Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W GMINIE KĘPNO URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W GMINIE KĘPNO URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W GMINIE KĘPNO URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

2 Dzieci 6 letnie w przedszkolach PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁLICZBA DZIECI 6 LETNICH – ROCZNIK 2010 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 57 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 20 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 54 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HANULINIE 66 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKORZYNIE 20 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KIERZNIE 6 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MYJOMICACH 8 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W OLSZOWIE 8 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIE 4

3 SZKOŁA PODSTAWOWA LICZBA ODDZIAŁÓW W SZKOLE LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE LICZBA ODDZIAŁÓW KL. I LICZBA UCZNIÓW KL. I LICZBA ODDZIAŁÓW KL. VI LICZBA UCZNIÓW KL. VI SP NR SP NR ZS W MIKORZYNIE SP W HANULINIE SP W MYJOMICACH SP W KIERZNIE SP W OLSZOWIE SP W ŚWIBIE SP W KRĄŻKOWACH Szkoły Podstawowe

4 PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁLICZBA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTAWIENIE W PRZEDSZKOLU ZAPIS DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA(%) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR (+4 siedmiolatków)7,27 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR (+3 siedmiolatków)10,52 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR (+8 siedmiolatków)0 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HANULINIE 192 (+5 siedmiolatków)9,52 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HANULINIE – ODDZIAŁ KRĄŻKOWY 1800 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HANULINIE – ODDZIAŁ OSINY 7436,36 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKORZYNIE 160 (+2 siedmiolatki)0 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KIERZNIE 1600 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MYJOMICACH 5753,85 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W OLSZOWIE 4450 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIE 40 (+4 siedmiolatków)0 12,08

5 PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁLICZBA DZIECI 6 LETNICH – ROCZNIK ,08 % PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W HANULINIE 668 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKORZYNIE 202 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KIERZNIE 61 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MYJOMICACH 81 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W OLSZOWIE 81 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIE 40 Symulowany % dzieci 6 letnich, których rodzice deklarują zapis do Szkoły Podstawowej

6 SZKOŁA PODSTAWOWA LICZBA UCZNIÓW KL. I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTANIE W KL. I LICZBA DZIECI, KTÓRE PRZYBĘDĄ Z PRZEDSZKOLI SAMORZ. ŁĄCZNA SYMULOWANA LICZBA DZIECI W KLASIE I W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SP NR SP NR ZS W MIKORZYNIE SP W HANULINIE SP W MYJOMICACH SP W KIERZNIE SP W OLSZOWIE SP W ŚWIBIE SP W KRĄŻKOWACH Symulacja dzieci w I klasie

7 SZKOŁA PODSTAWOWALICZBA UCZNIÓW 6 LETNICH W KLASACH I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTANIE W KLASACH I % LICZBY UCZNIÓW 6 LETNICH W KLASACH I, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTANIE W KLASACH I SP NR ,14 SP NR ,95 ZS W MIKORZYNIE 2015 SP W HANULINIE 19842,11 SP W MYJOMICACH 600 SP W KIERZNIE 1000 SP W OLSZOWIE SP W ŚWIBIE 400 SP W KRĄŻKOWACH Dzieci 6 letnie (rocznik 2009) w I klasie

8 SZKOŁA PODSTAWOWA OGÓLNA LICZBA DZIECI 7 LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 LICZBA UCZNIÓW 7 LETNICH W KLASACH II LICZBA DZIECI 7 LETNICH, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTAWIENIE W TEJ SAMEJ KLASIE % UCZNIÓW 7 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS II, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTAWIENIE W TEJ SAMEJ KLASIE SP NR SP NR ,38 ZS W MIKORZYNIE SP W HANULINIE SP W MYJOMICACH SP W KIERZNIE SP W OLSZOWIE SP W ŚWIBIE SP W KRĄŻKOWACH Dzieci 7 letnie (rocznik 2008) w II klasie

9 HARMONOGRAM REKRUTACJI PODSTAWOWEJ Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) od godz. 8:00 do godz. 15:00 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola od godz. 8:00 Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola od godz. 8:00 do godz. 15:00 Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola od godz. 8:00

10 HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola od godz. 8:00 do godz. 15:00 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola od godz. 8:00 Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola od godz. 8:00 do godz. 15:00 Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola od godz. 15:00

11 Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 r.) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko. Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

12 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


Pobierz ppt "REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W GMINIE KĘPNO URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google