Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Jurczyńska Zespół Szkół nr 2 w Mławie. Pisząc referat, wypracowanie czy przygotowując prezentację maturalną nie zapomnij podać informacji z czego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Jurczyńska Zespół Szkół nr 2 w Mławie. Pisząc referat, wypracowanie czy przygotowując prezentację maturalną nie zapomnij podać informacji z czego."— Zapis prezentacji:

1 Renata Jurczyńska Zespół Szkół nr 2 w Mławie

2 Pisząc referat, wypracowanie czy przygotowując prezentację maturalną nie zapomnij podać informacji z czego korzystasz! Dzięki temu zachowujesz prawa autorskie.

3 to uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.

4 To spis wszystkich tekstów, np. utworów literackich (powieści, wierszy) oraz innych (reprodukcji obrazów, filmów), które zostały wykorzystane w pracy.

5 Pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

6 literaturą podmiotu będzie na przykład: Prus Bolesław, Lalka, a literaturą przedmiotu: Markiewicz Henryk, „Lalka” Bolesława Prusa.

7  bibliografia załącznikowa jest umieszczana na końcu pracy,  informacji na temat książki szukamy na stronie tytułowej, a nie na okładce,  opisy kolejno ponumerowane znajdują się w kolejności alfabetycznej,  pomijamy informacje o stopniach naukowych autora,  jeśli autorów jest 2 lub 3, podajemy wszystkich, oddzielając przecinkami,  jeśli autor jest nieznany, lub gdy autorów jest więcej niż 3, opis zaczynamy od tytułu,  tytuł czasopisma podajemy w cudzysłowie,  podajemy numer kolejnego wydania książki,  numer znormalizowany ISBN podajemy tylko przy opisie całej książki,  konsekwentnie stosujemy znaki przestankowe: kropki, przecinki.

8 Nazwisko i imię (lub inicjał imienia), tytuł książki, oznaczenie wydania, numer tomu, miejsce wydania: wydawca, rok wydania, ISBN. Przykład: Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Kraków: Zielona Sowa, 2005, ISBN 83-7389-617- 1.

9 Przykład: Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. Ewy Szczęsnej, Wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, ISBN 83-02- 08470-0.

10 Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer, numery stron. Przykład: Zajkowska Joanna, Adam Mickiewicz „Cogito” 1998, nr 15, s. 71-75.

11 Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, tytuł wywiadu. Rozmowę przeprow. imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł czasopisma” rok, numer, numery stron. Przykład: Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992, nr 50, s. 12.

12 Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, tytuł recenzowanej książki, miejsce wydania, rok wydania. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, tytuł recenzji, „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony. Przykład: Lepianka Maciej, I w następnym dniu, Warszawa 1996. Rec. Lipka Krzysztof, Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48.

13 Tytuł, [rodzaj dokumentu], reżyser, nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika. Przykład: Pan Tadeusz, [film], reż. A. Wajda, Vision Film 2000, kaseta VHS.

14 Nazwisko kompozytora/wykonawcy, tytuł nagrania, [rodzaj dokumentu], nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika. Przykład: Grieg Edvard, Peer Gynt, [dokument dźwiękowy], Accord Song 2000, płyta CD.

15 nazwisko i imię autora dzieła (malarz, grafik, autor fotografii), tytuł dzieła, w: autor książki, w której zamieszczona jest ilustracja, tytuł książki, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce i rok wydania, numer strony, na której znajduje się ilustracja. Przykład: Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], w: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław: Ossolineum, 1986, s. 46.

16 Autor, tytuł pracy, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, [data dostępu], warunki dostępu. Przykład: Hłasko M., Ósmy dzień tygodnia, [online], [dostęp 19 września 2005], dostępny: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspol czesnosc/hlasko/osmy.html

17 Autor dzieła, tytuł dzieła, technika wykonania dzieła, format, nazwa instytucji przechowującej dzieło, [typ nośnika], data wykonania dzieła, [data dostępu], warunki dostępu. Przykład: Wyspiański Stanisław, Chłopiec z kwiatem, pastel, 51x32,5, Muzeum Narodowe Warszawa, [online], 1893, [dostęp 3 września 2005], dostępny: http://www.pinakoteka.zascianek.pl

18 Autor artykułu, tytuł artykułu, w: tytuł dokumentu macierzystego, [typ nośnika], wydawca, rok wydania, [data dostępu], warunki dostępu. Przykład: Wiosna Ludów(1848-1849), w: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, [online], Optimus Pascal, [dostęp: 12 lutego 2004], dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/wiem/001c1c.html.

19 1. 1. Bibliografia załącznikowa i przypisy, „Biblioteka w Szkole” 2004, nr 11, s. 26-27. 2. 2. Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof, Bibliografia załącznikowa [online], Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2002, [dostęp 20 luty 2012], dostępny w Internecie: http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?li nk=zalacznik#ad.6 3. 3. Bułat Janina, Topolewska Olga, Wzory i przykłady opisów bibliograficznych [online], Białystok: Centrum Edukacji Nauczycieli, 2005, [dostęp 20 luty 2012], dostępny w Internecie: http:// www.fajnaszkola.net/pdf/bibliografia_zalacznikowa.pdf.


Pobierz ppt "Renata Jurczyńska Zespół Szkół nr 2 w Mławie. Pisząc referat, wypracowanie czy przygotowując prezentację maturalną nie zapomnij podać informacji z czego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google