Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o sytuacji mikro i małych firm – poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Warszawa, 4 lutego 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o sytuacji mikro i małych firm – poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Warszawa, 4 lutego 2015."— Zapis prezentacji:

1 Raport o sytuacji mikro i małych firm – poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Warszawa, 4 lutego 2015

2 1 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm – innowacje tematem specjalnym Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,  6 910 wywiadów z właścicielami firm,  Badanie we wrześniu-październiku 2014 r.,  70 pytań – ponad 400 tysięcy odpowiedzi,  Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 grup powiatów),  11 eksperckich artykułów o innowacji,  17 case studies firm wdrażających innowacje i 23 firm beneficjentów programu „Konkurencyjność i innowacje”,  16 konferencji regionalnych we współpracy z marszałkami województw (marzec-kwiecień 2015).

3 2 Wyraźna dalsza poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców wzrost wskaźnika koniunktury o + 3 pkt do najwyższego poziomu w ciągu 5 lat Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej” + 3 pkt Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm - syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm

4 3 Znacznie lepsza ocena poprzedniego roku (+4 pkt) i oczekiwania dalszej poprawy sytuacji w 2015 roku + 4 pkt + 1 pkt Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

5 4 Wszystkie 8 obszarów ocenione wyżej niż w poprzednim roku +5 +3 + 4 + 1

6 5 Wzrost wskaźnika koniunktury w czterech badanych branżach: produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej +4 +2 +5 +2

7 6 Kolejny dobry rok dla firm prowadzących działalność eksportową  Eksporterzy mają się dobrze - wysoka ocena przychodów z eksportu (104 pkt.),  Wzrost liczby eksporterów do poziomu 13% - mikro z 7% do 12%, - małych z 24% do 33%, + 1 pkt Ocena przychodów z eksportu

8 7 Wzrost wskaźnika koniunktury praktycznie we wszystkich regionach 99 (+4) 98 (+3) 96 (+0) 97 (+2) 97 (+2) 97 (+2) 97 (+1) 95 (+3) 95 (+2) 97 (+3) 96 (+4) 97 (+2) 93 (+2) 97 (+4) 96 (+3) 94 (+2) W nawiasie – różnica średniego Ogólnego Wskaźnika Koniunktury 2014 vs. 2013

9 8 Warunki prowadzenia biznesu (bariery) zostały ocenione podobnie do poprzedniego roku Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)  Średnia wartość barier zmniejszyła się z 2,9 pkt. w roku 2012 do 2,75 pkt. w roku 2014

10 9 Ocena dostępności zewnętrznego finansowania Dostępność do zewnętrznego finansowania oceniona na 100 pkt + 1 pkt  zbliżony poziom ocen według wielkości firm i poszczególnych branż,  podobna wartość wskaźników w poszczególnych województwach.

11 10 Odsetek firm finansujących bieżącą działalność ze źródeł zewnętrznych Co druga mała firma korzysta z finansowania zewnętrznego działalności  Z finansowania zewnętrznego działalności bieżącej korzystało 24% mikro i małych firm,  Główne przyczyny braku korzystania z finansowania zewnętrznego: brak potrzeb (51%), niechęć do zadłużania (48%), tańszy kapitał własny (24%), brak możliwości skorzystania (13%). Bez zmian + 5 p.p.

12 11 40% mikro i małych firm realizuje projekty inwestycyjne – w roku 2015 nakłady inwestycyjne mogą wzrosnąć Odsetek mikro i małych firm inwestujących w ostatnich 12 miesiącach Wartość inwestycji  Projekty inwestycyjne zrealizowało 57% małych firm i 40% mikro firm.

