Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaawansowane modelowanie danych (część 3). Modelowanie danych hierarchicznych Firma Oddział Zespół Dział Zespół # nazwa Dział # * nazwa Oddział # * nazwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaawansowane modelowanie danych (część 3). Modelowanie danych hierarchicznych Firma Oddział Zespół Dział Zespół # nazwa Dział # * nazwa Oddział # * nazwa."— Zapis prezentacji:

1 Zaawansowane modelowanie danych (część 3)

2 Modelowanie danych hierarchicznych Firma Oddział Zespół Dział Zespół # nazwa Dział # * nazwa Oddział # * nazwa Firma # * nazwa

3 Hierarchia jako relacja rekurencyjna Jednostka organizacyjna składa się z wchodzi w skład # * nazwa * typ Zespół # nazwa Dział # * nazwa Oddział # * nazwa Firma # * nazwa

4 Struktury sieciowe Składnik # * identyfikator Jest częścią składa się z

5 Struktury sieciowe SKŁADNIK składa się jest częścią # * identyfikator Składa się z SKŁADNIK # * identyfikator SKŁADNIK # * identyfikator składa się z jest częścią z dla o ilość

6 Struktury sieciowe SKŁADNIK SKŁAD stanowi część składa się z dla o ilość # * identyfikator

7 Identyfikacja ról REJESTRACJA STUDENT INSTANCJA KURSU PROWADZĄCY dla zapisany przeznaczona dla prowadzony przez prowadzi * data rejestracji * opłata # * id * nazwisko # *numer * lokalizacja * data rozpoczęcia # * id * nazwisko * pensja PRZEDMIOT # * kod * nazwa dla o temacie

8 Modelowanie Ról dla zarejestro wana na REJESTRACJA * data rejestracji PRZEDMIOT # * kod * nazwa OSOBA # * id * nazwisko o pensja * opłata prowadzona przez na INSTANCJA KURSU * lokalizacja * data rozpoczęcia dla Jest prowadzącym wykładany na

9 Encje wykluczające się * kategoria * czas trwania O dźwięk TYUTUŁ # * * kod tytuł opis * GRA FILM * kategoria * środowisko * minimum pamięci

10 Dekompozycja encji FIRMA id nazwa telefon numer dostawcy kontakt sprzedaży # * o * * o KOPIA pochodzi od dostarcza jest należy do CZŁONKOSTWO * numer * data rej data do. # * numer inw. o stan o

11 Dekompozycja encji FIRMA # * * * nabyta od dostarczył zapisany jako Jest członkiem id nazwa telefon numer dostawcy kontakt sprzedaży * * INNE DOSTAWCA KOPIA CZŁONKOSTWO * numer * data rej. data do # * numer inw o stan o

12 Zagnieżdżanie Encji PRACOWNIK SPRZEDAŻ REPRE- ZENTANT MARKETING BIURO KADRY SAMOCHÓD prowadzony przez zaakceptowany do jazdy

13 Zagnieżdżanie Encji MASZYNA LATAJĄCA SAMOLOT SZYBOWIEC SAMOLOT SILNIKOWY zwykły (?) ODRZUTOWIEC HELIKOPTERPODUSZKO- WIEC INNY SAMOLOT

14 Podtypy rekurencyjne TYP JEDNOSTKI ORGANIZA- CYJNEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA składa się z FIRMA (ORGANIZACJA) DZIAŁ (ODDZIAŁ) wchodzi w skład jest klasyfikuje

15 Modelowanie relacji wyłączających się o o CZŁONKOSTWO FIRMA KLIENT ma dla mama * numer * data rej. o data do * nazwa * kod pocztowy o nazwisko osoby kontaktowej * numer * nazwisko * imię

16 Modelowanie wyłączności “Oferujemy członkostwo zarówno klientom indywidualnym jak i firmom - zbiorowe” CZŁONKOSTWO KLIENT FIRMA CZŁONKOSTWO KLIENT FIRMA CZŁONKOSTWO KLIENT FIRMA CZŁONEK INDYWIDU- ALNE ORGANIZACJA

