Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaliczenie ćwiczeń i egzamin Egzamin: –W sem. Letnim (pisemny, ustny). Od pięciu do siedmiu zadań. Ćwiczenia: –Obecność na ćwiczeniach. –Pozytywne oceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaliczenie ćwiczeń i egzamin Egzamin: –W sem. Letnim (pisemny, ustny). Od pięciu do siedmiu zadań. Ćwiczenia: –Obecność na ćwiczeniach. –Pozytywne oceny."— Zapis prezentacji:

1 Zaliczenie ćwiczeń i egzamin Egzamin: –W sem. Letnim (pisemny, ustny). Od pięciu do siedmiu zadań. Ćwiczenia: –Obecność na ćwiczeniach. –Pozytywne oceny z dwóch sprawdzianów wiadomości z zakresu ćwiczeń i wykładów w każdym z semestrów. –Pozytywnie ocenione domowe prace kontrolne przygotowane w formie sprawozdania. –Aktywny udział w pracach zespołowych (obliczeniowych i pomiarowych) wykonywanych podczas ćwiczeń.

2 Treść wykładu Historia geodezji Fizyczna powierzchnia Ziemi, elipsoida, geoida Systemy współrzędnych –Kartezjański system współrzędnych –Biegunowy system współrzędnych –Zależność między kartezjańskim a biegunowym systemem Miary i jednostki Zamiana miar kątowych

3 Definicja Helmerta Geodezja jest to nauka zajmująca się pomiarami i tworzeniem map powierzchni Ziemi. Chociaż od tego czasu metody geodezji zmieniły się znacząco, definicja ta jest wciąż aktualna i wymaga tylko uzupełnienia o problematykę współczesnych zmiany w czasie powierzchni Ziemi.

4 Sferyczny model Ziemi –Eratosthenes (276– 194 p.N.E.) – Pierwszy wyznaczył promień ziemi z dużą jak na te czasy dokładnością,

5 Fizyczna powierzchnia Ziemi, elipsoida i geoida

6 Siła ciężkości Siła ciężkości jest wypadkową siły przyciągania i siły odśrodkowej

7 Geoida Geoida jest jedną z wielu powierzchni ekwipotencj alnych

8 Geoida

9 Elipsa i elipsoida

10 Systemy współrzędnych prostokątne systemy kartezjańskie systemy krzywoliniowe

11 Systemy współrzędnych Geocentryczne Lokalne

12 Kartezjański trójwymiarowy system współrzędnych

13 Geodezyjny system

14 Zależności

15 Miary i jednostki Podstawy systemu SI Odległość: metr m Masa: kilogram kg Czas: sekunda s Prąd elektryczny: amper A Natężenie światła:Kandel cd Gęstość: moll mol

16 Definicja metra 1/10 000 000 część łuku południka –pomiar południka –stworzenie Archiwalnego Metra –wzorzec platynowo irydowego o przekroju w kształcie litery x w 1960 roku zdefiniowano metr jako 1 650 763.73 długości fali emitowanej przez atomy 86 Kr

17 Miary i jednostki Pokrewne jednostki systemu SI Powierzchnia: 1 m 2 Prędkość: 1 ms -1 Przyspieszenie: 1 ms -2 Siła: 1 m kg s -2 zwana 1 Newton (N) Ciśnienie: 1 m -1 kg s -1

18 Jednostki odległości 1 dekametr = 10 1 m = 1dam 1 decymetr = 10 -1 m = 1 dm 1 hektometr = 10 2 m = 1 hm 1 centymetr = 10 -2 m = 1 cm 1 kilometr = 10 3 m = 1 km 1 milimetr = 10 -3 m = 1 mm 1 megater = 10 6 m = 1 Mm 1 mikrometr = 10 -6 m = 1  m 1 gigametr = 10 9 m = 1 Gm 1 nanometr = 10 -9 m = 1 nm 1 terametr = 10 12 m = 1 Tm 1 pikometr = 10 -12 m = 1 pm

19 Jednostki odległości 1 dekametr = 10 1 m = 1dam1 decymetr = 10 -1 m = 1 dm 1 hektometr = 10 2 m = 1 hm1 centymetr = 10 -2 m = 1 cm 1 kilometr = 10 3 m = 1 km1 milimetr = 10 -3 m = 1 mm 1 megametr = 10 6 m = 1 Mm1 mikrometr = 10 -6 m = 1 mm 1 gigametr = 10 9 m = 1 Gm1 nanometr = 10 -9 m = 1 nm 1 terametr = 10 12 m = 1 Tm1 pikometr = 10 -12 m = 1 pm

20 Jednostki powierzchni 1 ar = 10 2 m 2 = 1 a1 decymetr kwadratowy = 10 -2 m 2 = 1 dm 2 1 hektar = 10 4 m 2 =1ha1 centymetr kwadratowy = 10 -4 m 2 = 1 cm 2 1 kilometr kwadratowy = 10 6 m = 1 km 2 1 milimetr kwadratowy = 10 -6 m 2 = 1 mm 2

21 Jednostki kątowe na płaszczyźnie System –Heksagonalny –Dziesiętny –Radialny

22 System heksagonalny kąt pełen = 360 o stopni 1o1o = 60’minut 1’ = 60’’sekund

23 System dziesiętny kat pełen = 400 g gradów 1g1g = 100 c minut gradowych, centygradów 1c1c = 100 cc sekund gradowych, miligradów

24 Radiany Kąt w mierze radialnej jest zdefiniowany przez stosunek łuku b na kt ó rym dany kąt  jest oparty do długości promienia r koła.

25 Zależności między stopniami a radianami 1 kąt pełen = 2  rad = 360 o Zamień 0.321 radiana na miarę stopniową 0.321 x 57.3 ≈ 18.4 stopnia

26 Zależności między gradami a radianami 1 kąt pełen = 2  rad = 400 g

27 Zależności między gradami a stopniami

28 Kiedy Ziemia jest płaska? Obszar nieduży. –R  15.5 km. –750 km kw. 1 : 1 000 000. 1 : 2 000 000.

29 Co mierzymy w geodezji Odległości Wysokości Kąty poziome i pionowe Kierunki

30 Dalmierze elektromagnetyczne

31 Niwelator

32 Teodolit


Pobierz ppt "Zaliczenie ćwiczeń i egzamin Egzamin: –W sem. Letnim (pisemny, ustny). Od pięciu do siedmiu zadań. Ćwiczenia: –Obecność na ćwiczeniach. –Pozytywne oceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google