Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowym liderem jest facylitator, a nie osoba wydająca polecenia.” - John Naisbitt Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: facylitatorzy Projekt został zrealizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowym liderem jest facylitator, a nie osoba wydająca polecenia.” - John Naisbitt Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: facylitatorzy Projekt został zrealizowany."— Zapis prezentacji:

1 „Nowym liderem jest facylitator, a nie osoba wydająca polecenia.” - John Naisbitt Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: facylitatorzy Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

2 Przegląd prezentacji Programy wyższych uczelnie – Przegląd programów – Oczekiwane rezultaty Facylitacja – Co to jest? – Dlaczego jest ważna dla ciebie, firmy sektora kreatywnego? – Jak facylitatorzy osiągają rezultaty – z twoim udziałem – Do kogo konkretnie możesz się zwrócić? Główni facylitatorzy – Programy uczelniane – Rząd – Organizacje pozarządowe – Programy – Inwestorzy prywatni – Wsparcie finansowe 2

3 Programy wyższych uczelni Programy pozwalają wyższym uczelniom zwiększyć wiarygodność biznesową Programy wskazują na przeszkody w realizowaniu współpracy pomiędzy MŚP a uczelniami Osoby zarządzające programami często mają doświadczenie w biznesie, co pozwala skorzystać z ich wiedzy 3

4 Oczekiwane rezultaty Pokonanie barier współpracy pomiędzy MŚP a uczelniami Dostęp do innowacji i wiedzy dla MŚP Uczelnie rozumieją funkcjonowanie MŚP Budowanie środowiska współpracy pomiędzy uczelniami a MŚP 4

5 …dalsze rezultaty… Zwrot finansowy z inwestycji poczynionych przez uczelnię na badania Promowanie samozatrudnienia na uczelniach – studenci i start-upy Rozwój MŚP Jakie są twoje oczekiwania? 5

6 … jeszcze więcej rezultatów Opracowanie materiałów wykorzystywanych podczas różnych kursów i studiów Organizacje sektorowe (w szczególności sektora kreatywnego) angażują się w badania MŚP działają w inkubatorach przedsiębiorczości, ośrodkach innowacji i pozyskują inwestorów, np. spółki z kapitałem podwyższonego ryzyka 6

7 Facylitacja – w celu wykorzystania programów uczelnianych Co to jest? – Facylitacja jest ważnym narzędziem pomagającym jednostkom i grupom bardziej efektywnie i skutecznie osiągać zakładane cele. Dlaczego jest ważna? – Możesz osiągnąć inaczej niedostępne rezultaty Co może zapewnić facylitator? – Przedstawia odpowiednie treści i informacje – Planuje i formułuje procesy pomagające w osiąganiu celów – Może odpowiednio organizować spotkanie i inne wydarzenia, aby misja grupy została osiągnięta w ramach danej sesji – Może ułatwiać podział odpowiedzialności podczas spotkania – Ułatwia odpowiadanie na pytania, podejmowanie niezbędnych decyzji i rozwiązywanie określonych problemów 7

8 W skrócie… 8 Cel facylitatcji Ogólny: - wspieranie grupy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań Główne cele szczegółowe: - zachęcanie do pełnego zaangażowania - promowanie wzajemnego zrozumienia - budowanie trwałego porozumienia - wzmacnianie umiejętności wypracowywania rozwiązań przez grupę

9 Z kim możesz współpracować? Kto może wspierać innowacje? Rząd Organizacje pozarządowe Programy wsparcia Inwestorzy prywatni Wsparcie finansowe 9

10 Główni partnerzy 1.Programy rządowe 2.Uczelniane programy wspierania biznesu 3.Programy transferu technologii 4.Naukowe ośrodki innowacyjne 5.Instytucje otocznia biznesu 6.Organizacje pozarządowe 7.Agencje przedsiębiorczości 8.Inkubatory 9.Inwestorzy prywatni: anioły biznesu, kapitał ryzyka 10.Częściowo niezależne organizacje pozarządowe 10

11 1. Programy rządowe Środkami dysponują działające lokalnie władze zarządzające Przykład sprawdzonego programu: – Kolejny termin składania wniosków 17 września 2015r. – Patrz https://www.eurostars-eureka.eu/https://www.eurostars-eureka.eu/ 11

12 Uczelniane programy współpracy z przedsiębiorcami Ich celem jest wspieranie transferu wiedzy Wspieranie projektów, które mają szanse na wdrożenie w gospodarce Stymulowanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami Zwiększanie wydatków na B+R Rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami 12

13 Transfer technologii Transfer technologii to proces przekazywania umiejętności, wiedzy i technologii Rodzaje transferu – Pionowy transfer technologii – Horyzontalny transfer technologii Niektóre programy rządowe mają na celu finansowanie wprowadzania technologii na rynek Szereg tego typu programów realizowanych jest w ramach inkubatorów Różne kraje stosują różne metody wykorzystania komercyjnego: – umowy licencyjne – Spółki joint venture i spółki cywilne – spin-offy – spin-outy 13 Cykl transferu technologii Wynalazek Ocena technologii Ochrona własności intelektualnej Marketing Technologii Licencjonowanie Produkty i usługi Dochody Badania i rozwój technologii

