Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2012 roku mgr Marlena Włodkowska mgr in ż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2012 roku mgr Marlena Włodkowska mgr in ż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier."— Zapis prezentacji:

1 Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2012 roku mgr Marlena Włodkowska mgr in ż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier Łom ż a, 2015

2 Charakterystyka populacji Badaniem objęto absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy w 2012 roku ukończyli studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na jednym z następujących kierunków:  automatyka i robotyka,  informatyka,  kosmetologia,  pielęgniarstwo I i II stopnia,  technologia żywności i żywienie człowieka,  wychowanie fizyczne,  zarządzanie.

3 Badanie przeprowadzano w miesiącach sierpień – październik 2015 Grupa objęta badaniem – absolwenci po 3 latach od obrony pracy dyplomowej 436 – liczba absolwentów w 2012 roku, 146 - liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu (33% ogółu absolwentów w roku 2012 146 - liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu (33% ogółu absolwentów w roku 2012)

4 Grupa absolwentów objętych badaniem Kierunek Liczba absolwentów Liczba badanych % zwrot ankiet % udziału poszczególnych kierunków do ogółu Automatyka i Robotyka13646%4% Informatyka251768%12% Kosmetologia752229%15% Pielęgniarstwo I46613%4% Pielęgniarstwo II893034%21% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka271141%8% Wychowanie Fizyczne531019%7% Zarządzanie1084441%30% Ogółem:43614633

5 Grupa absolwentów objętych badaniem Problemem, jak corocznie, okazał się kontakt do absolwentów. Wysłano ankietę mailem –niewielki odzew wśród absolwentów. Powtórnie – również kilka osób wypełniło ankietę. Dopiero kontakty telefoniczne pomogły. Na uwagę jednak zasługuje fakt iż z ponad 65% absolwentów – nie można było się skontaktować, a to za sprawą:  nieaktualny adres mailowy bądź telefon,  brak zgody na udział w badaniu,  nie odebrany telefon.

6 Grupa absolwentów objętych badaniem  85 absolwentów studiów stacjonarnych (58%) oraz 61 niestacjonarnych (42%);  Absolwenci, którzy uzyskali dyplom inżyniera – 23%, licencjata – 56%, magistra – 21%;  Absolwenci, którzy uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobrą – 40%, ocenę dobrą plus – 35%, dobrą 14%, dostateczną plus i dostateczną – 11%.

7 Kontynuacja studiów  Blisko 36% badanych absolwentów kontynuowało naukę,  13% badanych absolwentów planuje w przyszłości rozpocząć studia II stopnia;  3,5% badanych podjęło/ukończyło kształcenie na studiach podyplomowych;  4% badanych zamierza podjąć kształcenie na studiach podyplomowych;  Jeden z respondentów rozpoczął studia doktoranckie.

8 Status na rynku pracy - % Status na rynku pracy – badanie z 2014 roku (rocznik 2011) pracujenie pracuje Automatyka i Robotyka 8317 Informatyka 946 Kosmetologia 7723 Pielęgniarstwo I 1000 Pielęgniarstwo II 1000 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 919 Wychowanie Fizyczne 7030 Zarządzanie 7327 Ogółem: 8416

9 Zgodność wykształcenia z zatrudnieniem  55% absolwentów odpowiedziało, iż ich zatrudnienie jest zgodne z kierunkiem studiów, który ukończyli; (65% - 2014)  12% wskazało na częściową zgodność; (16% - 2014)  33% pracujących absolwentów zatrudnionych jest niezgodnie z wykształceniem. (19% - 2014) Liczba odpowiedzi: 123 na 144

10 Zgodność wykształcenia z zatrudnieniem taknie częściowo Automatyka i Robotyka 0%100%0% Informatyka 56%38%6% Kosmetologia 47% 6% Pielęgniarstwo I 100%0% Pielęgniarstwo II 97%0%3% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 40% 20% Wychowanie Fizyczne 43%29% Zarządzanie 25%50%25% Ogółem: 55%33%12%

11 Forma zatrudnienia (dotyczy badanych, którzy pracują)  umowa o pracę –76% (bez zmian – 2014r),  własna działalność gospodarcza – 12,5% (8% - 2014r),  umowa zlecenie / umowa na zastępstwo – po 2,5%,  umowa o dzieło / bez umowy „na czarno”– po 1%,  wolontariat – 1,5%,  staż – 4%, Sektor pracodawcy  sektor prywatny 46%,  publicznym 42%,  własna działalność – 12%

12 Branże w jakich są zatrudnieni absolwenci Inne głównie: handel, produkcja, usługi

13 Zajmowane stanowisko w pierwszym miejscu pracy i obecnym - liczby odpowiedzi: pierwsza praca – 82, obecna praca 114 Kierunek Stanowisko Pierwsza pracaObecna praca Kierownicze Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Właściciel firmy Kierownicze Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Właściciel firmy Automatyka i Robotyka 2 1221 Informatyka 831 151 Kosmetologia 441 474 Pielęgniarstwo I 133 331 Pielęgniarstwo II 1114151471 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 144 3331 Wychowanie Fizyczne 12 411 Zarządzanie 148151282 Ogółem:3 4530414573211

