Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezgotówkowe formy rozliczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezgotówkowe formy rozliczeń."— Zapis prezentacji:

1 Bezgotówkowe formy rozliczeń

2 Rozliczenia polegają na tym , że w procesie zapłaty nie pojawia się gotówka, lecz :
polecenie przelewu czek rozrachunkowy akredytywa weksel własny weksel trasowany rozliczenia planowe karta płatnicza

3 Polecenie przelewu Jest to dyspozycja skierowana do banku przekazania określonej kwoty z rachunku dłużnika na rachunek wskazany na przelewie wierzyciela Dyspozycja przelewu może być przekazana w formie papierowej na formularzu wpłaty gotówkowej lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

4 Czek rozrachunkowy Skierowany przez wystawcę czeku do banku pisemnym poleceniem obciążenia jego rachunku kwotą , na którą czek został wystawiony oraz uznania tą kwotą rachunku wskazanego na czeku. Czek rozrachunkowy nie upoważnia do podjęcia gotówki , a jego ważność mija po 10 dniach. Po upływie tego terminu może zostać odwołany przez wystawcę.

5 Ma na celu m.in. zagwarantowanie otrzymania należności.
Akredytywa Ma na celu m.in. zagwarantowanie otrzymania należności. Jeśli firma przeprowadza transakcje o znacznej wartości może zaproponować partnerowi, któremu sprzedaje duże ilości towarów lub usług, otwarcie akredytywy w swoim banku. Partner wydziela na specjalnym rachunku środki finansowe zabezpieczające wartość kontraktu.

6 Weksel własny Wystawienie weksla polega na naniesieniu dowolną techniką na blankiet weksla brakujących elementów treści weksla i złożenie przez wystawcę w przeznaczonym do tego miejscu własnoręcznego podpisu w celu nadania dokumentowi formy wymaganej przez przepisy prawa wekslowego. WEKSEL WŁASNY zawiera : nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lun na zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla

7 Weksel trasowany To papier wartościowy sporządzony według zasad określonych w prawie wekslowym, w którym wystawca weksla nazywany trasantem zobowiązuje inną osobę nazywaną trasatem do bezwarunkowej zapłaty kwoty określonej na wekslu osobie trzeciej zwanej remitentem.

8 Rozliczenia planowe Ma zastosowanie w przypadku stałych dostaw. W rozliczeniach tych dłużnik na planowane dostawy dokonuje zaliczkowych przelewów, a na koniec ustalonego okresu wyrównuje zobowiązania.

9 Rodzaje kart płatniczych : karty przedpłacone (karty typu prepaid)
Karta płatnicza Inaczej (karta bankowa) , czyli instrument płatniczy wydawany przez banki. Płatność takim instrumentem jest wygodną alternatywą w stosunku do transakcji gotówkowej. W momencie przeprowadzania transakcji wystarczy włożyć kartę do terminalu płatniczego, podać kod PIN, zatwierdzić, a bank zajmie się całą resztą operacji, regulując zobowiązania klienta w stosunku do sprzedawcy oraz pomniejszając saldo naszego rachunku o odpowiednią kwotę. Rodzaje kart płatniczych : karty kredytowe karty debetowe karty obciążeniowe oraz karty przedpłacone (karty typu prepaid) karty wirtualne

10 Autor : Katarzyna Lipiec 2RT
KONIEC Autor : Katarzyna Lipiec 2RT


Pobierz ppt "Bezgotówkowe formy rozliczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google