Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania,doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania,doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze"— Zapis prezentacji:

1 Badania,doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze

2 Hodowla, pielęgnacja i obserwacja roślin
Uczniowie klasy czwartej sadzili rośliny doniczkowe, poznali zasady ich pielęgnacji i rozmnażania. Założyli hodowlę fasoli i rzeżuchy. Na ich podstawie prowadzili obserwacje faz rozwoju roślin.

3 Badanie czasu rozkładu różnych substancji
Uczniowie sprawdzili czas rozkładu różnych odpadów (skórki banana, kawałka jabłka, gazety, słoika i plastikowego kubka). Wyniki doświadczenia mogli porównać z informacją wyświetloną na tablicy interaktywnej. Po kilkunastu dniach sprawdziły, czy odpady zmieniły się. Dzieci zasypały odpady ziemią.

4 Badanie kałuży Gimnazjaliści obliczyli parametry fizyczne i chemiczne kałuży. Porównali barwę wody z kałuży z barwą wody ze stawu i wodociągu. Określili jej zapach i pH. Wykonali preparaty mikroskopowe poznając organizmy żyjące w małych zbiornikach wodnych.

5 Badanie rzeki Krzemionki i gleby
Uczniowie określili parametry fizyczne wody (przezroczystość, zapach, zawartość substancji organicznych) a także wyliczyli prędkość rzeki. Pobrali próbki wody i gleby do dalszych badań.

6 Uczniowie przy użyciu odczynników określili zawartość w wodzie jonów Ca/Mg, NO2, NO3, NH4 i PO4 oraz określili poziom pH wody. W pierwszym badaniu wykorzystali paski wskaźnikowe, w drugim – roztwór wskaźnikowy.

7 Zbieranie informacji o Krzemionce
Uczniowie zbierali informacje o Krzemionce – rzece, która płynie w okolicy. Dowiedzieli się, że nad rzeką żyją bobry, znaleźli ślady ich działalności, rozmawiali z miejscową ludnością o szkodach, jakie pojawiają się w środowisku w związku z ich obecnością.

8 Badanie temperatury, wilgotności, naświetlenia i hałasu
Gimnazjaliści trzecich klas dokonali pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, zmierzyli naświetlenie i pomiar hałasu.

9 Badanie zawartości pyłów w powietrzu
Uczniowie sprawdzili zawartość pyłu w powietrzu. Posmarowane wazeliną szkiełka podstawowe umieścili w różnych miejscach: na szkolnym podwórku, bezpośrednio przy poboczu drogi i w dalszej odległości od drogi. Po 3 dniach szkiełka zebrano i oceniono ich stan.

10 Badanie pH pyłów i pH opadów deszczowych
Uczniowie zebrali pył z chodnika i zbadali jego pH przy pomocy papierka wskaźnikowego. Następnie zbadali pH wody deszczowej i pH wody z kałuży. We wszystkich przypadkach odczyn był minimalnie kwaśny.

11 Wpływ kwaśnych deszczy na kiełkowanie nasion rzeżuchy
Uczniowie przygotowali dwie próby: kontrolną (wata nasączona wodą) i doświadczalną (wata nasączona kwaśnym roztworem). Po 4 dniach w pierwszej próbie nasiona wykiełkowały, w drugiej – brak oznak kiełkowania. Próba 1 Próba 2

12 Badanie zawartości ozonu w powietrzu
Uczniowie wykonali również badanie zawartości ozonu w powietrzu przy pomocy papierka wskaźnikowego do oznaczania ozonu. Badanie wykazało, iż w okolicy jest wysoki poziom ozonu.

13 Sposoby wykorzystania energii słonecznej
Wykorzystując zestaw „ Energie odnawialne” uczniowie zbudowali model obrazujący wykorzystanie energii słonecznej do zasilenia oświetlenia oraz...

14 model wykorzystujący energię słoneczną do napędzania wiatraka.
Zajęcia gimnazjalistów wywołały duże zainteresowanie wśród młodszych uczniów.

15 Zajęcia w Autobusie Energetycznym
Grupa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyła w zajęciach w mobilny centrum edukacyjno – informacyjnym, które przeciwdziała zmianom klimatu. Zajęcia w ekobusie przybliżyły uczniom, w jaki sposób w codziennym życiu można zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz wody.

16 Dzieci chętnie i poprawnie odpowiadały na zadane im pytania, dopytywały o różne zagadnienia związane z tematem zajęć. Dla najaktywniejszych były drobne upominki od prowadzących zajęcia.

17 Nową ekopracownię przyrodniczą wykorzystywali inni nauczyciele w celu przeprowadzania własnych zajęć. Odbywały się w niej także różne spotkania, szkolenia, posiedzenia rady pedagogicznej, zebrania z rodzicami. Lekcja muzyki w szkole podstawowej

18 Sprawozdanie z przeprowadzonych zadań programu „Moja ekoprzygoda”oraz efektów rzeczowych i ekologicznych zostało przedstawione na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Sprawozdania wysłuchali przybyli na uroczystość zaproszeni goście, w tym władze gminy, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

19 Nauczyciel przyrody i biologii
mgr Lidia Skoneczna


Pobierz ppt "Badania,doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google