13 12 Jakość źródłem przewagi konkurencyjnej. 6% firm buduje swą pozycję na rynku w oparciu o innowacje.  Jakość czynnikiem wskazywanym przez 57% firm (32% jakość produktów + 25% jakość obsługi klientów),  Innowacja źródłem przewagi dla 6% firm - najczęściej w branży produkcyjnej (8%),  Cena produktów szczególnie ważna w handlu (30%). Źródła przewagi konkurencyjnej

14 13 26% przedsiębiorstw wprowadza na rynek innowację produktową Odsetek firm wdrażających innowacje produktowe Odsetek firm wdrażających innowacje produktowe wg branży  37% małych firm i 26% mikro firm wdrożyło innowacje produktowe w ciągu roku,  Najwyższy odsetek innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (43%),  Najwięcej innowacji wdrożonych w województwach śląskim 31%, kujawsko-pomorskim 31% i dolnośląskim 30%,

15 14 13% przedsiębiorstw wprowadza na rynek innowację procesową Odsetek firm wdrażających innowacje procesoweOdsetek firm wdrażających innowacje procesowe wg branży  21% małych firm i 13% mikro firm wdrożyło innowacje procesowe w ciągu roku,  Najwyższy odsetek innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (20%),  Najwięcej innowacji wdrożonych w województwach podkarpackim 16%, dolnośląskim 16% i wielkopolskim 16%.

16 15 Firmy wdrażające innowacje planują w kolejnym roku zwiększyć zakres prowadzonej działalności innowacyjnej Działalność innowacyjna prowadzona przez firmy, które wdrożyły innowację produktową i/lub procesową  Dotychczas jedynie ¼ zakupowanych środków trwałych jest zaawansowana technicznie,  Wzór użytkowy i znak towarowy najczęściej zgłaszane przez firmy do Urzędu Patentowego. +7 +4 +1 +5 +1 +2

17 16 20 mld euro na wsparcie firm w programach 2014-2020 w tym ~10 mld euro dedykowane innowacyjnym projektom  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i 16 regionalnych programów operacyjnych – główne źródła unijnych środków dla innowacyjnych firm. Planowane korzystanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020 na realizację projektów innowacyjnych 15% firm chce korzystać z nowych programów unijnych (26% małych i 15% mikro), Główne przyczyny braku zainteresowania funduszami unijnymi:  Brak potrzeby (40%),  Brak programów odpowiadających potrzebom firmy (26%),  Mała wiedza (16%)  Trudność procedur (32%)

18 17 Bank Pekao partnerem polskich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania środków unijnych  Wsparcie ze strony ~700 doradców klienta biznesowego w całej Polsce,  Dedykowane Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych w ramach segmentu SME,  Finansowanie projektów uzyskujących wsparcie grantowe,  Wdrażanie unijnych, preferencyjnych instrumentów finansowych (kredyt technologiczny, instrumenty gwarancyjne) opartych na procedurach bankowych,  Realizacja unijnych programów zarządzanych na poziomie Brukseli,  Bank Pekao SA jest liderem wspierania przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wspólnotowych instrumentów zwrotnych (m.in. program „Konkurencyjność i innowacja”, „Instrument podziału ryzyka”).

19 18 Co jeszcze w raporcie ?  Innowacyjność polskiej gospodarki,  Możliwości finansowania zewnętrznego innowacyjnych firm,  Współpraca pomiędzy firmami a sektorem nauki,  Ochrona własności intelektualnej,  PeoPay – innowacyjne rozwiązanie mobilne Banku Pekao,  Sylwetki 17 innowacyjnych firm (klientów Banku),  16 aneksów wojewódzkich z wynikami na poziomie lokalnym.

20 19 Podsumowanie  Wyraźna dalsza poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców - wzrost wskaźnika koniunktury o + 3 pkt do najwyższego poziomu w ciągu 5 lat w 4 badanych branżach i praktycznie we wszystkich województwach,  Kolejny dobry rok dla eksporterów – zwiększenie liczby eksporterów do 13%,  40% firm realizuje projekty inwestycyjne – planowany wzrost nakładów w 2015r.  26% firm wdraża innowacje produktowe a 13% innowacje procesowe - firmy wdrażające innowację planują zwiększyć skalę działalności innowacyjnej,  6% firm buduje przewagę konkurencyjną na rynku w oparciu o innowacje,  Potencjał do szybszego rozwoju innowacyjności przy wsparciu środków unijnych,  Bank Pekao partnerem polskich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania środków unijnych (m.in. wsparcie doradców, finansowanie projektów).

21 20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Raport o sytuacji mikro i małych firm – poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Warszawa, 4 lutego 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google