17 Modelowanie upływu czasu APARTAMENT # * kod * adres Osoba # * id * nazwisko * imię wynajmowany przez wynajmuje Jeżeli chcemy zapamiętać historię wynajmu apartamentów…

18 Modelowanie upływu czasu APARTAMENT # * kod * adres OSOBA # * id * nazwisko * imię wynajęty Historia wynajmu dla wynajęty przez dla # * data od data do o

19 Modelowanie upływu czasu zatrudnia Jest zatrudniony FIRMA # * kod * nazwa # * id nazwisko * * imię PRACOWNIK

20 Modelowanie upływu czasu FIRMA # * kod * nazwa # * id nazwisko * * imię PRACOWNIK # * data od data do o ZAPIS HISTORII ZATRUDNIENIA for zatrudniony w jest praco- dawcą dla

21 Pułapki połączeń Kompleks związków pomiędzy 3 lub więcej encjami może prowadzić do pułapki. Unikaj związków wiele-do-wiele. Problem: Konstrukcja modelu ER dla historii zatrudnienia. Dla każdej osoby pamiętamy stanowisko w firmie. Osoba może pracować na określonym stanowisku w tej samej firmie wiele razy czasie swojej kariery – dlatego jest relacja wiele do wielu. Model powinien udostępniać: Daty w których dane stanowisko było obsadzone w firmie Daty kiedy dana osoba pracowała w firmie. Daty kiedy dana osoba zajmowała dane stanowisko.

22 Pułapki połączeń– zaklęte koło OSOBA STANOWISKO FIRMA # * id * nazwisko * imię # * tytuł zawodowy opis stanowiska o # * kod * nazwa zatrudniona na obsadzone przez występuje w zatrudnia zatrudniona w

23 Pułapki połączeń OSOBA STANOWISKO FIRMA # * id * nazwisko * imię # * tytuł zawodowy opis stanowiska o # * kod * nazwa zatrudniona na obsadzone przez Występ -uje w ma zatrudnia zatrudniona w HISTORIA STANOWISK HISTORIA ORGANIIZACJI HISTORIA ZATRUDNIENIA dla ma w w * data od data do o * data od data do o * data od data do o

24 Rozwiązanie pułapki OSOBA STANOWISKO FIRMA # * id * nazwisko * imię # * tytuł zawodowy opis o # * kod * nazwa Jest pracodawcą dla na HISTORIA ZATRUDNIENIA jest zatrudniona dotyczy na obsadzone przez * data od data do o # Poprawne relacje:

25 Pułapka „przepaści” DZIAŁ SAMOCHÓD SŁUŻBOWY PRACOWNIK używany przez ma do użytku zatrudnia zatrudnio ny w

26 Rozwiązanie Chasm Traps DZIAŁ SAMOCHÓD SŁUŻBOWY PRACOWNIK jest używany używa zatrudnia pracuje w PRZYNALEŻNOŚĆ posiadanależy do dlaw Zagubiona relacja!

27 OgólnośćOgólność RZECZ

28 SzczegółowośćSzczegółowość POŁĄCZENIE WYSTĄPIENIE WYRAZ Czy rzeczywiście potrzebujesz takiej szczegółowości?

29 Relacje transferowalne DZIAŁ # * kod OSOBA # * id * nazwisko * imię pracuje w zatrudnia KadryKsięgowośćSprzedaż BIURO

30 Relacje nie-transferowalne FIRMA # * * pochodzi od dostarczył id nazwa telefon Numer dostawcy Kontakt - nazwisko * * DOSTAWCA KASETA * Numer inwent. o stan INNE *


Pobierz ppt "Zaawansowane modelowanie danych (część 3). Modelowanie danych hierarchicznych Firma Oddział Zespół Dział Zespół # nazwa Dział # * nazwa Oddział # * nazwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google