstał w wyniku przekształcenia Międzyszkolnego Obiektu Sportowego. Składa się z kompleksu basenowego w którego skład wchodzą: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zespół saun (parowa i sucha), solarium oraz sztuczne lodowisko o powierzchni 600 m2. Sztuczne lodowisko działa zimą przy odpowiednich warunkach pogodowych (maks. Temp. 10 o C ). Basen sportowy posiada homologację polskiego Związku Pływackiego z prawem organizowania wszelkiego rodzaju zawodów. Jednorazowo z basenów może korzystać ponad 100 osób.  Dysponujemy ponadto pełnowymiarowym Stadionem Piłkarskim oraz halą sportową zlokalizowaną w delcie rzeki Obry. Właścicielem MOSiR jest Samorząd Miasta Kościana. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

13 Wnętrze pływalni

14 Nenufar Club Park oferuje piękne miejsca na łonie przyrody dla weekendowego wypoczynku, popołudniowej rozrywki, wycieczki szkolnej lub zabawy wieczornej. W skład infrastruktury wypoczynkowej parku wchodzą: tratwy, łodzie, kajaki, stanowiska piknikowe, grille, miejsca na ognisko, szeroko rozbudowany plac zabaw, leżaki do opalania, Atlantyda – wodny plac zabaw. Całość parku uzupełniają makiety znanych budowli świata m.in. Wieża Eiffla, Piramida Egipska, Big Ben, Statua Wolności itp., które można obejrzeć spacerując po parku lub pływając kajakiem. Jedną z atrakcji parku jest również możliwość zwiedzenia wyspy „Świat Bajek”

15 Park Miejski im. Kajetana Morawskiego Liczący ok. 11 ha park powstał na przełomie XVIII/XIX w. Jest parkiem o charakterze lasu sosnowego z domieszką drzew liściastych, wśród których należy wymienić robinie, klony, wiązy i dęby. W poszyciu spotkać można stanowiska m.in. konwalii majowej. W latach 1905-1907 wytyczono w parku ścieżki spacerowe. Do lat 90-tych istniała tu kręgielnia.

16 Liceum Ogólnokształcące im Oskara Kolberga w Kościanie 21 VII 1810 roku burmistrz Kościana Stanisław Niklewicz utworzył w Kościanie szkołę miejską wyższego stopnia. Dopiero w 1851 roku wobec przeciążenia Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, mógł Kościan ubiegać się uzyskanie prawa do zorganizowania tzw. "wyższej szkoły". Szkołę otwarto 27 IV 1868,w pierwszym roku istnienia zapisało się do niej 44 uczniów.

17 Najstarsze budynki Kościana  W Kościanie znajduje się wiele ciekawych budynków mieszkalnych, z których 24 zostały wpisane na listę zabytków. Najstarszy z nich, położony przy rynku pochodzi z I ćw. XVII w. Pozostałe powstawały w XIX i na początku XX w. W rejestrze zabytków zapisano również założenie urbanistyczne Kościana.

18 Najstarszy budynek w Kościanie

19 Wieża ciśnień  Wieża ciśnień znajduje się w północnej części Kościana i jest jednym z najlepiej wyeksponowanych obiektów zabytkowych miasta.  Wieża ma wysokość 33 m i jest jednym z najwyższych budynków w mieście - doskonale widoczna z drogi krajowej nr 5. Wewnątrz znajduje się stalowy, nieczynny obecnie, zbiornik wyrównawczy dla Kościana ( o pojemności 250 m3).  Wieża Ciśnień wraz z pozostałymi elementami zespołu wodociągowego decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7.VI.2005 r. została wpisana do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.

20

21 Planty Kościańskie  Już na początku XIX w. pruskie władze Kościana podjęły starania o zorganizowanie terenów zielonych upiększających miasto, a jednocześnie służących wypoczynkowi jego mieszkańców. Sukcesywnie zagospodarowano brzegi kanałów Obry tworząc spacerowe planty. Nad wodą posadzono m.in. wierzby płaczące, klony i kasztanowce. Dzisiaj największe okazy tych drzew mają ponad 20 m wysokości i ponad 4 m obwodu. Planty zaczynają się w miejscu rozwidlenia kanału Obry, w części miasta nazywanej Łazienkami, a kończą za mostem na ul. Marcinkowskiego. Przechodzą w tym miejscu w Park Miejski im. Kajetana Morawskiego. Najpiękniejszy jest odcinek plantów biegnący wzdłuż Wałów ze gockiego.

22 Planty kościańskie zimą i latem

23 Sąd w Kościanie Teren przy obecnym Placu Niezłomnych zajmowany był przez klasztor Dominikanów. Po kasacie zakonu w XIX w. obiekty klasztorne rozebrano, a teren przeznaczono pod budowę m.in. siedziby sądu miejskiego. Obecny budynek postawiono na przełomie XIX/XX w. Powstał wówczas piętrowy obiekt na rzucie prostokąta, ozdobiony trzyosiowym ryzalitem pośrodku fasady frontowej. Obecnie mieści się w nim Sąd Rejonowy.

24 Urzęd Miasta Budynek, a właściwie zespół budynków Urzędu Miejskiego w Kościanie zbudowano w 4 ćw. XIX w. Eklektyczny zespół składa się z piętrowego budynku głównego z ryzalitem pośrodku, ozdobionego czterema pilastrami korynckimi. Przed ryzalitem wysunięty jest taras wsparty na czterech słupach. Z prawej strony dobudowany jest piętrowy budynek, natomiast z lewej skrzydło połączone z budynkiem głównym galerią na wysokości pierwszego piętra. Budynek stoi przy al. Kościuszki.

25 Podczas przygotowania projektu zostały wykorzystanie materiały z:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ko%C5%9Bciana http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ko%C5%9Bciana  https://www.google.pl/search?q=Zdj%C4%99cia+P%C5%82ywalni+i+Lodowiska+w+ko%C5%9Bci anie&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=1VevUZfuDYqRtQbwvIHABA&ved=0CCwQsAQ&b iw=1280&bih=899 https://www.google.pl/search?q=Zdj%C4%99cia+P%C5%82ywalni+i+Lodowiska+w+ko%C5%9Bci anie&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=1VevUZfuDYqRtQbwvIHABA&ved=0CCwQsAQ&b iw=1280&bih=899  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pana_Jezusa_w_Ko%C5%9Bcianie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pana_Jezusa_w_Ko%C5%9Bcianie  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Ko%C5%9Bcianie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Ko%C5%9Bcianie  http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/1356,koscian-budynek-urzedu-miejskiego.html http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/1356,koscian-budynek-urzedu-miejskiego.html http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/22007,koscian-zabytkowe-budynki-mieszkalne.html http://www.zamki.pl/?idzamku=koscian http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/914,koscian-nadobrzanskie-planty.html

26 Patrycja Nowakowska Martyna Kowalska Jakub Pasikowski Robert Kempa Mateusz Pasikowski Projekt edukacyjny przygotowali uczniowie kl. III GIM. A


Pobierz ppt "Położenie miasta  Kościan leży 40 km na południe od Poznania – stolicy Wielkopolski, przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław.  Przez miasto przebiega."

Podobne prezentacje


Reklamy Google