Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model trendu liniowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model trendu liniowego"— Zapis prezentacji:

1 Model trendu liniowego

2 Trend liniowy y t yt = α + βt + ξ Wahania losowe Trend liniowy

3 Szacowanie parametrów
a = (XTX)-1XTy

4 Dopasowanie modelu do danych
Współczynnik determinacji R2 є [0,1] Współczynnik zbieżności φ2 = 1 – R2 φ2 є [0,1]

5 Dopasowanie modelu do danych cd.
Standardowy błąd oceny modelu Współczynnik zmienności losowej

6 Prognoza punktowa

7 Ocena dopuszczalności
Bezwzględny błąd prognozy ex ante Względny błąd prognozy ex ante ηT ≤ η*  prognoza dopuszczalna ηT > η*  prognoza niedopuszczalna

8 Prognoza przedziałowa
Przedział liczbowy, do którego ze z góry zadanym prawdopodobieństwem p, zwanym wiarygodnością prognozy, należeć będzie przyszła wielkość zmiennej prognozowanej P{ y*T – uvT ≤ yT ≤ y*T + uvT} = p

9 Wyznaczanie parametru u
Fξ ≠ FN u – rozkład T Studenta z n-2 stopniami swobody, poziom istotności α = 1-p Fξ ~ FN,

10 Podstawowe błędy prognoz ex post

11 Ocena trafności Prognoza trafna Prognoza nietrafna


Pobierz ppt "Model trendu liniowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google