14 Tradycyjny transfer technologii Sektory kreatywne? – Działaj wcześnie – Bądź otwarty 14 Naukowiec dokonuje odkrycia Nawiązanie współpracy z biurem transferu technologii Biuro ocenia wynalazek i decyduje o opatentowaniu Wniosek patentowy Oferowanie technologii firmom Negocjowanie umów licencyjnych tantiemy, przejęcie udziałów, itp.. Licencjonowanie technologii Firmy dostosowują i korzystają z technologii

15 Przykład transferu technologii Patrz: https://connect.innovateuk.orghttps://connect.innovateuk.org 15

16 Naukowy ośrodek innowacji Zapewnia współpracę pomiędzy biznesem a uczelnią Lepiej dopasowuje innowacyjne technologie do wdrażania w gospodarce Inicjuje i racjonalizuje transfer technologii z sektora B+R do gospodarki 16 Przykłady:

17 Instytucje otoczenia biznesu Czym jest instytucja otoczenia biznesu? Czym się zajmuje? Jakie korzyści możesz osiągnąć współpracując z instytucją otoczenia biznesu? 17

18 Organizacje pozarządowe Czym są organizacje pozarządowe? Czym się zajmują? Jakie korzyści możesz osiągnąć współpracując z organizacją pozarządową? 18

19 Częściowo niezależne organizacje pozarządowe Częściowo niezależne organizacje pozarządowe realizujące kompetencje władzy centralnej to organy doradcze lub wykonawcze Realizują kompetencje władzy centralnej, tzn. agencje rozwoju przedsiębiorczości, wspierające MŚP i innowację 19

20 Agencje przedsiębiorczości Czym są agencje przedsiębiorczości? Czym się zajmują? Jakie korzyści możesz osiągnąć współpracując z agencjami przedsiębiorczości? 20

21 Inkubatory przedsiębiorczości Czym są inkubatory przedsiębiorczości? Czym się zajmują? Jakie korzyści wynikają z działania inkubatorów przedsiębiorczości? 21 Program inkubacji biznesu 0. Sekretariat 7. Zarządzanie programem 6. Budowanie marki 5. Edukacja i dostęp do wiedzy 4. Powiązania i sieć kontaktów 3. Finansowanie i dostęp do finansowania 2. Usługi biznesowe 1. Infrastruktura i usługi

22 Prywatni inwestorzy Kim są prywatni inwestorzy? – Anioły biznesu – Organizacje kapitału podwyższonego ryzyka Czym się zajmują? Jakie korzyści możesz osiągnąć współpracując z inwestorami prywatnymi? 22

23 Prywatni inwestorzy: Anioły biznesu Kim są i jak się z nimi skontaktować? – Anioły biznesu to prywatni inwestorzy zwani również „inwestorami nieformalnymi”, którzy inwestują w nienotowane na giełdzie młode przedsiębiorstwa – zalecane ostrożne podejście;-) W jaki sposób mogą ci pomóc? – Są to majętne osoby dawni przedsiębiorcy lub prezesi, którzy zapewniają nie tylko finansowanie, ale również doświadczenie i umiejętności biznesowe Jakie korzyści można odnieść dzięki ich pomocy? – Anioły biznesu dokonują inwestycji w zasadzie we wszystkich sektorach – anioły biznesu składnia do inwestycji perspektywa szybkiego wzrostu – Anioły biznesu oferuję korzystniejsze warunki niż inni pożyczkodawcy – Koncentrują się na wspieraniu firmy w odniesieniu sukcesu, raczej niż osiąganiu znacznych zysków – Anioły biznesu zasadniczo są przeciwieństwem inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka Czego będą oczekiwać? – Większość aniołów biznesu oczekuje zwrotu z inwestycji na poziomie od dwukrotności do 40-krotności zainwestowanych przez nich środków w okresie trzech do ośmiu lat Gdzie można ich znaleźć? – http://www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/ http://www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/ 23

24 Inwestorzy prywatni: organizacje kapitału podwyższonego ryzyka Charakterystyka i jak mogą pomóc 24 Firma z kapitałem podwyższonego ryzyka Komandytariusze (Inwestorzy) (publiczne fundusze emerytalne, firmowe fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, osoby fizyczne, firmy rodzinne, fundacje, fundusze funduszy, państwowe fundusze majątkowe, etc.) Fundusz kapitału podwyższonego ryzyka (spółka komandytowa) Własność funduszu Fundusz / Zarządzanie inwestycją Inwestycja Fundusz właścicielem portfela inwestycyjnego

25 Odniesienie do Pearltrees Pearltrees jest narzędziem, które w sposób przystępny wizualnie udostępni o wiele więcej wspólnych źródeł informacji na temat modułu, które dostępne są w Internecie. Kliknij na poniższy link: http://www.pearltrees.com/learnengagecreate/u-atwienia/id13496673

26 Dziękuję za uwagę! Inne materiały, analizy przypadków, ćwiczenia, linki i inne informacje znajdziesz na: www.lec-project.euwww.lec-project.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


Pobierz ppt "„Nowym liderem jest facylitator, a nie osoba wydająca polecenia.” - John Naisbitt Ucz się, Angażuj i Twórz Moduł: facylitatorzy Projekt został zrealizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google