Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 PROJEKT A WNIOSEK OD PROJEKTU DO WNIOSKU 1

2 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 CO TO JEST PROJEKT? Sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu. Projekt to nic innego jak bardziej skonkretyzowany pomysł, idea, plan pewnego zamierzenia 2

3 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 CO TO JEST PROJEKT? Pisząc projekt powinniśmy odpowiedzieć na następujące pytania:  DLACZEGO należy zrealizować projekt - jakie są problemy społeczne, ekonomiczne, na które odpowiada projekt?  PO CO realizować projekt – jaką zmianę chcemy osiągnąć?  JAK projekt będzie realizowany?  KTO powinien być zaangażowany w realizację projektu?. 3

4 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 CO TO JEST PROJEKT?  KIEDY projekt będzie realizowany?  ILE projekt będzie kosztował?  CO zostanie zmienione po zakończeniu projektu?  JAKIE CZYNNIKI mogą mieć wpływ na rezultat projektu? 4

5 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 CO TO JEST PROJEKT? służy realizacji określonego celu polega na koordynacji powiązanych działań ma określoną ramę czasową, budżet i zasoby każdy jeden jest inny od poprzedniego 5

6 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 PROJEKT a WNIOSEK Wniosek to nie jest Projekt PROJEKT to przedsięwzięcie realizowane w określonym miejscu i ustalonym czasie dla konkretnej grupy ludzi. Wniosek (aplikacja) to narzędzie do zdobywania środków finansowych, oferta na realizację naszego projektu (bądź jego fragmentu) przedstawiana do wybranego źródła finansowania w zaproponowanym formacie. 6

7 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Cechy projektu zorientowany na cel zespół powiązanych ze sobą działań uwarunkowany czasowo: ma swój początek i koniec ma wyjątkowy i niepowtarzalny charakter zawiera element niepewności i ryzyka w wyniku realizacji projektu zachodzi trwała zmiana w otoczeniu jest spójny wewnętrznie, poszczególne elementy projektu są ze sobą logicznie powiązane i współzależne 7

8 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Najważniejsze elementy projektu Diagnoza problemu/problem Cele Działania Rezultaty Harmonogram Budżet 8

9 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Etapy przygotowania projektu Etap analiz Analiza problemów – na jakie problemy projekt odpowiada? Analiza celów - jakie są cele projektu? Analiza i wybór strategii- jaki mamy pomysł na rozwiązanie problemów i osiągnięcie celów? Etap planowania Stworzenie struktury logicznej (matryca logiczna) Harmonogram działań Budżet 9

10 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Analiza problemu Co go powoduje? Kogo dotyczy? Jaka jest jego uciążliwość? Jakie wywołuje skutki? Skąd o nim wiemy? Jakie mamy dowody? 10

11 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Analiza problemu Wiedzę o problemie, jego przyczynach, skutkach, skali itd. czerpiemy z : własnej wiedzy – z obserwacji, z wcześniejszych doświadczeń, znanych nam doświadczeń naszych partnerów ze źródeł zewnętrznych takich jak wyniki badań czy statystyki. 11

12 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Analiza problemu 1.Początkiem każdego projektu jest problem, który należy zlikwidować lub/i zneutralizować, aby zaszła trwała zmiana w otoczeniu 2.Analiza problemu powinna dać całościowy obraz istniejącej złej sytuacji- należy ustalić zależności przyczynowo- skutkowe pomiędzy problemami 3.Należy ustalić „wąskie gardło”- problem główny, który jest hamulcem rozwoju grupy docelowej, społeczności lokalnej, gospodarki lokalnej 12

13 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Odbiorcy projektu Kim są odbiorcy? Ilu ich jest w ogóle, a do ilu kierujemy ofertę projektu? Jakie są specyficzne cechy odbiorców, odróżniające ich od reszty społeczeństwa? Jak grupa odbiorców jest zróżnicowana wewnętrznie? Skąd mamy pewność, że potrzebują wsparcia i że są (potencjalnie) zainteresowani naszą ofertą? Jak będziemy do nich docierać? Co zrobimy, by nie rezygnowali z udziału w projekcie i jakie działania podejmiemy, jeśli mimo to zaczną rezygnować? 13

14 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Kategorie celów a)Cele szersze (strategiczne, nadrzędne) wiążą się z celami danego programu operacyjnego, z celami strategicznymi gminy / powiatu / województwa. b)Cele bezpośrednie projektu: cel główny to pożądany stan w przyszłości, po zakończeniu realizacji projektu cele szczegółowe mogą być osiągnięte w projekcie w bezpośredni sposób, wynikają wprost z analizy problemu i są odpowiedzią na zdefiniowane przyczyny problemu. 14

15 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Formułowanie celów PROBLEM CEL Zagrożenie wykluczeniem Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci Niski poziom aktywności Zwiększenie poziomu aktywności Społecznej społecznej 15

16 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Cechy dobrze zdefiniowanego celu Specific - szczegółowe i konkretne –jednoznacznie określone; dotyczące konkretnych problemów Measurable - możliwy do zmierzenia za pomocą wskaźników, określony wymiernymi liczbami Acceptable/accurate - Trafny i akceptowalny – uwzględniający otoczenie i potrzeby grupy docelowej Realistic –realistyczny- możliwy do osiągnięcia poprzez ściśle powiązane ze sobą zadania Timebound - Określony w czasie –powinien zawierać termin, w którym cel zostanie osiągnięty 16

