Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60 + NIE DYSKRYMINUJ MNIE Warsztat antydyskryminacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60 + NIE DYSKRYMINUJ MNIE Warsztat antydyskryminacyjny."— Zapis prezentacji:

1

2 60 + NIE DYSKRYMINUJ MNIE Warsztat antydyskryminacyjny

3 CELE wiedza dyskryminacja mechanizmy motywacja zasada tolerancji i szacunku dobre praktyki rozpoznawanie przeciwdziałanie otwartość

4 METODY PRACY  Wykład  Ćwiczenia  Dyskusja  Dyskusja moderowana  Analiza przypadków  Gry symulacyjne  Filmy dydaktyczne

5 KONTEKST WARSZTATU W jakim celu pracownicom/kom ochrony zdrowia potrzebna jest wiedza antydyskryminacyjna?

6 ZADANIA Edukacja służb publicznych jest sprawą bardzo istotną dla jakości świadczonych usług, podniesienia umiejętności, rozpoznawania i reagowania na dyskryminację i rozwój wielokulturowego społeczeństwa

7 DZIAŁANIA Konieczność kreowania i realizowania takiej polityki społecznej, która zapewni wszystkim obywatelom, niezależnie od ich wieku, narodowości, pochodzenia etnicznego i innych przesłanek, przestrzeganie praw człowieka, w tym ochronę przed przemocą i dyskryminacją

8 TOŻSAMOŚĆ  Tożsamość pierwotna: płeć, pochodzenie, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna, wiek  Tożsamość wtórna: wykształcenie, stan cywilny, dochód, wyznanie, status matrymonialny i wiele innych

9 TOŻSAMOŚĆ PIERWOTNA I WTÓRNA - PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI Tożsamość to „suma wszystkich społecznych identyfikacji z jakich korzysta człowiek przy opisywaniu siebie”

10

11 PIRAMIDA ZNACZEŃ dyskryminacja wykluczenie marginalizacja etykietowanie uprzedzenia stereotypizacja

12 STEREOTYPY Uproszczone opinie, przekonania, reprezentacje czy schematy poznawcze, których obiektami są inne osoby lub grupy społeczne czy kulturowe

13 UPRZEDZENIA Uprzedzenia wynikają ze stereotypów, jednak dla uprzedzeń kluczowe są osobiste emocje jednostki. Uprzedzenie to negatywna postawa wobec określonej grupy społecznej oraz jednostki postrzeganej jako jej członek/członkini. To skłonność do pochopnych, uproszczonych sądów na temat innych osób.

14 DYSKRYMINACJA niewłaściwe, krzywdzące, nieuzasadnione oraz nieusprawiedliwione traktowanie osób z powodu ich przynależności grupowej

15 PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI  Przesłanki dyskryminacji to cechy leżące u podstaw bądź będące przyczyną nierównego traktowania i dyskryminacji  Przesłankami dyskryminacji są najczęściej cechy należące do tożsamości pierwotnej, a zatem takie, na które nie mamy wpływu, lub wpływ na ich zmianę jest mocno ograniczony

16

17 PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI Pochodzenie społeczne Wiek Pochodzenie narodowe Rasa RELIGIA Niepełnosprawność Płeć Orientacja seksualna Pochodzeni e etniczne Przynależność do związków zawodowych

18 Ze względu na przesłankę najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje uprzedzeń i związanej z nimi dyskryminacji : płeć – seksizmseksizm kolor skóry (dawniej: rasa) – rasizmrasizm niepełnosprawność – ableizmableizm pochodzenie narodowe / etniczne – ksenofobiaksenofobia wiek – ageizmageizm pochodzenie żydowskie – antysemityzmantysemityzm pochodzenie romskie – romofobia orientacja psychoseksualna / homoseksualna – homofobia homofobia wyznanie muzułmańskie – islamofobia

19 MIKRONIERÓWNOŚCI To sposoby wyrażania uprzedzeń mogą stanowić zachowania takie jak:  ignorowanie, żartowanie, opowiadanie dowcipów  zachowania niewerbalne np. mimika, gesty  zachowania werbalne, np. obraźliwe komentarze, pogardliwe zwracanie się do innych itp.

20 DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA Dyskryminacja wielokrotna jest pojęciem odnoszącym się do wszystkich sytuacji, w których dyskryminacja pojawia się ze względu na więcej niż jedną przesłankę/cechę Rodzaje dyskryminacji wielokrotnej: Dyskryminacja wielokrotna sensu stricto: ze względu na kilka cech, jednak zdarzenia dyskryminacyjne zachodzą w różnym czasie. Dyskryminacja sumowana: zachodzi ze względu na kilka przesłanek w jednym czasie. Dyskryminacja krzyżowa: kilka cech przenika się jednocześnie (inaczej: krzyżuje) w taki sposób, że otrzymujemy specyficzny obraz dyskryminacji.

21 REAGOWANIE NA DYSKRYMINACJĘ Reagowanie na dyskryminację to podjęcie działania mającego na celu uświadomienie sprawcom, że ich zachowanie jest dyskryminacją i jest niewłaściwe oraz przerwanie tego procesu

22

23 PRAWO ANTYDYSKRYMINACYJNE

24 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R. ART.32 KONSTYTUCJI Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

25 OBSZARY W KTÓRYCH MOŻE DOCHODZIĆ DO DYSKRYMINACJI Dostęp do dóbr i usług Zatrudnienie Opieka zdrowotna Edukacja Ubezpieczeni a społeczne Zatrudnienie niepracownicze inne

26  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  Kodeks cywilny  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

27 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

28 UWAGA Nie każde nierówne traktowanie będzie dyskryminacją Aby mówić o dyskryminacji - nierówne traktowanie musi: Być nieuzasadnione Spowodowane tzw. cechą prawnie chronioną np. rasą, pochodzeniem narodowym

29 RODZAJE DYSKRYMINACJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW KODEKSU PRACY Dyskryminacja pośrednia Dyskryminacja bezpośrednia Molestowanie Molestowanie seksualne Zachęcanie do dyskryminacji

30 Omawianie przykładów CZY TO JUŻ PRZEKROCZENIE PRAWA?

31

32 DZIĘKUJEMY Stowarzyszenie Pro Humanum www.prohumanum.org


Pobierz ppt "60 + NIE DYSKRYMINUJ MNIE Warsztat antydyskryminacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google