14 Gdzie znajduje się firma, w której jest Pani/Pan zatrudniony? Inne: mazowieckie, warmińsko-mazurskie

15 Gdzie znajduje się firma, w której jest Pani/Pan zatrudniony? Łomża obszar woj. podlaskiego (poza Łomżą) zagranicainne woj. Automatyka i Robotyka 60,00%40,00% Informatyka 18,75%25,00% 56,25% Kosmetologia 41,18%29,41%5,88%23,53% Pielęgniarstwo I 33,33% Pielęgniarstwo II 33,33%46,67% 20,00% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 10,00%70,00% 20,00% Wychowanie Fizyczne 100,00% Zarządzanie 40,63%43,75%3,13%12,50%

16 Liczba zatrudnionych osób w firmach/instytucjach, w których pracują absolwenci

17 powyżej 250 do 250 osób do 50 osób do 10 osób firma jednoosobowa Automatyka i Robotyka 40,00% 20,00% Informatyka 43,75%37,50%12,50%6,25% Kosmetologia 11,76%5,88%23,53%29,41% Pielęgniarstwo I 33,33%16,67% 33,33% Pielęgniarstwo II 50,00%30,00%10,00%6,67%3,33% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 60,00%10,00% Wychowanie Fizyczne 28,57%14,29%0,00%42,86%14,29% Zarządzanie 3,13%18,75%56,25%15,63%6,25%

18 Motywy podjęcia zatrudnienia niezgodnego z wykształceniem  brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z zawodem – 43%,  wyższe wynagrodzenie – 25%,  bardziej interesująca praca – 9,5%,  preferowany zawód nie związany ściśle ze studiami – 13%,  inna przyczyna (np. hobby, rozpoczęcie pracy przed studiami, brak gotówki) – 9,5%. Na pytanie odpowiedziało 53 osoby (tj. 37% badanych)

19 Skuteczne metody poszukiwania pracy W pytaniu wzięli udział wszyscy respondenci, którzy obecnie są zatrudnieni

20 Moment znalezienia pierwszej pracy

21 przed uzyskaniem dyplomu do 6 m-cy6-12 m-cy ponad 1 rok nie poszukiwałem pracy Automatyka i Robotyka 40,00% 20,00% Informatyka 68,75%18,75% 12,50% Kosmetologia 58,82%23,53%5,88% 11,76% Pielęgniarstwo I 50,00%33,33%16,67% Pielęgniarstwo II 63,33%26,67%6,67%3,33% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 50,00%40,00%10,00% Wychowanie Fizyczne 57,14%14,29% Zarządzanie 31,25%43,75%15,63%0,00%9,38%

22 Satysfakcja z obecnie wykonywanej pracy

23 taknie trudno powiedzieć Automatyka i Robotyka 100,00% Informatyka 75,00%12,50% Kosmetologia 64,71%11,76%23,53% Pielęgniarstwo I 66,67%16,67% Pielęgniarstwo II 56,67%10,00%33,33% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 50,00% Wychowanie Fizyczne 57,14% 42,86% Zarządzanie 53,13%15,63%31,25%

24 Czy zdaniem Pani/Pana kwalifikacje zdobyte na w PWSIP pomogły: w znalezieniu pracy w wykonywaniu pracy

25 Potrzeba rozszerzenia programu studiów pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy  blisko 66% absolwentów nie widzi potrzeby rozszerzenia programu studiów pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy; (70% - 2014)  34% jest zdania, iż programy należy rozszerzyć tak, aby dostosować je do potrzeb rynku pracy; w tym tylko 46% podało zakres rozszerzenia (niemniej są to praktycznie pojedyncze odpowiedzi):  większości respondentów program studiów powinien być bardziej praktyczny, a w mniejszym stopniu teoretyczny,  utworzenie studiów magisterskich,  języki obce,  infrastruktura IT,  zakładanie własnej działalności.

26 Poziom znaczenia wymienionych kompetencji (w skali 1-5) bezpośrednio po studiach w porównaniu do wymagań pracodawców Wyniki bardzo zbliżone do roku 2014 Kompetencje ŚREDNIA A – bezpośrednio po studiach B – wymagania pracodawcy Kreatywność 3,634,26 Umiejętność pracy zespołowej 4,044,31 Umiejętność pracy w warunkach stresu 3,564,52 Samodzielność pracy 3,854,54 Umiejętność rozwiązywania problemów 3,744,63 Umiejętność komunikowania się 3,964,63 Umiejętności informatyczne 3,363,86 Znajomość języków obcych 2,873,56 Specjalistyczna wiedza teoretyczna 3,794,16 Specjalistyczne umiejętności zawodowe 3,484,41

27 Doświadczenie na rynku pracy a ukończony kierunek studiów Ponad połowa badanych jest zadowolona z ukończonego kierunku studiów Blisko 80% badanych jest zadowolonych ze studiowania w PWSIiP w Łomży

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2012 roku mgr Marlena Włodkowska mgr in ż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google