Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenia polegaj ą na tym, ż e w procesie zapłaty nie pojawia si ę gotówka, lecz : polecenie przelewu czek rozrachunkowy akredytywa weksel własny weksel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenia polegaj ą na tym, ż e w procesie zapłaty nie pojawia si ę gotówka, lecz : polecenie przelewu czek rozrachunkowy akredytywa weksel własny weksel."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozliczenia polegaj ą na tym, ż e w procesie zapłaty nie pojawia si ę gotówka, lecz : polecenie przelewu czek rozrachunkowy akredytywa weksel własny weksel trasowany rozliczenia planowe karta płatnicza

3 Jest to dyspozycja skierowana do banku przekazania określonej kwoty z rachunku dłużnika na rachunek wskazany na przelewie wierzyciela Dyspozycja przelewu może być przekazana w formie papierowej na formularzu wpłaty gotówkowej lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

4 Skierowany przez wystawcę czeku do banku pisemnym poleceniem obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony oraz uznania tą kwotą rachunku wskazanego na czeku. Czek rozrachunkowy nie upoważnia do podjęcia gotówki, a jego ważność mija po 10 dniach. Po upływie tego terminu może zostać odwołany przez wystawcę.

5 Ma na celu m.in. zagwarantowanie otrzymania należności. Jeśli firma przeprowadza transakcje o znacznej wartości może zaproponować partnerowi, któremu sprzedaje duże ilości towarów lub usług, otwarcie akredytywy w swoim banku. Partner wydziela na specjalnym rachunku środki finansowe zabezpieczające wartość kontraktu.

6 Wystawienie weksla polega na naniesieniu dowolną techniką na blankiet weksla brakujących elementów treści weksla i złożenie przez wystawcę w przeznaczonym do tego miejscu własnoręcznego podpisu w celu nadania dokumentowi formy wymaganej przez przepisy prawa wekslowego. WEKSEL WŁASNY zawiera : nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lun na zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla

7 To papier wartościowy sporządzony według zasad określonych w prawie wekslowym, w którym wystawca weksla nazywany trasantem zobowiązuje inną osobę nazywaną trasatem do bezwarunkowej zapłaty kwoty określonej na wekslu osobie trzeciej zwanej remitentem.

8 Ma zastosowanie w przypadku stałych dostaw. W rozliczeniach tych dłużnik na planowane dostawy dokonuje zaliczkowych przelewów, a na koniec ustalonego okresu wyrównuje zobowiązania.

9 Inaczej (karta bankowa), czyli instrument płatniczy wydawany przez banki. Płatność takim instrumentem jest wygodną alternatywą w stosunku do transakcji gotówkowej. W momencie przeprowadzania transakcji wystarczy włożyć kartę do terminalu płatniczego, podać kod PIN, zatwierdzić, a bank zajmie się całą resztą operacji, regulując zobowiązania klienta w stosunku do sprzedawcy oraz pomniejszając saldo naszego rachunku o odpowiednią kwotę. Rodzaje kart płatniczych : karty kredytowe karty debetowe karty obciążeniowe oraz karty przedpłacone (karty typu prepaid) karty wirtualne

10 KONIEC Autor : Katarzyna Lipiec 2RT


Pobierz ppt "Rozliczenia polegaj ą na tym, ż e w procesie zapłaty nie pojawia si ę gotówka, lecz : polecenie przelewu czek rozrachunkowy akredytywa weksel własny weksel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google