17 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Definiowanie celów- rady praktyczne a)Cel określa zmianę. Używa słów: zwiększenie, zmniejszenie, wzmocnienie, poprawienie, ożywienie, b)cel powinien wynikać z problemów i być na nie odpowiedzią, tzn. przyczyniać się do ich rozwiązywania; c)celem nie powinien być środek do jego osiągnięcia (np. przeszkolenie…, zatrudnienie personelu…, budowa…,); d)cele powinny się bezpośrednio przekładać na działania, a te z kolei na rezultaty ; 17

18 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Cel główny projektu Jak sytuacja będzie wyglądała po zakończeniu realizacji projektu? O ile sytuacja będzie lepsza? Jak to sprawdzimy? Kiedy należy przeprowadzić pomiar (w jakim czasie po zakończeniu realizacji projektu)? Czy będą dostępne stosowne dane? 18

19 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Rezultaty  Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu.  Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. 19

20 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Rezultaty i działania projektu Określenie niezbędnych działań oraz zakładanych rezultatów projektu – dwa podejścia: Pierwsze - jest określenie konkretnych rezultatów projektu, a na ich podstawie dobór odpowiednich działań. Drugie -zakłada określenie w pierwszej kolejności działań, których istota wpisuje się w realizację celów, a dopiero w następnej kolejności rezultatów 20

21 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Rezultaty miękkie- jakościowe Rezultaty miękkie- jakościowe KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI: Umiejętności pracy w zespole, korzystania z technologii informacyjnych, Umiejętności komunikacyjne ZDOLNOŚCI MOTYWACYJNE: wyższa motywacja, wyższe zaufanie we własne siły, wyższe poczucie odpowiedzialności, wyższe osobiste aspiracje 21

22 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Rezultaty miękkie- jakościowe OSOBISTE PREDYSPOZYCJE Większa sprawność ruchowa, poprawa stanu zdrowia i samopoczucia, lepsza Koncentracja i zaangażowanie UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE Umiejętność sporządzania pism, umiejętność zarządzania środkami finansowymi, większa świadomość praw i obowiązków 22

23 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Rezultaty Jakie będą rezultaty projektu? Czy są one realne – czy zaproponowane działania w ich opisanym kształcie mają szansę do nich doprowadzić? Czy są one adekwatne – czy prowadzą do wskazanego celu? Czy skala zaplanowanych rezultatów nas satysfakcjonuje z punktu widzenia dokuczliwości problemu, specyfiki grupy i przewidywanych nakładów? Czy jest szansa na trwałość tych rezultatów? 23

24 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Przy dokonywaniu oceny projektu stosuje się: Wskaźniki produktu – to, co zaistnieje w wyniku osiągania celów projektu, np. opracowane materiały, raporty, analizy. Wskaźniki rezultatu – to, co nastąpi wskutek oddziaływania projektu i zrealizowanych działań, np. wzrost znaczenia NGO w społecznościach lokalnych. Wskaźniki oddziaływania – określają one oddziaływanie na innych niż bezpośredni adresaci projektu, np. na inne grupy społeczne, na otoczenie adresatów projektu. 24

25 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Źródła weryfikacji wskaźników bazy danych, raporty okresowe, kwartalne, roczne dzienniki zajęć, dokumenty płatności, rejestry publiczne ………. 25

26 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Działania Co konkretnie zostanie zrealizowane w ramach projektu? Jaka będzie ścieżka wsparcia dla uczestnika? Czy oferta wydaje się być atrakcyjna dla uczestników? Czy nie będzie to zbyt nużące dla uczestników? Czy uwzględniono wszystkie problemy i specyficzne cechy uczestników? Czy uczestnicy mieli i będą mieli szansę wywierania wpływu na kształt oferty? Czy oferowane wsparcie ma szansę coś zmienić w sytuacji uczestników? 26

27 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 PROMOCJA PROJEKTU W praktyce w promocji projektu stosowane np: a) spotkania, konferencje itp. b) materiały promocyjne: ulotki, broszury, wkładki do gazet, plakaty c) tablice informacyjne, d) strona www e) informacje w lokalnych mediach, 27

28 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Monitoring i ewaluacja Monitoring - proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretacji danych opisujących postępy i efekty projektu (monitoring rzeczowy i finansowy) przy pomocy odpowiednich wskaźników, spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach, Ewaluacja- ocena projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje, ocena osiągniętych rezultatów, oddziaływania i potrzeb jakie ma (miał) zaspokajać 28

29 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Monitoring i ewaluacja Monitoring nie zawsze wymaga skomplikowanych specyficznych narzędzi, ale wymaga opisu, systematyczności, zorganizowania: kto, komu, w jakich terminach, w jakim formacie przekazuje jakiego typu dane? kto te dane przetwarza w odpowiedni (jaki) format raportu) i ile ma na to czasu? komu raport jest przekazywany? kto, kiedy dyskutuje nad raportem i wyciąga wnioski oraz podejmuje interwencję, jeśli potrzebna? 29

30 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 Koszty kwalifikowane niezbędne dla realizacji projektu, racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione, udokumentowane, zostały przewidziane w budżecie projektu, zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 30

31 Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZDZISŁAWA GARBAT 31


Pobierz ppt "Projekt „ Jesteśmy profesjonalni – działamy profesjonalnie II” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google