Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Metoda oceny publicznych projektów informatycznych Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania mgr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Metoda oceny publicznych projektów informatycznych Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania mgr."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Metoda oceny publicznych projektów informatycznych Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania mgr inż. Piotr Gołoś

2 2 Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji PW Prezes Zarządu w firmie szkoleniowo-doradczej Golos Consulting (z oddziałami w Warszawie i Londynie) Konsultant i trener w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania projektem, zarządzania ryzykiem, architektury korporacyjnej i IT governance Właściciel polskiej wersji językowej COBIT 5 W latach 2014-2015 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego W latach 2013-2014 Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego ISACA Autor dwóch publikacji naukowych dotyczących wdrażania systemów informatycznych i controllingu projektów Certyfikaty: CISA, COBIT 5, TOGAF 9, ITIL v3, PRINCE2, Agile PM, EVM, M_o_R, MSP, MoP, MoV, P3O i BCM Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: Information Systems Audit and Control Association, Project Management Institute, Association for Project Management i Association of Enterprise Architects mgr inż. Piotr Gołoś

3 3 1.Wstęp 2.Cel rozprawy 3.Metody badawcze 4.Program badawczy 5.Podsumowanie 6.Dorobek naukowy Plan prezentacji

4 4 Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy oraz innowacjach Wzrasta ilość projektów publicznych dotyczących IT Większość projektów IT nie przynosi oczekiwanych korzyści Wzrasta znaczenie oceny publicznych projektów IT Zaniedbuje się znaczenie nadzoru oraz ładu organizacyjnego nad projektami IT

5 5 Cel rozprawy Zaproponowanie metody oceny projektów informatycznych z perspektywy strategicznej i ładu organizacyjnego

6 6 Metody badawcze Badania literaturowe Wywiady ustrukturyzowane Studia przypadków

7 7 Badania wstępne Badania publicznych projektów informatycznych o charakterze strategicznym Badania zasadnicze Opracowanie nowej metody oceny publicznych projektów informatycznych Empiryczna weryfikacja metody Wskazanie kierunków rozwoju badań Program badawczy

8 8 Podsumowanie Istnieje potrzeba, aby do oceny projektów wprowadzić kryteria inne niż finansowe oraz rozszerzyć istniejące kryteria ekonomiczne. Do proponowanych kryteriów oceny powinny należeć m. in.:  ład organizacyjny nad projektem,  zgodność celów strategicznych organizacji z planowanymi rezultatami projektu,  poziom osiąganych korzyści, optymalizacji zasobów i optymalizacji ryzyka,  poziom dojrzałości modelu architektury korporacyjnej.

9 9 Dorobek doktoranta Gołoś P., Rozdział VII. Wdrożenie systemu informatycznego, w: Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Informatyka Gospodarcza, Tom II, C. H. Beck, Warszawa 2010 Marciniak S., Gołoś P., Controlling projektów – założenia metodyczne, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013

10 10 Dziękuję za uwagę mgr inż. Piotr Gołoś piotr.golos@golos.co.uk +48 780 533 619 Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania


Pobierz ppt "Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Metoda oceny publicznych projektów informatycznych Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania mgr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google